Biedrība LŠZAA 2021.gadā veiks apmaksu šādiem pasākumiem šķirnes un pārraudzībā esošām saimniecībām:

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.1524. “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai”
Rīgā 2013.gada 17.decembrī (prot. Nr.67 79.§) Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta 3.1 un ceturto daļu ar grozījumiem no 28.01.2016, stājās spēkā 29.01.2016.
—Valsts atbalstu saņem organizācija – par snieguma pārbaudi un novērtēšanu pēc pēcnācējiem tīršķirnes dzīvniekiem pārraudzības ganāmpulkos.
—Organizācija slēdz līgumus ar vērtētājiem un zirgu īpašniekiem par zirgu sagatavošanu snieguma pārbaudei un vērtēšanu.
Atbalsta summas par kumeļu, jaunzirgu un jaunu ērzeļu sertificēšanu sadalās:
  • organizācijai 30 % par valsts atbalsta administrēšana un vērtēšanas pakalpojumu nodrošināšanu
  • īpašniekam 70 % par zirga sagatavošanu vērtēšanai, vērtēšanas apstākļu nodrošināšanu un zirga piestādīšanu novērtēšanai
Zirgu īpašnieks saņem atbalstu no organizācijas:
1. kā vienreizēju maksājumu 220 eiro (240 eiro šķirnes saimniecībām)  apmērā par tāda augstvērtīga sertificēta šķirnes vaislas ērzeļa novērtēšanu pēc pēcnācējiem:
1.1. kura eksterjera vērtējums ir 51 punkti un vairāk;
1.2. kuram pēdējo piecu gadu laikā ir vismaz 8 pēcnācēju;
1.3. kuram ir sertificēts vai iekļauts šķirnes ciltskodolā vismaz viens pēcnācējs;
2. kā vienreizēju maksājumu 190 (210  eiro šķirnes saimniecībām) eiro  apmērā par vaislas ērzeļa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un sertificēšanu;
3. kā vienreizēju maksājumu 170 (190  eiro šķirnes saimniecībām) eiro  apmērā par jaunzirgu sagatavošanu darbspēju pārbaudei un darbspēju noteikšanu, ja jaunzirga tēvs ir sertificēts ērzelis;
4. kā vienreizēju maksājumu 160 (180  eiro šķirnes saimniecībām) eiro apmērā par kumeļa sagatavošanu vērtēšanai un tā ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu, ja kumeļa tēvs ir sertificēts ērzelis;
5. Par VCG ierakstītas vai ierakstīšanai VCG sagatavotas /prēmētās/ tīršķirnes vaislas ķēves, kam noteiktas darbspējas, ģenētiskā kvalitāte un kuras novērtētas pēc pēcnācējiem–  kā vienreizēju maksājumu 155 eiro  apmērā (LŠZAA 87 labākās ķēves pēc pašu un pēcnācēju vērtējuma). – Atbalsta summu šogad valdība samazināja par 20 %, tāpēc nācās samazināt prēmēto ķēvju skaitu.
6. 2021.gadā LŠZAA turpina organizēt  DNS analīžu veikšanu  vaislas ērzeļiem un ciltskodola vaislas ķēvēm – lūdzam  tos zirgu īpašniekus, kuru zirgiem vēl nav veiktas DNS analīzes, iesūtīt matu paraugus saskaņā ar protokolu LŠZAA birojā līdz 1.augustam!

* DNS izmeklējumus veic vienreiz dzīvnieka mūžā, izmeklējumus veic atkārtoti tikai tiem dzīvniekiem, kuri jāizmeklē atkārtoti sakrituši vai rezultāti ir atšķirīgi no iepriekšējiem gadiem.

NB! Ja dzīvnieks, kuram ir veikti DNS izmeklējumi, vismaz 1 gadu netiek izmantots ganāmpulka atražošanai, bet tiek eksportēts vai likvidēts, saimniekam izdevumi par izmeklējumiem būs jāatgriež (izņemot gadījumā, ja nepieciešama dzīvnieka likvidācija; šādā gadījumā jāsniedz likvidēšanas pamatojums).

Valsts atbalsta saņemšanas kārtība:

—Zirgu īpašnieks noslēdz VIENOŠANĀS ar asociāciju.

—Pieaicina zirgu vērtētāju un nodrošina sagatavota zirga vērtēšanu.

—Par  transportu vērtētājam jāmaksā pēc vienošanās.

  • Zirga snieguma pārbaudes datus iesniedz/iesūta asociācijai, pārliecinoties, ka tie ir saņemti.
  • Vaislas ērzeļu īpašniekiem jāiesniedz pieteikums atbalsta saņemšanai pēc pēcnācēju kvalitātes.
  • Asociācija pārbauda, apkopo un iesniedz LAD vērtēšanas datus.
  • Asociācija saskaņā ar noslēgto līgumu un iesniegtajiem datiem pārskaita subsīdijas zirgu īpašniekam un vērtētājam.
  • Asociācija ir tiesīga ieturēt arī iepriekšējos gados nesamaksātos parādus par pakalpojumiem un biedra naudu, par to vienojoties zirgu īpašnieku.

Sekot Mums