Pamatojoties uz  Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likuma 8. panta ceturtās daļas 4. punkta izdotajiem 26.02.2019. MK noteikumiem Nr.96 “Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un to vaislas materiāla sertifikācijas kārtība”, lai pieteiktu ērzeli sertifikācijai, īpašnieks  iesniedz zirgu audzēšanas organizācijā:

1. Iesniegumu (veidlapa pieejama šeit).

2. Zootehnisko sertifikātu (izgatavo organizācija, pamatojoties uz īpašnieka iesniegto iesniegumu un DNS analīžu rezultātiem, kas apliecina vaislinieka izcelšanos). – jauna prasība!

3. Dokumentu, kas apliecina dzīvnieku infekcijas slimību valsts uzraudzības plānā noteikto obligāto pasākumu izpildi vaislinieka turēšanas novietnē – veterinārārsta apliecinājumu

4. DNS ģenētiskās identitātes pārbaudes rezultātus.

 

Lai vaislas ērzelim PAGARINĀTU sertifikātu, īpašnieks organizācijai iesniedz:

1. Iesniegumu – 2 mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām.

2. dokumentu, kas apliecina dzīvnieku infekcijas slimību valsts uzraudzības plānā noteikto obligāto pasākumu izpildi – praktizējoša vetārsta apliecinājums

3. vaislinieka ģenētiskās kvalitātes novērtējumu. Ērzelim ir jābūt iegūtiem un vērtētiem pieciem pēcnācējiem.

** Ja pēcnācēju vidējais vērtējums ir zemāks nekā populācijas vidējais piecu gadu
periodā, sertifikātu nepagarina.

Ja zirgu īpašnieks vēlas sēklot savas ķēves ar ievesto biomateriālu vai ved sēklot ķēves ar citas ES valsts sertificētajiem vaisliniekiem, tad  par izmantojamo ērzeli /biomateriālu/ PIRMS sēklošanas organizācijā ir jāiesniedz nepieciešamie dokumenti sertifikātam:

1. Iesniegumu (veidlapa pieejama šeit).

2. Vaislinieka zootehniskā sertifikāta kopiju izsniedzējas valsts oriģinālvalodā un tā tulkojumu;

3. veterinārā (veselības) sertifikāta kopiju;

4. Testēšanas pārskatu, kas apstiprina vaislinieka izcelsmi (DNS analīzes rezultātus), kā arī testēšanas pārskatus, kas apstiprina vaislinieka tēva un mātes izcelsmi, ja iepriekš šādas analīzes nav veiktas.

Prasības sertificēšanai:

Lai ērzelis iegūtu vaislas darbības sertifikātu, nepieciešams iegūt vērtējumu vismaz 52 balles par eksterjeru, vismaz 31 balli par darbaspējām. Par izmēriem –  šķirnei nav raksturīgi neliela auguma un pārsmalcināti dzīvnieki, tāpēc minimālās prasības šķirnei ir:

Dzīvnieku grupa Augstums skaustā, cm Krūšu apkārtmērs, cm Pēdvidus apkārtmērs, cm
Sporta tipa ērzeļi 164 185 21.0
Braucamā tipa ērzeļi 162 196 22,5

*Sporta tipa ērzeļi ar eksterjera kļūdām vai 1-2 cm mazāku skausta augstumu nekā minimālās prasībās noteikto, bet teicamām (ne mazāk kā 36 balles) darba spējām, par sertificētiem vaisliniekiem var tikt atzīti izņēmuma gadījumos. Šādu ērzeļu izmantošanu apstiprina vaislas ērzeļu sertificēšanas komisijas slēdziens.

NOLIKUMS PAR LATVIJAS SILTASIŅU ZIRGU ŠĶIRNES VAISLAS ĒRZEĻU SERTIFICĒŠANU

Vaislas ērzeļu elektroniskais katalogs

Neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties Asociācijā, – mēs vienmēr esam atvērti konstruktīvai sarunai!