Ministru kabineta noteikumi Nr.447 
Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtību (skatīt šeit)

Šķirnes zirgu audzēšanas saimniecību atestācijas kārtība

Iesniegums par šķirnes saimniecības statusa saņemšanu

Šķirnes zirgu ganāmpulka raksturojums – paraugs

Šķirnes zirgu audzēšanas saimniecības izkopšanas plāns – paraugs

Šķirnes zirgu audzēšanas saimniecības Biedrībā “Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācija” 2017.gadā.

N.p.k. Ganāmpulka Nr. Saimniecības
nosaukums
Novads Pagasts Šķirne Piešķirts statuss Pagarināts statuss
1. LV0006130 z/s Porkalni Jaunjelgavas Seces LS, LSb 12.07.2007

Šķirnes saimniecība

08.09.2014
2. LV0600164 SIA Erlain Kaplavas Krāslavas LS 20.11.2000

Šķirnes saimniecība

30.02.2014
3. LV0068921 Ellada Kazašvili Vecumnieku Vecumnieku LS 20.09.2016

Šķirnes saimniecība

 
4. LV0610442 Anna Briljante Ķeguma Tomes LS 17.05.2017

Šķirnes saimniecība

 
5. LV0487216 Daiga Liepiņa Kocēnu Dikļu LS 09.06.2017

Šķirnes saimniecība

 
6. LV0208479 Ilze Stabulniece Krāslavas Kaplavas LSb 30.06.2017

Šķirnes saimniecība

Sekot Mums