Likumi

Fizisko personu datu apstrādes likums

Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likums

Veterinārmedicīnas likums

Dzīvnieku aizsardzības likums

MK noteikumi

Reģistrs

Ministru kabineta noteikumi Nr.75
Reģistrēto dzīvnieku datubāzēs esošās informācijas izmantošanas kārtība

Ministru kabineta noteikumi Nr.134
Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība

Ministru kabineta noteikumi Nr.880
Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis

Ciltsdarbs

Ministru kabineta noteikumi Nr.320
Noteikumi par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju apritei Latvijas teritorijā un govju, cūku, aitu un kazu mākslīgās apsēklošanas pakalpojumu sniedzēja minimālo aprīkojumu

Ministru kabineta noteikumi Nr.98
Zootehniskā sertifikāta un izcelsmes apliecinājuma izsniegšanas kārtība

Ministru kabineta noteikumi Nr.94
Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu šķirņu ciltsgrāmatas un krustojuma cūku ciltsreģistra kārtošanas noteikumi

Ministru kabineta noteikumi Nr.97
Zirgu snieguma pārbaudes kārtība, kā arī kārtība zirgu dalībai sacensībās

Ministru kabineta noteikumi Nr.166
Lauksaimniecības dzīvnieku šķirnes apstiprināšanas un reģistrācijas kārtība

Ministru kabineta noteikumi Nr.96
Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un to vaislas materiāla sertifikācijas kārtība

Ministru kabineta noteikumi Nr.116
Prasības personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, snieguma pārbaudi un pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju

Ministru kabineta noteikumi Nr. 796
Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanas kārtība, kā arī audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtība
Grozījumi

Ciltsdarba programmas Latvijā

ZIRGIEM

 

Zirgu sugas dzīvnieki

Pārvietojot dzīvnieku, ir jāņem vērā sekojoši Ministru kabineta noteikumi un Eiropas Komisijas lēmumi:

Reģistrēti zirgi, zirgi paredzēti audzēšanai un zirgi kaušanai:

Reģistrētu zirgu pagaidu ievešana / izvešana uz laiku ne ilgāk pār 90 dienām:

Zirgi kaušanai:

Reģistrēti zirgi un zirgi paredzēti audzēšanai un produkcijas ieguvei:

Sekot Mums