Atbalsts ģenētisko resursu zirgu īpašniekiem


Asociācijas biedriem, kuriem pieder ģenētiskajiem resursiem atbilstoši zirgi, kuri turpina uzņemtās saistības ar LAD, jāsazinās ar asociāciju (tālr. 67971022, 28388360) par atzinumu sagatavošanu! No asociācijas saņemtais ATZINUMS īpašniekiem pašiem NAV JĀIESNIEDZ LAD, jo 2013.gadā atzinumi tiks ievadīti reģistrā elektroniski.

Līdz 2013.gada 3.septembrim atbalsta pretendentiem, kas vēlas saņemt Agrovides apakšpasākuma “Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana” (LDGRS) atbalstu, ir jāiesniedz “Iesniegums pasākuma “Agrovides maksājumi” apakšpasākumam “Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana” 2013.gadā” (turpmāk – iesniegums) /sk. pielikumā/.

Iesnieguma veidlapas pēc 2013.gada 6.augusta būs pieejamas gan Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājas lapā, gan reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs.

Aizpildīti iesniegumi ir jāiesniedz LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē (RLP), ierodoties personīgi RLP vai atsūtot pa pastu.

2013.gadā jau 2.gadu atbalsta pretendentiem vēlamies dot iespēju iesniegt iesniegumu elektroniski.

Lai iesniegtu elektroniski, atbalsta pretendentam:

1) ir jānoslēdz Līgums par Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu http://www.lad.gov.lv/files/eps_ligums_2008_5ba49.pdf;

2) informāciju par LAD EPS ir pieejama LAD mājas lapā http://www.lad.gov.lv/lv/elektroniska-pieteiksanas-sistema/ka-klut-par-eps-lietotaju/ ;

Divus parakstītos līguma eksemplārus “Par Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu” atbalsta pretendents var tikai iesniegt personīgi LAD RLP vai nosūtīt e-pastā ar elektronisko parakstu!

3) pēc tam atbalsta pretendents varēs iesniegt iesniegumu elektroniski https://eps.lad.gov.lv/login

Ja lauksaimnieks neiesniegs atbilstošu LDGRS 2013 iesniegumu un LDC nebūs informācijas par ATZINUMU, viņam būs jāatmaksā iepriekš saņemtais atbalsts!

Izņēmums ir īpašie gadījumi, kad iepriekš saņemtais atbalsts netiks atprasīts, ja ir izbeidzies dzīvnieka produktīvais vecums, dzīvnieks neatbilst ciltsdarba programmā noteiktajām prasībām, slimības, nelaimes gadījumi, kuros dzīvnieks daļēji cietis un nav ārstējams.

Īpašos gadījumus apliecina veterinārārsta izziņa, uz kuras ir datums, pamatots iemesls, veterinārārsta paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs ar licences numuru.

Īpašo apstākli, kad dzīvnieks ir dzīvs, bet ir brāķējams, jo neatbilst ciltsdarba programmā noteiktajām prasībām, apliecina tikai šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Sekot Mums