Uzmanību potencionālajām šķirnes saimniecībām!

Kāpēc ir vērts kļūt par šķirnes zirgu audzēšanas saimniecību?

Pirmkārt, – tā ir prestiža lieta – saimniecība tiek atzīta kā nopietna audzēšanas saimniecība, kuras misija ir producēt augstvērtīgus šķirnes dzīvniekus, kurus piedāvāt tirgu citiem audzētājiem kā vaislas dzīvniekus. Saimniecību saraksts tiek publicēts gan LŠZAA mājas lapā, gan LDC lapā.

Otrkārt, – turpmāk tiks ieviesta dalītā valsts atbalsta sistēma – šķirnes zirgu audzēšanas saimniecībām tiek plānots lielāka atbalsta likme par katru zirgu, lai motivētu šo saimniecību darbu.

Kas jādara, lai iegūtu šķirnes zirgu audzēšanas saimniecības statusu?

1. Jāuzraksta iesniegums un jāatsūta LŠZAA.

2. Kopā ar iesniegumu ir jāiesniedz:

                 1) PVD apliecinājums, ka ganāmpulks atbilst veterinārajām un labturības prasībām;

                 2) zirgu ganāmpulka raksturojums;

                 3) zirgu šķirnes saimniecības izkopšanas plāns.

3. Pēc iesniegumu saņemšanas LŠZAA pārstāvji apsekos saimniecību, veicot vērtējumu saskaņā ar nolikumu un vērtēšanas skalu (saskaņā ar ciltsdarba programmu).

4. Pēc apsekošanas un izvērtēšanas organizācija pieņem lēmumu par šķirnes saimniecības kandidāta statusa piešķiršanu vai nepiešķiršanu.

5. Šķirnes zirgu audzēšanas saimniecības atbilstības izvērtēšana, apsekošana un statusa piešķiršana izmaksas – saskaņā ar cenrādi.

Visi nepieciešamie dokumenti un paraugi pieejami šeit.

P.S.:  Ganāmpulkā ir jābūt vismaz 2 tīršķirnes Latvijas šķirnes ķēvēm – sporta vai braucamā tipa, zirgi jātur atbilstoši labturības prasībām, jāveic normatīvos noteiktā kūtsmēslu apsaimniekošana, visiem zirgiem jābūt vērtētiem atbilstoši ciltsdarba programmai, jāizmanto TIKAI sertificēti vaislinieki.

Kas notiek tālāk?

Saimniecība strādā saskaņā ar sagatavoto ganāmpulka izkopšanas plānu 1 gadu kandidāta statusā. Pēc gada tiek apsekota vēlreiz un piešķirts (vai nepiešķirts) pilntiesīgas saimniecības statuss.

Tālāk šķirnes saimniecība 5 gadus strādā saskaņā ar sagatavoto ganāmpulka izkopšanas plānu, izmantojot tikai sertificētus vaislas ērzeļus, augstvērtīgas tīršķirnes vaislas ķēves. Reizi 5 gados komisija atkārtoti apseko saimniecību, pagarinot vai nepagarinot statusu. Šo 5 gadu laikā saimniecībai ir jārealizē zirgi vaislai ar organizācijas izdotu izcelsmes sertifikātu (vaisliniekiem ar paternitāti pēc DNS, ķēvēm nav obligāta prasība, bet pēc organizācijas ieskatiem).

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Sekot Mums