LŠZAA 2020.gada darbības plāns:

Aktivitāte

Realizācijas laiks

Atbildīgā persona

Jaunu līgumu slēgšana, biedru naudas rēķinu izsūtīšana

Janvāris/februāris

Aija Luse

Valdes sēde

janvāris

Aija Luse

Ciltsdarba programmu atskaites 2019 iesniegšana LDC

1.marts

Aija Luse

Iesniegums LAD par atbalstu ciltsdarbam zirgkopībā

1.marts

Aija Luse

Iesniegums LAD par ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku kataloga izveidi un uzturēšanu, zirgu ciltsgrāmatas izdošanu, dalību starptautiskajās izstādēs, kā arī aktuālas informācijas atspoguļošanu publiski pieejamā veidā

1.marts

Aija Luse

Starptautiskā lineārās vērtēšanas darba grupa

21-23.marts

Laine Orbidāne, Anna Veidemane

Vaislas ērzeļu kataloga sagatavošana un izdošana

Līdz 1.decembrim

Laine Orbidāne, Anna Veidemane, Aija Luse

Par vaislas ērzeļu un vaislas ķēvju eksterjera vērtēšanu

Katru mēnesi līdz 5.datumam

Ausma Budreiko

Biedru kopsapulce

4.aprīlis

Valde

Par ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku

25.aprīlis

25.jūlijs

25.oktobris

1.februāris

Laine Orbidāne

Zirgu snieguma pārbaudes datu pieņemšana un atbalsta izmaksa par veikto ciltsdarbu

01.aprīlis-10.novembris

Aija Luse

Vaislas ērzeļu vērtēšana sertifikācijai (Tērvete, Burtnieki)

maijs

Aija Luse

Jaunzirgu atlase “Rudens Pērlei 2020” reģionos

No maija līdz augustam

Anna Veidemane, Laine Orbidāne, Ligija Biteniece, Aija Luse

Iesniegums LAD, lai noteiktu pārraudzības ganāmpulkā esošās tīršķirnes vaislas ķēves un ciltsgrāmatā ierakstītas tīršķirnes vaislas ķēves ģenētisko kvalitāti un novērtētu tās pēc pēcnācējiem.

20.maijs

Aija Luse

Vietējo apdraudēto šķirņu popularizēšanas pasākums VZD ietvaros

12.jūlijs

valde

“Prēmēto ķēvju” pieteikumu iesniegšana

15.jūlijs

Ausma Budreiko

Atbalsta izmaksa par “prēmētajām ķēvēm”

15.augusts

Aija Luse

Ģenētisko resursu zirgu iesniegumu pieņemšana

01.augusts

Ausma Budreiko

“Latvijas zirgs senāk un tagad” Rīgas svētkos

15.augusts

Aija Luse, Ligija Biteniece

Ģenētisko resursu atzinumu sagatavošana

1-30.septembris

Ausma Budreiko

Latvijas šķirnes zirgu skate Rudens Pērle 2020

26.septembris

Aija Luse, Ligija Biteniece

Iesniedz LAD pārskatu par “prēmētām ķēvēm”

01.oktobris

Aija Luse

Iesniedz LAD samaksu apliecinošo dokumentu kopsavilkumu par atbalstu “prēmētām ķēvēm”

01.novembris

Aija Luse

Atskaite LAD par atbalstu ciltsdarbam zirgkopībā

01.decembris

Aija Luse

Lineārais projekts

Līdz 01.septembrim

Aija Luse, Laine Orbidāne.

www.lszaa.lv uzturēšana un papildināšana

Visu gadu

Aija Luse

Lwhorse.lv uzturēšana un papildināšana, darbs ar LDC

Visu gadu

Aija Luse

Valdes sēdes

1x ceturksnī

Valde

 

Sekot Mums