Zirga kakla novērtējums


Daudzi uzskata, ka kaklam ir otršķirīga  nozīme zirga eksterjerā. Tā nav. Harmoniski veidots kakls, kas cēli piestiprināts korpusam, piešķir ne tikai pareizu līdzsvaru visam ķermenim, bet arī dod iespēju pareizai gaisa cirkulācijai plaušās, kuras veic galveno motorisko funkciju organismā.

Sporta zirgiem visbiežāk ir vidēji garš, kustīgs kakls ar augstu pieslēgumu. Vienkopus ar galvu, kakls ir galvenais kustību regulators, tāpēc atkarībā no darbības rakstura un kustības ātruma, kakla stāvoklis var krasi mainīties. Kakls nodrošina ķermeņa smaguma centra novirzes,  kas nepieciešamas pie straujām apstāšanām, pagriezieniem, kustības tempa izmaiņām. Kakla muskulatūra lielā mērā ietekmē priekškāju iznešanas amplitūdu un augstumu. Tieši šīs ietekmes dēļ, kakla uzbūvei un piestiprinājumam ir ļoti liela nozīme zirga eksterjerā.

Vērtējot kaklu, eksperti uzmanību pievērš kakla garumam, platumam, izliekumam, izejai no korpusa un piestiprinājumam.

Kaklu veido kakla skriemeļi, pakauša saite, kas notur galvu un kaklu, kakla muskuļi, kuru attīstība ne tikai veido „ zootehnisko” kakla zīmējumu, bet arī tieši ietekmē zirga darbaspējas.

No pakauša saites stipruma un attīstības daļēji atkarīgs kakla pieslēguma veids. Labi attīstīta pakaušu saite izlīdzina kakla pārejas līniju skaustā, veido augstu kakla pieslēgumu, bet pašu kaklu pārvērš par lielisku ķermeņa balansētāju.  Vāji attīstīta pakaušu saite ārēji izpaužas kā iežmauga starp kaklu un skaustu, kā arī nolaiž kakla pieslēgumu zemāk par 45° leņķi. Šāds kakla stāvoklis bieži raksturīgs zirgiem, kas izauguši nelabvēlīgos turēšanas apstākļos. Retāk tā ir ģenētiskā iedzimtība. Vāja pakaušu saite var būt arī  vājas muguras un maigas konstitūcijas pazīme.

Kakla virsējie muskuļi veido kakla vizuālo formu. Kakla platais muskulis veido pakausi. No šī muskuļa attīstības pakāpes lielā mērā ir atkarīga kakla fiziskā spēja darboties, ka balansētājam lēcienos, sakopojumā, utt. Brahiocefālais muskulis, kas savieno pakausi ar plecu un lāpstiņu ir galvenais „sporta” muskulis. Tieši viņš paceļ un iznes priekškāju un no tā attīstības pakāpes ir atkarīgi tādi rādītāji kā  ātrums, kustību kvalitāte un lēciena tehnika.

Kakla garums un forma.

Atkarībā no zirga izmantošanas virziena, kakls var būt īsāks vai garāks un līdz ar to tas var būt vai nu šķirnības rādītājs, vai eksterjera trūkums. Tā, piemēram, ļoti „ekstravaganti” izskatīsies Vladimiras braucamās šķirnes zirgs ar „gulbja” kaklu, bet īss, resns kakls izcelsies kā rupja kļūda arābu šķirnes zirgam.

Pirmais rādītājs, ko novērtē kaklam, ir tā garums. Izšķir 3 pozīcijas: vidēji garš, garš un īss. Vidēji garš kakls sastāda ap 50% no ķermeņa garuma. Garš kakls biežāk sastopams jājamzirgu un vieglo braucamo šķirņu zirgiem. Bet sporta zirgiem ieteicamāks būtu vidēji garš kakls. Zirgs ar pārāk garu kaklu ātrāk darbā nogurst, jo pagarinās laiks starp ieelpu un izelpu, līdz ar to pasliktinās plaušu ventilācija. Garš kakls darbā neveido pietiekošu atbalstu pleca un lāpstiņas joslai. Arī īss kakls jājamzirgam ir kļūda, jo ierobežo kustības amplitūdu. Bieži īss kakls ir sekas tā nepietiekamai attīstībai.

 

Kakla platumu un resnumu novērtē uz acumēru, ņemot vērā abu šo parametru attiecības. Pārāk tievs un šaurs kakls norāda uz vāji attīstītu kakla muskulatūru un tiek vērtēts kā rupja kļūda. Visbiežāk šādu kļūdu var novērot jājamzirgiem ar pārbūvētu konstitūciju. Spilgts piemērs tādam kaklam ir šov-klases Ahaltekes šķirnes zirgi (kā šķirnes īpatnība) un zirgiem auļotāju vai bada kondīcijā. Nav vēlams arī pārāk resns un plats kakls ar izteiktu tauka kumbri.

Tāds kakls raksturīgs smago braucamo šķirņu zirgiem ar irdenu konstitūciju un tiek saukts par „šķiņķa” / “speķa” kaklu. Šādu kaklu ļoti viegli var traumēt ar sakām. Ļoti reti „šķiņķa”/ “speķa”  kaklu var redzēt jājamzirgu vai viegli braucamo šķirņu ērzeļiem. Tas tiek uzskatīts par rupju kļūdu, jo raksturo konstitūcijas blīvuma trūkumu.

Pēc kakla izliekuma formas izšķir taisnu, gulbja un brieža kaklus.

Brieža kakls tiek vērtēts kā eksterjera kļūda. Tāds kakls parasti ir aborigēnu šķirņu zirgiem, kuri tiek audzēti savvaļā, un Ahaltekes šķirnes zirgiem ar maigu, pārbūvētu konstitūciju.

Gulbja kakls ir ļoti skaists un tīkams. Bet pārāk izteikts gulbja kakls samazina zirga darbaspējas un vairāk piemērots šov-klasei nekā sportam. Kustībā šie zirgi stipri izliec kaklu un aiziet „aiz pavadas”. Tādiem zirgiem bieži attīstās tā saucamais „šūpojošais” kakls, kad zirgs netur kaklu un galvu mierīgi, bet visu laiku virza to uz priekšu un uz sāniem. Zirgiem ar „šūpojošu” kaklu gaitu kvalitātes uzlabošanai ir ieteicami vingrinājumi, kas nostiprina kakla apakšdaļas muskuļus.

Visieteicamākais ir taisns kakls ar nelielu izliekumu kakla augšējā daļā uz robežas ar pakausi.

Kaklam izšķir arī 3 formas – trīsstūrainu, taisnstūra un trapecveida.

Pakauša garums.

Pakauša garums ir ļoti nozīmīgs kakla kustībai un gaitu brīvībai. Sporta zirgam garš pakausis ir svarīgāks par garu kaklu, jo no tā ir atkarīgs kakla plastiskums un lokanība. Zirgs ar īsu pakausi nevar pilnvērtīgi saliekt kaklu un sakopoties. Tāds zirgs sakopojumam pretosies un būs saspringts, jo jutīs diskomfortu. Tāpēc sporta zirgi ir vēlami ar garu un platu pakausi.

Rīkles forma un parametri.

Mazāk pamanāma, bet tik pat svarīga kakla sastāvdaļa, ir rīkle. Vēlamāka ir „sausa slēgta ”rīkle”. Noslogota” rīkle izskatās nesmuki un bieži liecina par mitru konstitūciju. Tāda rīkle pie sakopojuma tiek iespiesta starp sašaurinātiem ganašiem un kaklu, līdz ar to neizbēgami rada zirga pretošanos. No tā paša aspekta ir vēlama gara rīkle, kura vienmēr ir vienkopus ar garu pakausi. Īsa rīkle ļoti stipri traucē kakla lokanību. Pie tādas rīkles veidojas ganašu „dublikāti”, kas traucē saliekt kaklu pakausī.

Ādamābols.

Pie kakla kļūdām pieskaita ādamābola hipertrofiju. Ādamābola hipertrofija vairāk raksturīga vietējām zirgu šķirnēm, bet dažreiz tā var būt arī jājamzirgiem. Pie gara kakla un labi veidota pakauša neliels ādamābols kompensējas ar pareizu treniņu.  Palielināts ādamābols pie īsa kakla ar īsu pakausi apgrūtina kakla izstiepšanu un ļoti bieži ir komplektā ar saspringtu muguru. Sportā un vaislā šādi zirgi nav ieteicami, jo ādamābola lielums  ģenētiski iedzimst un daudz darba ir treniņā, lai tiktu atbrīvoti kakla apakšējie un nostiprināti kakla virsējie muskuļi.   

Dažreiz pie kakla pārejas skaustā veidojas iežmauga. Tā netiek uzskatīta par rupju kļūdu un biežāk raksturīga zirgiem ar maigu konstitūciju. Iežmauga parasti liecina par pakaušu saites nepietiekamu attīstību vai tās vājumu. Visbiežāk iežmaugu var novērot zirgiem ar brieža kaklu un ar zemu kakla stāvokli un/vai zemu kakla pieslēgumu.

Kakla kumbrs ir tipiska dzimuma dimorfisma pazīme. Ķēvēm kakls ir tievāks un elegantāks, ērzeļiem – muskuļotāks un ar izteiktu kumbru.

Kakla stāvoklis un pieslēgums.

Zirgiem izšķir normālu, augstu un zemu kakla pieslēgumu.

Normāls pieslēgums – kakls attiecībā pret horizontu veido leņķi 45°. Pie šāda pieslēguma zirgam ir brīvas, plašas gaitas  un elegants galvas pieslēgums. Šāds pieslēgums vairāk raksturīgs auļotājiem un rikšotājiem. 45° kakla leņķis ļauj attīstīties  vienādiem pēc garuma izstiepēj un saliecēj muskuļiem un nodrošina optimālu kakla muskuļu iedarbību uz priekškājām,  līdz ar to zirgs priekškājas iznes  brīvi, racionāli,  ar plašu amplitūdu. Normāls kakla pieslēgums dod iespēju gaisam plūst uz plaušām maksimāli taisnā līnijā un veido lielisku plaušu ventilāciju.

Augsts kakla pieslēgums raksturojas ar kakla leņķi, kas ir platāks par 45°. Šis pieslēgums veids padara zirgu elegantāku un skaistāku. Pie augsta pieslēguma saliecēj muskuli ir visgarākie un ir spējīgi uz maksimālo saliekšanu, kas ļoti labi redzama zirga gaitā – priekškājas tiek iznestas maksimāli augstu, tā saucamā „karietes ” gaita. Izstiepēj muskuļi  ir visīsākie un visizdevīgāk piestiprinās pie lāpstiņas, pateicoties tam galvas smagums uz priekškājām ir minimāls un tas ļauj kājas iznest augstu. Bet šādai gaitai pietrūkst plašuma amplitūdas. Bieži augsts kakla pieslēgums saistīts ar garu un slīpu lāpstiņu.

Pie zema kakla pieslēguma leņķis ir mazāks par 45°. Tāds pieslēgums raksturīgs vietējām un smago braucamo zirgu šķirnēm. Šeit saliecēj muskuļi ir visīsākie un maksimāli izdevīgi piestiprināti pie lāpstiņas un pleca. Izstiepēj muskuļi paši garākie, līdz ar ko galvas smagums uz kaklu iedarbojās visneizdevīgākajā leņķī. Smaguma centrs ir maksimāli pietuvināts priekškāju izstiepēj muskuļiem, tāpēc viņi ātri nogurst un ļoti bieži zirgiem ar zemu kakla pieslēgumu veidojas priekškāju defekti. Bet pakaļkājas tiek atvieglotas un ir spējīgas stiprāk izgrūst ķermeni uz priekšu.  Tāpēc šiem zirgiem ir visproduktīvākās gaitas – plaši rikši un  soļi. Kā trūkums pie šāda kakla pieslēguma jāatzīmē, ka zirgi ir grūti vadāmi.

Vērtējot kaklu, nosaka arī tā izeju no korpusa – stāvokli. Izšķir augstu, vidēji augstu un zemu stāvokli. Pie augsta  stāvokļa kakla apakšējā mala iziet no krūšu kurvja par 10-12 cm (apmēram plaukstas platumā) augstāk par pleca locītavu un kakla virsējā līnija pāriet skaustā lēzeni. Tāds kakls parasti ir jājamzirgu šķirnēm.

Vidējs stāvoklis – kakla apakšējā mala iziet no krūšu kurvja 3-8 cm virs pleca locītavas, bet kakla virsējā līnija, pirms pāriet skaustā, izveido nelielu iežmaugu.

Pie zema kakla stāvokļa, kakls no krūšu kurvja iziet pleca locītavas līmenī vai pat zemāk un virsējā līnija, pārejot skaustā, veido stipru iežmaugu. Tāds kakls parasti raksturīgs aborigēnu un smago braucamo zirgu šķirnēm.

Kakla pieslēgums un stāvoklis ir cieši saistīts ar zirga piederību kādai no šķirnēm. Piemēram baroka tipa zirgiem (spāņu, andalūziešu, frīzu šķirnēm) raksturīgs augsts kakla pieslēgums un augsts kakla stāvoklis, kas saistīts ar gaitas īpatnībām – augstu „karietes” gaitu. Zirgiem, kuriem ir plašas gaitas ar plašu amplitūdu, raksturīgs vidējs kakla pieslēgums un istāvoklis (angļu pilnasiņi, rikšotāju šķirnes). Pusasiņu šķirnēm kakla pieslēgums un stāvoklis var variēt un līdz ar to gaitu kvalitāte arī novirzās uz vienu vai otru pusi. Smagām braucamām šķirnēm augsts kakla pieslēgums un stāvoklis raksturos gaitu ar augstu priekškāju pacelšanu (Šairi, Klaidesdāli). Zems kakla stāvoklis un pieslēgums pusasiņu šķirnēm ļoti bieži liecina par nekvalitatīviem turēšanas apstākļiem, retāk tā ir ģenētiskā iedzimtība. Parasti zemu pieslēgumu  var novērot kopā ar „brieža” kaklu un ādamābola hipertrofiju.

Vērtējot kaklu, ir jāņem vērā vairāki faktori: zirga konstitūciju, kondīciju un zirga garastāvoklis.  Visi šie faktori ļoti stipri ietekmē vērtējumu, jo kakls labi barotam vai vājam zirgam vērtēsies pilnīgi dažādi. Tieši tāpat dažādi izskatīsies viens un tas pats zirgs vai nu noguris vai uzbudināts. Tāpēc ir ļoti svarīga hendlera māka pareizi parādīt un nostādīt katru zirgu.

Autori: Margarita Lobova, Jeļena Verdenberga

Foto: Margarita Lobova, Tatjana Kozlovska, Leonīds Babajevs, Anna Loginova, Jekaterina Kuzņecova, Nadežda Tarasova,Marina Guturova, Sergejs Smirnovs, Aleksejs Hrusčovs.

Inf. avots: Rus Trakehner N 8 ( 2009 gads).

Tukoja Irīna Dietlava.

{jcomments on}

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Sekot Mums