LSB audzēšanas programmas izpildes atskaite par 2019. gadu