Valde

Biedrības vadītāja: valdes priekšsēdētāja Aija Luse, tālr.28388360, aija.luse(at)lszaa.lv

Valdes sastāvs apstiprināts 2021. gada 26. augustā uz 4 gadiem.

Guntis Rozītis – LLU Lauksaimniecības fakultātes Agrobiotehnoloģijas institūta profesors Guntis Rozītis bijis LLU Zirgkopības mācību centra (ZMC) “Mušķi” direktors. Tur viņš pavadījis savus studiju gadus un visu darba mūžu, veidojot un uzceļot no jauna jātnieku sporta bāzi. Kopš 2004.gadā nodibināja LŠZAA, līdz 2021.gadam bija valdes priekšsēdētājs, šobrīd vietnieks.

Aija Luse – augstākā lauksaimnieciskā (zootehniskā) izglītība, sertificēts zirgu vērtētājs, biedrības Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācijas valdes sastāvā kopš tās dibināšanas. Kopš 2008.gada veica LŠZAA direktora pienākumus, no 2015.gada – valdes priekšsēdētāja vietniece, no 2021.gada – valdes priekšsēdētāja.

Ligita Harčevska – augstākā lauksaimnieciskā (zootehniskā) izglītība, sertificēts zirgu vērtētājs, biedrības Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācijas valdes sastāvā kopš tās dibināšanas.

Laine Orbidāne – augstākā lauksaimnieciskā (zootehniskā) izglītība, Mg. agr, sertificēts zirgu vērtētājs. LLU Lauksaimniecības fakultātes Dzīvnieku zinātņu institūta lektore. Biedrības biroja koordinators no 2004.-2006.gadam. LŠZAA ciltsdarba speciāliste kopš 2016.gada.

Kārlis Neilands – augstākā lauksaimnieciskā (zootehniskā) izglītība, sertificēts zirgu vērtētājs. Ilggadējs zirgkopības mācību priekšmeta pasniedzējs Apguldes arodvidusskolā, vadījis zirgkopības nozari Kurzemes VCMAS Kuldīgas filiālē.

Anna Veidemane – augstākā veterinārmedicīniskā izglītība, sertificēts zirgu vērtēšanas eksperts, mākslīgās apsēklošanas speciālists.

Krista Kliesmete – starptautiska līmeņa konkūra jātniece, iegūtas plašas zināšanas un pieredze sportā un zirgkopībā. Kā lektore piedalās LLU mūžizglītības kursā “Zirgkopības pamati”, kā arī dažādās, t.sk., LŠZAA organizētajās mācībās. C pakāpes sertificēta jātnieku sporta trenere, kā arī ieguvusi FEI pirmā līmeņa trenera sertifikātu.

Rufina Juraša – biedrības Valmiermuižas jātnieku skola vadītāja, kopā ar Reini Jurašu vada un attīsta jātnieku skolu ar 50 audzēkņiem. Profesionālā izglītība – jaunzirgu trenere. Augstākā izglītība – izglītības un sporta darba speciālists, aktīvā tūrisma menedžeris.

Linda Arāja – augstākā izglītība (Muitas vadība un nodokļu administrēšana), profesionālā izglītība (Lauku īpašuma apsaimniekotājs), „C” līmeņa jātnieku sporta treneris, Nacionālās kategorijas tiesnese Jātnieku sporta konkūra disciplīnā, biedrība „Sporta klubs „Drostalas”” valdes locekle.