WBFSH

Kas ir WBFSH?

The World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) – pasaules sporta zirgu audzētāju federācija ir sabiedriska bezpeļņas organizācija, kas apvieno sporta zirgu audzēšanas organizācijas (zirgu šķirņu ciltsgrāmatas) visā pasaulē. WBFSH galvenokārt pārstāv šo organizāciju kopējās intereses, kā arī darbojās kā reprezenatīva struktūra sporta zirgu audzēšanas sektorā.

WBFSH galvenie mērķi:

Mērķis Nr. 1. Stimulēt sporta zirgu audzēšanas attīstību visā pasaulē.

Mērķis Nr. 2. Koordinēt un stimulēt biedru ciltsgrāmatu sadarbību.

Mēŗkis Nr. 3. Pārstāvēt sporta zirgu audzētāju intereses starptautiskā līmenī.

Mēŗķis Nr. 4. Sadarboties ar citām nozīmīgām organizācijām, sporta zirgu audzēšanas popularizēšanai, veicinot labāku sadarbību starp sporta un audzēšanas organizācijām.

Mērķis Nr. 5. Būt efektīvai kā organizācijai, ievērojot labu finanšu kontroli un labāko praksi pārvaldībā.

Dažādu valstu zirgaudzētāji ir apvienojušies šajā organizācijā, lai stimulētu sporta zirgu audzēšanas attīstību pasaulē. Tās mērķis ir attīstīt sporta zirgu audzēšanas industriju. WBFSH strādā arī ciešā kontaktā ar FEI – starptautisko jātnieku sporta federāciju.
WBFSH ģenerālā asambleja katru gadu notiek vienā no dalīborganizāciju valstīm. Saimniekorganizācija rīko prezentāciju, kuras laikā viesi ne tikai tiek iepazīstināti ar attiecīgās valsts ciltsgrāmatu, vērtēšanas kritērijiem, bet arī vizuāli var skatīt labākos vaisliniekus, ķēves, to pēcnācējus – čempionātu uzvarētājus.

WBFSH vēsture

1988.gadā Anglijas princese Anna uzaicināja ekspertu grupu no vadošajām Eiropas sporta zirgu audzēšanas valstīm satikties Apeldornā, Nīderlandē. Šī grupa izveidoja Pasaules jaunzirgu čempionāta (World Breeding Championships) koncepciju, kas aizsākās 1992.gadā. Nozīmīgākais pavērsiens notika 1994. gadā Berlīnē, Vācijā, kad tika izveidota Pasaules sporta zirgu audzētāju federācija (WBFSH). Vairāk kā 25 audzšanas savienības (ciltsgrāmatas) no visas pasaules ieguva biedru statusu. Uz 2015.gada februāri WBFSH ir 71 biedrs un 3 asociētie biedri.

Anglijas princese Anna veiksmīgi veica patroneses pienākumus, līdz viņu nomainīja Dānijas princese Benedikte, kura pati ir zirgu audzētāja. Viņa izaudzējusi vismaz 2 atzītus vaislas ērzeļus un 3 Grand Prix līmeņa iejādes zirgus no savām divām vaislas ķēvēm.  Viņas meita princese Natālija ir starptautiska līmeņa iejādes disciplīnas jātniece un palīdzēja iegūt bronzas medaļu Dānijas komandai 2008.gada Olimpiskajās spēlēs ar savu pašaudzēto zirgu Digby. Tas parāda, ka princese Benedikte pati ir lielisks piemērs veiksmīgai sporta un audzēšanas korelācijai.

Kāpēc mums tur jābūt?

2008.gada 4. novembrī Latvijas zirgu audzētāju organizācijas tika uzņemtas WBFSH kā pilntiesīgi biedri – Latvijas šķirnes zirgu ciltsgrāmatas uzturētāji.

Pēc iestāšanās WBFSH, uz asociāciju regulāri tiek sūtīta informācija par ārvalstu zirgu audzētāju organizāciju pasākumiem, ir izveidojušies kontakti ar atsevišķiem speciālistiem no šīm organizācijām, dodot iespēju gan pašiem papildināt zināšanas un darba pieredzi, gan aicināt kā ekspertus uz asociācijas rīkotajiem pasākumiem.

Pasaules jaunzirgu čempionātos iejādē (Verdenā), konkūrā (Zangershaidē) un trīscīņā (Francijā) kā dalībnieki var startēt tikai WBFSH biedru šķirņu ciltsgrāmatu pārstāvji, kas vairākas reizes ir noderējis arī Latvijas šķirnes zirgiem, piem. Avansam (Aromāts HL265 – Gudvils LS1540) 2011.gadā. Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācija pēc Krievijas jāšanas sporta federācijas lūguma sagatavoja un iesniedza PJČ organizatoriem apliecinājumu, ka Avanss pārstāv Latvijas siltasiņu zirgu ciltsgrāmatu.

Līdz ar uzņemšanu WBFSH, Latvijas zirgu šķirne tika starptautiski atzīta kā sporta zirgu šķirne ar starptautisko nosaukumu Latvian warmblood (Latvijas siltasiņu zirgu šķirne). Katru gadu tiek iesūtīti FEI akceptēto zirgu saraksti šķirnes un audzēšanas informācijas precizēšanai, tur Latvijā dzimušie Latvijas šķirnes zirgi tiek apzīmēti ar šķirnes kodu LWB (Latvian warmblood).

Viens no galvenajiem organizāciju uzdevumiem ir informācijas apmaiņa starp sportu un audzēšanu, tātad cieša sadarbība ar nacionālajām jāšanas sporta federācijām, lai starta protokolos parādītos precīza audzēšanas informācija par katru zirgu un lai pie audzētājiem nonāk precīza informācija par katra zirga sporta rezultātiem.

Biedru nauda dalībai WBFSH katru gadu tiek aprēķināta no organizācijā reģistrēto kumeļu skaita, bet ja to gadā ir mazāk par 1000, tad biedru naudas lielums ir 1000.00 eur/gadā. Lielajām organizācijām tā palielinās ik par 1000 kumeļiem.

Apmeklējot ikgadējās ģenerālās asamblejas iespēju robežās, var iegūt jaunas zināšanas, kontaktus, paplašinot redzesloku un pārstāvot savu valsti pasaules zirgaudzētāju vidū. Vienmēr tiek arī publicētas atskaites par dalību asamblejās.

WBFSH 2016

WBFSH 2015

WBFSH 2014

WBFSH 2013

WBFSH 2012

WBFSH 2011

WBFSH 2010