Ciltsdarbs

Pārvietojot dzīvnieku, ir jāņem vērā sekojoši Ministru kabineta noteikumi un Eiropas Komisijas lēmumi

Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvas 90/427/EEK par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem, kas regulē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar zirgu dzimtas dzīvniekiem;

Sekot Mums