Young breeders LWB

Kas ir Jauno zirgu audzētāju kustība un kā tā darbojas Latvijā?

Latvijas Šķirnes zirgu audzētāju asociācijas paspārnē izveidota jauniešu kustība, izveidota 2022.gadā

LŠZAA kļuvusi par Starptautiskā Jauno zirgu audzētāju organizācijas (IYB) biedru, kas darbojas Pasaules sporta zirga audzētāju federācijas (WBFSH) pakļautībā. Tātad tā ir jauniešu aktivitāte, kas apvieno katras ciltsgrāmatas paspārnē izveidotas jauniešu organizācijas vai kustības, ar mērķi pēc iespējas agrāk jauniešus iesaistīt zirgkopībā un izglītot tos. No pagājušā gada IYB mājas lapa un visa informācija atrodama WBFSH lapā – https://www.wbfsh.com/iyb.
Katrā ciltsgrāmatā aktivitātes tiek īstenotas citādāk, tomēr kopīgi visiem ir iespēja satikties reizi divos gados Pasaules čempionātā, kas tiek organizēts dažādās valstīs.
Nākošgad – Dānijā. Čempionāts ir vienreizēja iespēja profesionālā vidē un reizē nepiespiestā atmosfērā jauniešiem satikties, iepazīties, veidot jaunus priekšstatus un nākotnes sadarbību.
LŠZAA pirmoreiz izmantoja šo iespēju pagājušajā gadā, aizvedot divas komandas uz Pasaules čempionātu Nīderlandē, kur 20 ciltsgrāmatu konkurencē mūsu meitenes guva labus panākumus. Zirgu grūminga disciplīnā jeb turn-out konkursā junioru komanda izcīnīja pat uzvaru!
Čempionāta formāts ir sekojošs – divās vecuma grupās jaunieši raksta teorijas testu angļu valodā, tam seko zirga eksterjera vērtēšanas disciplīna un darbaspēju vērtēšanas disciplīna, kur katra jaunieša dotais vērtējums ballēs tiek salīdzināts ar eksperta vērtējumu. Noslēgumā jaunieši demonstrē zirgu pie rokas. Visu četru disciplīnu vērtējumi summējas un tiek noskaidrotas labākās komandas un labākie individuālie dalībnieki.
Pasaulē jaunie zirgaudzētāji darbojas jau vairākus gadu desmitus, daudzām no sporta zirgu audzēšanas organizācijām ir izveidotas jauniešu apakšorganizācijas. Bet kā lai saprot, vai tas ir piemērots tieši Tev un kāpēc būtu jāiesaistās?
Kādu mēs saskatām ideālo jauno zirgaudzētāju kustības dalībnieku (šoreiz vairāk par junioru klasi)?
🤩 Tevi interesē viss, kas notiek stallī, ne tikai jāt savu zirgu. Tu labprāt palīdzi visos staļļa darbos, piedalies zirgu barošanā, kopšanā, darbā ar kumeļiem.
🤩 Tu labprāt darbojies ar dažādiem zirgiem, arī ar jaunzirgiem, Tu esi iemācījies novērtēt katra zirga temperamentu, atrast veidu, kā sadarboties ar tiem, lai sasniegtu vislabāko rezultātu.
🤩 Tu esi jātnieks, jo tieši jātnieki prot vislabāk demonstrēt zirgu pie rokas, jo pamatprincipi ir līdzīgi kā jājot zirgu – prasme saglabāt jutīgu kontaktu ar zirga muti, izprast un paredzēt zirga iespējamo rīcību, pielietot vadības līdzekļus, lai to kontrolētu vajadzīgajā veidā.
🤩 No sava staļļa Tu labprāt dodies uz zirgu vērtēšanas pasākumiem, lai palīdzētu, sapītu zirga krēpes, sagatavotu zirga inventāru, vai vismaz ļoti to vēlies.
🤩 Tu vēlies mācīties un pilnveidoties, lai iemācītos vairāk, ne tikai par jāšanu, bet arī par zirgu audzēšanu, vēlies uzzināt, kā atpazīt zirga potenciālu, un varbūt savu nākotni saskati kādā ar zirgiem saistītā profesijā, jo tā ir Tava sirdslieta.
Ja tā ir, Tava vieta pilnīgi noteikti ir jauno zirgaudzētāju rindās.
Kāds ir šīs vasaras plāns? 🤔
😎 Mācāmies par zirga kustību kvalitāti un lēciena tehniku (7.jūlijs)
😎 Mācāmies zirgu demonstrēt pie rokas
😎 Apgūstam zirgu grūminga noslēpumus
😎 Mācāmies izprast zirga eksterjeru
Jāseko līdzi arī informācijai par teorijas apguvi. Būtībā mācības ietver teoriju, izpratni par zirga kustībām un eksterjeru, prasmi zirgu parādīt vērtēšanas komisijai labākajā tā izskatā un stājā, arī prasme zirgu sagatavot prezentēšanai – sapīt krēpes, sakopt apmatojumu, lai prezentējamais zirgs izskatās nevainojami.
Teorija ietver visu par zirga ēdināšanu, kopšanu, kumeļu atražošanu, arī zirgu audzēšanas industriju un sportu.
Kur tas var noderēt?
Ja Tavs stallis piedalās zirgu skatēs, gatavo šķirnes zirgus vērtēšanai, un Tu gribi saprast, kā kopumā notiek zirgu audzēšana, jo varbūt pats vēlies nākotnē ar to nodarboties, tad jauno zirgaudzētāju kustība ir īstais virziena, kurā skatīties.
Tad, kad pats vēlēsies iegādāties sev zirgu, prasme ieraudzīt zirga labās un negatīvās puses noteikti Tev palīdzēs izvēlēties labāko sporta partneri, arī zināšanas par ēdināšanu un audzēšanu nebūs apgūtas lieki.
Rudenī tiekamies nacionālajās sacensībās

 

2024.gada Pasaules čempionāts jaunajiem zirgu audzētājiem norisināsies Stutteri Ask A/S, Dānijā. (https://stutteriask.dk/GB.aspx…)