Pārraudzībā esošās saimniecības.

N.p.k. Saimniecība Īpašnieks Ganāmpulka Nr. Adrese
1. Rudo kumeļu pauguri Jelena Stashuls LV0368241 c. Šļakoti, Kaunatas pag., Rēzeknes rajons
2. Vilhelmīne Vegnere Vilhelmīne Vegnere LV0287954 Cibla, Ludzas rajons, Ciblas pagasts
3. Vigas Tatjana Martinsone LV0380212 Vigas, Garkalnes pag., Rīgas rajons
4. z/s Porkalni Eduards Martukāns LV0006130 Seces pagasts, Aizkraukles rajons
5. z/s Čadi N.Galiļejevs LV0201710 Dagdas pag., Krāslavas rajons

Sekot Mums