Mācības «Kvalitātes sistēmu ieviešana zirgu audzēšanas saimniecībās” 7.-16.oktobris


Tiek organizēts trešais mācību kurss: “Kvalitātes sistēmu ieviešana zirgu audzēšanas saimniecībās. Zirgu labturība, laba ražošanas un higiēnas prakse. Uz tirgu vērsta zirgu audzēšana” – 32 h apjomā Vidzemes reģionā.

Dalībniekiem jāpiedalās visās 4 mācību dienās.

Programmā:
– dažāda vecuma un dzimuma zirgu turēšanas tehnoloģijas,
– cilvēka darba ergonomika zirgu audzēšanas saimniecībās,
– mītnes un speciālā aprīkojuma pielietojums saimniecībās,
– zirgu labturības prasību ievērošana,
– zirgu veselības nodrošināšana – pirmās palīdzības sniegšana, nepieciešamā veterinārā profilakse, nagu kopšana,
– zirgu ēdināšana
– mārketinga pasākumi zirgu audzēšanas saimniecību konkurētspējas uzlabošanai un efektivitātes paaugstināšanai.

Gala labuma guvējam, kuru pārstāv mācību dalībnieks, jāpierāda iesaiste lauksaimniecībā un jāpiedalās ar līdzmaksājumu – 70.00 EUR.

Pirms apstiprināsim Jūsu reģistrāciju, OBLIGĀTI jāaizpilda un elektroniski uz [email protected] jāatsūta Mācību dalībnieka reģistrācijas veidlapa

Pieteikšanās līdz līdz 4.oktobrim!

Papildus jāatsūta skanētus arī citus saistošus dokumentus, kas pierāda Jūsu iesaisti nozarēs (lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozare), var būt arī zirgu ganāmpulka īpašnieks, obligāti jābūt LAD klientam ikvienam gala labuma guvējam, kuru pārstāv mācību dalībniekam.

Kā saistošie dokumenti var būt:

  • Zemesgrāmata, kas apliecina, ka Jūsu īpašumā ir lauksaimniecības zeme, mežs;
  • EPS izdruka, ja Jūs 2018.gadā vai jau 2019.gadā esiet pieteicies platību maksājumiem;
  • saimnieciskās darbības veicējiem ienākumu deklarācija; juridiskām personām gada pārskata kopija – par pēdējo noslēgto gadu, ja saimniecības apgrozījums ir mazāks par 15000.00 eur.
  • uzņēmuma (z/s) darbiniekiem izziņa par to, ka strādā uzņēmumā (darba līgums nav jāiesniedz),
  • par ģimenes locekļiem – skaidrojumu ieraksta Mācību dalībnieka reģistrācijas veidlapā sadaļā Piezīmes – radniecības saistību ar uzņēmuma īpašnieku, kā arī informāciju par to, ka klausītājs ir iesaistīts uzņēmuma saimnieciskajā darbībā un ir kopīga mājsaimniecība.

Mācību dalībnieks var būt neatkarīgi no piederības biedrībai.

Teorētiskās mācības 7. un 8.oktobrī “Žagarkalnā” (Cīrulīšu iela 70, Cēsis), praktiskās mācības ārpus Latvijas (Polijas un Lietuvas zirgu audzētavu apmeklējums) 14.-16.oktobris.

Dalības maksā tiek iekļauta apmācību nodrošināšana, mācību materiālu sagatavošana un visu nepieciešamo mācību materiālu nodrošināšana, kafijas pauzes, nakšņošana, transports praktiskajās mācībās un apliecinājuma izsniegšana pēc apmācību noklausīšanās (vismaz 75% no apmācībām).

Jautājumu gadījumā –  28388360, aija [email protected]

Palīdzēsim aizpildīt reģistrācijas veidlapu un skaidrosim par  iesniedzamajiem dokumentiem!

“Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros”, LAD Līguma nr. LAD070218/P33

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Sekot Mums