Tiek organizēts mācību kurss zirgu vērtētājiem: “Aktualitātes ciltsdarbā” 14. un 15.martā.

LAP pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākumā “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros tiek organizēts mācību kurss zirgu vērtētājiem: “Aktualitātes ciltsdarbā” – 16 h apjomā 14. un 15.martā.

Dalībniekiem jāpiedalās abās mācību dienās.

Programmā:

  • Zirgkopības nozares raksturojums un konkurētspēja Eiropas Savienībā un Latvijā.
  • Jaunumi normatīvajos aktos zirgkopības nozarē. Zootehniskā regula.
  • Zirgu šķirņu reģistrs, elektroniskā ziņošanas sistēma.
  • Zirgu vērtēšanas rezultāti, lineārā zirgu vērtēšanas sistēma.
  • Pārraudzības darbs zirgkopībā.

Lektori: Aija Luse, Laine Orbidāne, Anna Veidemane.

Teorētiskās mācības 14.martā notiks LLKC telpās, Ozolniekos.  Praktiskās mācības 15.martā – a/f “Tērvete” zirgaudzētavā.

Noteikumi iepriekšējie – mācību dalībniekiem jāpierāda iesaiste lauksaimniecībā un jāpiedalās ar līdzmaksājumu par dalību apmācībās 18 EUR (bez PVN) vērtībā (9.50 EUR mazajām saimniecībām un mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 euro, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem – pierāda ar gada pārskatu no EDS).

Pirms apstiprināsim Jūsu dalību, OBLIGĀTI jāaizpilda un elektroniski jāatsūta Mācību dalībnieka reģistrācijas veidlapa. Iesūtīt [email protected] ! Reģistrācija mācībām ir obligāta līdz 11.martam!

Papildus jāatsūta skanētus arī citus saistošus dokumentus, kas pierāda Jūsu iesaisti nozarēs (lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozare), var būt arī zirgu ganāmpulka īpašnieks, obligāti jābūt LAD klientam ikvienam mācību dalībniekam.

Kā saistošie dokumenti var būt, piemēram, Zemesgrāmata, kas apliecina, ka Jūsu īpašumā ir lauksaimniecības zeme, mežs;
EPS izdruka, ja Jūs 2018.gadā esiet pieteicies platību maksājumiem;
saimnieciskās darbības veicējiem D3 veidlapas kopija;
juridiskām personām gada pārskata kopija;
uzņēmuma (z/s) darbiniekiem izziņa par to, ka strādā uzņēmumā (darba līgums nav jāiesniedz), par ģimenes locekļiem – skaidrojumu ieraksta Mācību dalībnieka reģistrācijas veidlapā sadaļā Piezīmes – radniecības saistību ar uzņēmuma īpašnieku, kā arī informāciju par to, ka klausītājs ir iesaistīts uzņēmuma saimnieciskajā darbībā un ir kopīga mājsaimniecība.

Pieteikšanās obligāta līdz 15.oktobrim vēlākais (vēlams līdz 12.oktobrim), elektroniski atsūtot Mācību dalībnieka reģistrācijas veidlapu uz [email protected].

Mācību dalībnieks var būt neatkarīgi no piederības biedrībai.

Dalības maksā tiek iekļauta apmācību nodrošināšana, mācību materiālu sagatavošana un visu nepieciešamo mācību materiālu nodrošināšana, kafijas pauzes un apliecinājuma izsniegšana pēc apmācību noklausīšanās (vismaz 75% no apmācībām).

Tiek nodrošinātas gan teorētiskas, gan praktiskas apmācības. Dalības maksā nav iekļauta nakšņošana, transporta un citi izdevumi.

Jautājumu gadījumā –  28388360, [email protected]

Palīdzēsim aizpildīt reģistrācijas veidlapu un skaidrosim par  iesniedzamajiem dokumentiem!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Sekot Mums