CENRĀDIS

Biedra nauda 2023.gadā 40 EUR katram biedram neatkarīgi no zirgu skaita

Biedrības „Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācija” valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu izcenojums 2022.gadā.

  Pakalpojums Cena, eur
  Ērzeļa vērtēšana sertificēšanai – cena īpašniekam 80.00
  Vaislinieka sertifikāta sagatavošana un apstiprināšana 10.00
  Vaislinieka sertifikāta pagarināšana, sagatavošana un apstiprināšana 20.00
  Šķirnes dzīvnieka ciltskartītes sagatavošana un apstiprināšana 5.00
  VAISLAS BIOMATERIĀLA izmantošanas sertifikāta sagatavošana, izdrukāšana 10.00
  ZOOTEHNISKĀ sertifikāta sagatavošana 10.00
  Izcelsmes apstiprināšana zirga pasē (LŠZAA biedriem bez maksas) 10.00
  Datu labošana izsniegtajiem sertifikātiem vaislinieku reģistrēšanai nepieciešamajiem dokumentiem 10.00
  Atzinuma sagatavošana vietējās apdraudētās šķirnes zirgam iesniegšanai LAD. 15.00
  GANĀMPULKA raksturojuma un izkopšanas plāna sastādīšana 35.00
  Ciltsdarba plāna sastādīšana saimniecībai 35.00
  ŠĶIRNES zirgu audzēšanas saimniecības atbilstības izvērtēšana, apsekošana un statusa piešķiršana. 50.00
  Ērzeļa vērtēšana (samaksa vērtēšanas ekspertam) 20.00
Jaunzirga vērtēšana (samaksa vērtēšanas ekspertam) 17.00
Kumeļa vērtēšana (samaksa vērtēšanas ekspertam) 12.00
Ķēves vērtēšana (samaksa vērtēšanas ekspertam) 10.00
TRANSPORTA izmaksas (par km) – piemēro pēc vienošanās 0.35
  Biedru nauda gadā 40.00
  Citi pakalpojumi (pēc vienošanās) 30.00/h

 

* Pakalpojumiem uz vienošanās pamata personām, kas nav biedri, tiek piemēroti papildus 50% pie norādītās cenas.

Apstiprināts biedrības „Latvijas šķirnes audzētāju asociācija” valdes sēdē

 

Sekot Mums