Šķirnes saimniecības

Uz šķirnes zirgu audzēšanas saimniecības statusa piešķiršanu var pretendēt saimniecības, kas nodarbojas ar šķirnes zirgu audzēšanu un atbilst šādiem kritērijiem:

  • saimniecības ganāmpulkā ir vismaz 5 (piecas) tīršķirnes vaislas ķēves, kas iekļautas šķirnes ciltskodolā;
  • saimniecības ganāmpulkā atbilstoši audzēšanas programmai audzē, selekcionē un pavairo augstvērtīgus tīršķirnes dzīvniekus, kas paredzēti saimniecības ganāmpulka atražošanai un pārdošanai;
  • realizē tīršķirnes dzīvniekus ar biedrības izdotu zootehnisko sertifikātu;
  • saimniecībā ganāmpulka atražošanai izmanto tikai sertificētus vaisliniekus vai bioproduktu.
  • saimniecības ganāmpulks ir reģistrēts un dzīvnieki ir apzīmēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtību;
  • saimniecībā īsteno ganāmpulka audzēšanas plānu, kas saskaņots ar šķirnes zirgu audzētāju biedrību;
  • dzīvnieku turēšanas apstākļi atbilst attiecīgajai lauksaimniecības dzīvnieku sugai normatīvajos aktos noteiktajām lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgajām labturības un higiēnas prasībām;
  • katru gadu līdz 1.februārim biedrībā iesniedz nākošā gada audzēšanas plānu un atskaiti par iepriekšējo gadu.

Šķirnes zirgu audzēšanas saimniecību atestācijas kārtība

Iesniegums par šķirnes saimniecības statusa saņemšanu

Šķirnes zirgu ganāmpulka raksturojums – paraugs

Šķirnes zirgu audzēšanas saimniecības izkopšanas plāns – paraugs

Šķirnes zirgu audzēšanas saimniecības Biedrībā “Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācija” 2021.gadā.

N.p.k. Ganāmpulka Nr. Saimniecības
nosaukums
Novads Pagasts Šķirne Piešķirts statuss
1. LV0006130 z/s Porkalni Jaunjelgavas Seces LS, LSB 12.07.2007

Šķirnes saimniecība

2. LV0600164 SIA Erlain Kaplavas Krāslavas LS 20.11.2000

Šķirnes saimniecība

3. LV0068921 Fiziska persona Vecumnieku Vecumnieku LS 20.09.2016

Šķirnes saimniecība

4. LV0610442 Fiziska persona Ķeguma Tomes LS 17.05.2017

Šķirnes saimniecība

5. LV0487216 Fiziska persona Kocēnu Dikļu LS 09.06.2017

Šķirnes saimniecība

6. LV0208479 Fiziska persona Krāslavas Kaplavas LSB 30.06.2017

Šķirnes saimniecība

7. LV0620945 Fiziska persona Vecumnieku Vecumnieku LS 19.04.2018

Šķirnes saimniecība

8. LV0327151 z/s Zvaigznītes Ogres Ogresgala LS 29.06.2018

Šķirnes saimniecība

9. LV0607812 Fiziska persona Dobeles Jaunbērzes LS 29.06.2018

Šķirnes saimniecība

10. LV0487453 Fiziska persona Kocēnu Dikļu LS 01.07.2018

Šķirnes saimniecība

11. LV0627762 SIA ZBZ Vecumnieku Kurmenes LS 20.10.2000

Šķirnes saimniecība

12. LV0621744 Fiziska Persona Siguldas Siguldas LSB, LS 15.02.2021

Šķirnes saimniecība