Nolikums par ērzeļu sertificēšanu no jaunās ciltsdarba programmas 2016.-2016.gadam