Zirgu snieguma pārbaude

Snieguma pārbaude Latvijas siltasiņu zirgu šķirnei ietver zirgu vērtēšanas un zirgu darbspēju novērtēšanas datu reģistrēšanu.

Latvijas siltasiņu zirgu snieguma pārbaudes datu uzskaites datubāzi uztur un snieguma pārbaudes datu apstrādi nodrošina šķirnes zirgu audzētāju biedrība. Snieguma pārbaude ir brīvprātīgs pasākums, ko ganāmpulkā nodrošina tā īpašnieks.
Zirgu vērtē fiziskā persona, kas ir saņēmusi sertifikātu zirgu vērtēšanai un noslēgusi līgumu ar šķirnes zirgu audzētāju biedrību par zirgu vērtēšanu audzēšanas programmas īstenošanai (turpmāk – zirgu vērtētājs) vai šķirnes zirgu audzētāju biedrības izveidota komisija.

Zirgus vērtē pēc sekojošiem kritērijiem:
 izcelsme/tips
 izmēri
 eksterjers,
 darba spējas
 pēcnācēju kvalitāte.
Zirgu šķirnību nosaka tikai pēc zirga izcelsmi pierādošiem dokumentiem.
Eksterjera un darbaspēju pazīmju aprakstu veic, aizpildot zirga lineāro profilu. Iegūtie
vērtēšanas rezultāti tiek iesniegti un uzglabāti šķirnes zirgu audzēšanas biedrībā, kas tos apkopo un
veido datu bāzi katram šķirnes zirgam.
Iegūtos datus izmanto ciltsvērtības aprēķināšanā.

Katru īpašību vērtē pēc 10 ballu skalas.

Balles Vērtējums Piezīmes
10 Izcili
9 teicami
8 Ļoti labi
7 Labi
6 Vidēji
5 Zem vidējā
4 Apmierinoši
3 Neapmierinoši
2 Slikti
1 Ļoti slikti

Kumeļu vērtēšana 4 – 6 mēnešu vecumā

Vērtēšana tiek veikta, kumeļam no 4 līdz 6 mēnešu vecumam. Vērtēšanu veic šķirnes zirgu audzēšanas organizācijas nozīmēts sertificēts vērtētājs lauka (manēžas) apstākļos. Ķēve tiek vesta pie rokas, kumeļš nepiesiets seko mātei.

Kumeļam vērtē četras pazīmes:

 • izcelsmi/tipiskumu
 • eksterjeru, ķermeņa proporcijas
 • gaitu kvalitāti (tiek novērtēta ar vienu kopēju atzīmi)
 • kopējais iespaids

Katru kritēriju vērtē 10 punktu sistēmā. Maksimālais iegūstamo punktu skaits ir 40 punkti.

Kumeļa vērtēšanas veidlapa 2019

Jaunzirgu vērtēšana 2 – 3 gadu vecumā.

Jaunzirgus vērtē sākot no 2 gadu (24 mēnešu) vecuma līdz 3 gadu (36 mēnešu) vecumam ieskaitot, pēc izcelsmes/tipiskuma,  izmēriem, eksterjera un darba spējām.

Jaunzirgu novērtēšana nepieciešama, lai īstenotu vaislas dzīvnieku – vaislas ērzeļu un vaislas ķēvju novērtēšanu pēc pēcnācēju kvalitātes, kā arī prognozētu pašu jaunzirgu izlasi. Zirgu vērtēšanas eksperts vērtē jaunzirgu izcelsmi/ tipiskumu, izmērus, eksterjeru, darba spējas, kā arī nosaka jaunzirga ieteicamo izmantošanas virzienu. Labākos jaunzirgus izvēlās fināla skatei.

Jaunzirgus vērtējot nosaka labākos līniju un ģenealoģisko grupu turpinātājus. Galvenā uzmanība pievēršama braucamā tipa raksturīgo īpašību saglabāšanai.

Darba spējas vērtē 10 punktu sistēmā.

Sporta tipa jaunzirgiem vērtē:

 • izcelsmi;
 • eksterjeru;
 • darbaspējas ( brīvās gaitas solī, rikši lēkši, brīvā lēciena tehnika)
 • piefiksē izmērus (skausta augstums, krūšu apkārtmērs, pēdvidus apkārtmērs);

Braucamā tipa jaunzirgiem vērtē:

 • izcelsmi + tipiskumu;
 • eksterjeru;
 • darbaspējas (brīvās gaitas solī, rikši lēkši, vadāmība grožos);
 • izmērus.

Temperamenta vērtēšana.

Temperamentu pārbauda visām ķēvēm un ērzeļiem, kurus paredzēts iekļaut vaislas sastāvā un tiek aprakstīts tekstā, bet netiek vērtēts ballēs.

Zirgam, konstatējot krākšanu (roreru) vai kriptorhismu, ciltskartiņā veic atzīmi. Šie dzīvnieki netiek pielaisti vaislas darbībai.

Zirga lineārās vērtēšanas veidlapa_2019/2020 – JAUNS!!!!!!!

Zirgu izvades noteikumi

Kā prezentēt zirgu skatē