Pakalpojumu cenas 2024

Biedrības „Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācija” sniegto pakalpojumu cenrādis 2024.gadā.

Biedra nauda 2024.gadā 40 EUR katram biedram neatkarīgi no zirgu skaita

Nr. Pakalpojums Cena, eur
1 Ērzeļa vērtēšana sertificēšanai – cena īpašniekam 200.00
2 Vaislinieka sertifikāta sagatavošana un apstiprināšana 25.00
3 Vaislinieka sertifikāta pagarināšana, sagatavošana un apstiprināšana 50.00
4 Šķirnes dzīvnieka ciltskartītes sagatavošana un apstiprināšana 15.00
5 VAISLAS BIOMATERIĀLA dokumentu administrēšana un izmantošanas sertifikāta sagatavošana (maksa piemērojama vienlīdzīgi katram īpašniekam, kurš izmanto biomateriālu) 25.00
6 ZOOTEHNISKĀ sertifikāta sagatavošana 15.00
7 Izcelsmes apstiprināšana zirga pasē (LŠZAA biedriem bez maksas) 10.00
8 Datu labošana izsniegtajiem sertifikātiem vaislinieku reģistrēšanai nepieciešamajiem dokumentiem 20.00
9 Atzinuma sagatavošana vietējās apdraudētās šķirnes zirgam iesniegšanai LAD. 25.00
10 Ciltsdarba plāna sastādīšana saimniecībai 75.00
11 ŠĶIRNES zirgu audzēšanas saimniecības atbilstības izvērtēšana, apsekošana un statusa piešķiršana. 80.00
12 Ērzeļa vērtēšana (samaksa vērtēšanas ekspertam) 20.00
13 Jaunzirga vērtēšana (samaksa vērtēšanas ekspertam) 20.00
14 Kumeļa vērtēšana (samaksa vērtēšanas ekspertam) 15.00
15 Ķēves vērtēšana (samaksa vērtēšanas ekspertam) – cena īpašniekam 20.00
16 TRANSPORTA izmaksas (par km) 0.35
17 Konsultācija (eur/h) 35.00

 

Apstiprināts biedrības „Latvijas šķirnes audzētāju asociācija” valdes sēdē 15.12.2023