LŠZAA biedru sapulce ievēl jaunu valdi uz turpmākajiem 4 gadiem


Pagājušajā nedēļas nogalē notika Biedrības “Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācija” (LŠZAA) biedru ikgadējā kopsapulce, kas šoreiz bija ļoti kupli apmeklēta. Pēc sabiedrībā izskanējušās dažāda satura informācijas, liela daļa biedru vēlējās piedalīties LŠZAA nākotnes veidošanā.

Sapulces pirmā daļa bija veltīta informatīvajām prezentācijām. Kā pirmā uzstājās LŠZAA valdes locekle Dzintra Puriņa, pārstāvot rakstnieci Ingu Ābeli, kura pati nevarēja ierasties, īsumā pastāstot par nesen iznākušo grāmatu “Duna”. Grāmata vēsta par 1949. gadu Rīgā, Sēlijā un Latgalē. Daugava, cilvēku un rikšotāju likteņi. Pavedienu pēc pavediena saistot kopā negodīgajā vēstures totalizatorā saplosītās zaudētāju biogrāfijas, viņa tās saauž ap romāna centrālajām metaforām — Daugavu un zirgiem. Upes un cilvēka brīvības alkas saplūst kopā vienā spēkpilnā vārdā “Duna”.

Nākošā prezentācija bija par jauno zootehnisko regulu no Zemkopības ministrijas puses, par to stāstīja ZM Lauksaimniecības departamenta Lopkopības un ciltsdarba nodaļas vecākā referente Sandra Justa.

Par aktualitātēm zirgu audzētājiem un īpašniekiem no PVD pastāstīja Mareks Samohvalovs, PVD Ziemeļpierīgas pārvaldes vadītājs.

LŠZAA valdes locekle Laine Orbidāne izstāstīja par veikto darbību Latvijas ardeņu saglabāšanas programmā, kura izraisījusi tik asas diskusijas sabiedrībā. LŠZAA valdes priekšsēdētājs turpināja stāstu par Latgales rikšotāju zirgu saglabāšanas programmas virzību, kura vēl nav apstiprināta. Tālāk Laine Orbidāne un Anna Veidemane stāstīja par lineārās profilēšanas sistēmas iespējām un ieviešanas gaitu Latvijas šķirnes zirgu vērtēšanā testa veidā.

Pēc pārtraukuma LŠZAA valdes priekšsēdētāja vietniece Aija Luse sniedza ziņojumu par 2016.gadā paveiktajiem darbiem un plāniem 2017.gadam.

Līdz ar to ziņojumu daļa noslēdzās un biedru balsojumam tika piedāvāti LŠZAA statūti jaunajā redakcijā, kurus kopsapulce arī apstiprināja. Tālāk iesākās jaunas valdes vēlēšanas, kurās visiem biedriem bija iespēja līdz kopsapulcei izvirzīt savus kandidātus un visu sapulces laiku veikt izvēli par sev vēlamajiem deviņiem cilvēkiem. Kopumā bija izvirzīti 22 kandidāti, no kuriem 2 sapulces laikā noņēma savu kandidatūru, 4 nebija ieradušies, un balsojums tika veikts atsevišķi par katru no atlikušajiem 16 kandidātiem.

Ar lielāku balsu skaitu jaunajā valdē tika ievēlēti: Aija Luse, Laine Orbidāne, Anna Veidemane, Guntis Rozītis, Ilze Stabulniece, Kārlis Neilands, Ligita Harčevska, Iveta pāža, Dzintra Puriņa. Valde pēc sapulces, savā pirmajā sēdē, saskaņā ar Statūtiem izvēlēja valdes priekšsēdētāju – Gunti Rozīti un valdes priekšsēdētāja vietnieci Aiju Lusi.

Ziņojums par 2016.gadā paveikto un plāniem 2017.gadā.

Dzīvnieku audzēšanas regula

Latvijas ardenis

PVD Zirgu pārvadājumi

Lineārā profilēšana

 

 

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Sekot Mums