LŠZAA 2022.gada darbības plāns:

Aktivitāte Realizācijas laiks Atbildīgā persona
Jaunu līgumu slēgšana, biedru naudas rēķinu izsūtīšana februāris Aija Luse
Valdes sēde janvāris Aija Luse
Audzēšanas programmu atskaites 2021 iesniegšana LDC 1.marts Aija Luse, Laine Orbidāne
Iesniegums LAD par atbalstu ciltsdarbam zirgkopībā 15.marts Aija Luse
Iesniegums LAD par ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku kataloga izveidi un uzturēšanu, zirgu ciltsgrāmatas izdošanu, dalību starptautiskajās izstādēs, kā arī aktuālas informācijas atspoguļošanu publiski pieejamā veidā 15.marts Aija Luse
Iesniegums LAD, lai noteiktu pārraudzības ganāmpulkā esošās tīršķirnes vaislas ķēves un ciltsgrāmatā ierakstītas tīršķirnes vaislas ķēves ģenētisko kvalitāti un novērtētu tās pēc pēcnācējiem. 15.marts Aija Luse
Par vaislas ērzeļu un vaislas ķēvju eksterjera vērtēšanu Katru mēnesi līdz 5.datumam Jolanta Rotberga
Biedru kopsapulce aprīlis Valde
Par ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku 25.aprīlis

25.jūlijs

25.oktobris

1.februāris

Jolanta Rotberga
Zirgu snieguma pārbaudes datu pieņemšana un atbalsta izmaksa par veikto ciltsdarbu 01.aprīlis-10.novembris Aija Luse
Vaislas ērzeļu vērtēšana sertifikācijai Visu gadu Aija Luse
Jaunzirgu atlase “Rudens Pērlei 2022” reģionos No maija līdz augustam Aija Luse, Anna Veidemane, Laine Orbidāne, Ligija Biteniece
Vietējo apdraudēto šķirņu popularizēšanas pasākums “Nacionālais dārgums 2022” 16.jūlijs Aija Luse, Laine Orbidāne, Ligija Biteniece
“Prēmēto ķēvju” pieteikumu iesniegšana 01.maijs Anna Veidemane
Atbalsta izmaksa par “prēmētajām ķēvēm” 15.jūnijs Aija Luse
Ģenētisko resursu zirgu iesniegumu pieņemšana 01.augusts Jolanta Rotberga
Ģenētisko resursu atzinumu sagatavošana 1-30.septembris Jolanta Rotberga
Latvijas šķirnes zirgu skate “Rudens Pērle 2022” 24.septembris Aija Luse, Ligija Biteniece
Iesniedz LAD pārskatu par “prēmētām ķēvēm” 01.oktobris Aija Luse
Iesniedz LAD samaksu apliecinošo dokumentu kopsavilkumu par atbalstu “prēmētām ķēvēm” 01.novembris Aija Luse
Atskaite LAD par atbalstu ciltsdarbam zirgkopībā 01.decembris Aija Luse
www.lszaa.lv uzturēšana un papildināšana Visu gadu Aija Luse
Lwhorse.lv uzturēšana un papildināšana, darbs ar LDC Visu gadu Aija Luse
Valdes sēdes 1x ceturksnī Valde

 

Sekot Mums