Biedrības vadītājs: valdes priekšsēdētājs Guntis Rozītis, tālr.29552446, guntis.rozitis@gmail.com
Valdes sastāvs apstiprināts 2017. gada 25. martā uz 4 gadiem.

Guntis Rozītis – LLU Lauksaimniecības fakultātes Agrobiotehnoloģijas institūta profesors Guntis Rozītis bijis LLU Zirgkopības mācību centra (ZMC) “Mušķi” direktors. Tur viņš pavadījis savus studiju gadus un visu darba mūžu, veidojot un uzceļot no jauna jātnieku sporta bāzi. Kopš 2004.gadā nodibināja LŠZAA, ir tās valdes pr-tājs

Aija Luse – augstākā lauksaimnieciskā (zootehniskā) izglītība, sertificēts zirgu vērtētājs, biedrības Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācijas valdes sastāvā kopš tās dibināšanas. Kopš 2008.gada veica LŠZAA direktora pienākumus, no 2015.gada – valdes priekšsēdētāja vietniece. Kontakti: 28388360, aija.luse@lszaa.lv

Dzintra Puriņa – augstākā lauksaimnieciskā (zootehniskā) izglītība, sertificēts zirgu vērtētājs, savlaik bijusi Vidzemes valsts ciltslietu stacijas zirgkopības selekcionāre. Kopš 2007.gada veica LŠZAA ciltsdarba speciālista pienākumus. Kontakti: 22023852, dzintrapurina@inbox.lv

Ligita Harčevska – augstākā lauksaimnieciskā (zootehniskā) izglītība, sertificēts zirgu vērtētājs, biedrības Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācijas valdes sastāvā kopš tās dibināšanas. Kontakti: 26337449, ligita.harcevska@gmail.com

Laine Orbidāne – augstākā lauksaimnieciskā (zootehniskā) izglītība, Mg. agr, sertificēts zirgu vērtētājs. LLU Lauksaimniecības fakultātes Agrobiotehnoloģijas institūta lektore. Biedrības biroja koordinators no 2004.-2006.gadam. Kontakti: 29877518, laineorbidane@inbox.lv

Kārlis Neilands – augstākā lauksaimnieciskā (zootehniskā) izglītība, sertificēts zirgu vērtētājs. Ilggadējs zirgkopības mācību priekšmeta pasniedzējs Apguldes arodvidusskolā, vadījis zirgkopības nozari Kurzemes VCMAS Kuldīgas filiālē. Kontakti: 29550181, karlis_neilands@inbox.lv

Iveta Pāža – augstākā lauksaimnieciskā (zootehniskā) izglītība, sertificēts zirgu vērtētājs, strādājusi Kandavas lauksaimniecības tehnikumā par pasniedzēju un zirgkopības zootehniķi, kā arī ilggadējs zirgu audzētājs. Kontakti: 29186169, ivetaszirgi@inbox.lv

Anna Veidemane – augstākā veterinārmedicīniskā izglītība, sertificēts zirgu vērtēšanas eksperts, mākslīgās apsēklošanas speciālists. Kontakti: 26788849, anaana@inbox.lv

Ilze Stabulniece – zirgu sētas “Klajumi” īpašniece, “Klajumi” ir Latvijas šķirnes zirgu audzēšanas un bioloģiskā saimniecība. kontakti: ilze@kraslava.lv, tālr. 29472638

Sekot Mums