Latvijas zirgu skate 2012


Video (jauns)

Ērzeļu vērtēšanas rezultāti:

Donārs 163 – 183 – 21.0

DIMANTS LS1732 OMEGA L4283 OLIMPIETIS T30

T VL ĶP PrK PkK GP KE Kopā Ext. Soļi Rikši Lēkši LT Kopā DS
6.9 7.0 7.0 7.1 6.9 7.0 6.3 48.1 6.5 5.3 6.3 7.5 25.5

Sausa, harmoniska ķermeņa uzbūve ar labu muskulatūru un stiprām saitēm. Proporcionāla galva ar platiem ganašiem, taisns vidēja garuma kakls ar vidēja garuma piestirprinājumu pie galvas. Garš un augsts skausts, vidēja garuma pastāva lāpstiņa, paīsi ovāli krusti.Vidējs ķermeņa platums. Korekta priekškāju stāvotne, normāli attīstīti vēzīši, pazems papēdis, vērojami plaisaini nagi. Pakaļkāju stāvotne korekta, deformēts labās pakaļkājas nags. Priekškājas liek normāli, labo pakālkāju uz āru. Nav vēlēšanās kustēties.

Vidēji, sasteigti soļi, īsi rikši ar neizteiktu pleca kustību. Vidēji, pastīvi lēkši ar neaktīvu pleca kustību. Lēcienā ķermenis daļēji veido arku, priekškājas salocītas, bet nav piespiestas ķermenim. Lēciena spēks vidējs, bet koordinēts.

Akrobāts 170 – 185 – 21.0

ACOBAT III HL280 LAVANDA LS5359 LEAR H190

T VL ĶP PrK PkK GP KE Kopā Ext. Soļi Rikši Lēkši LT Kopā DS
7.3 7.4 7.0 7.0 7.0 6.8 7.9 50.3 7.0 7.0 7.5 7.0 28.5

Sausa, harmoniska ķermeņa uzbūve ar labu muskulatūru un stiprām saitēm. Proporcionāla galva ar platiem ganašiem, augsti novietots taisns vidēja garuma kakls ar vidēja garuma piestiprinājumu pie galvas. Garš un augsts skausts, vidēja garuma vidēja slīpuma lāpstiņa. Pašaurs krūšukurvis. Korektas kāju stāvotnes, apmierinoši attīstītas karpālās locītavas. Priekškājām nedaudz asimetriski nagi. Gaitā apļo gan priekškājas, gan pakaļkājas. Kustības aktīvas, ar vēlmi kustēties uz priekšu.

Vidēji soļi, vidēji rikši ar ne pārāk izteiktu kustību ar plecu.Lēkši diezgan plaši un elastīgi, vērojama kustība ar plecu. Lēcienā ķlermenis daļēji veido arku, kājas nepietiekoši pievilktas.

Ieteikums – šo ērzeli vēlreiz piestādīt sertifikācijai pēc 2 gadiem.

Ciklons 174 – 195 – 21.0

CENTURYO HL273 KOLKA HL CASCAVELLE HL

T VL ĶP PrK PkK GP KE Kopā Ext. Soļi Rikši Lēkši LT Kopā DS
8.8 8.0 7.3 7.4 7.3 7.0 7.8 53.4 7.5 7.3 7.6 7.9 30.3

Harmoniska, sausa, dzimumam atbilstoša ķermeņa uzbūve ar stiprām saitēm. Proporcionāla galva ar platiem ganašiem un izteiksmīgām acīm, augsti novietots taisns vidēja garuma kakls ar vidēja garuma piestiprinājumu pie galvas. Vidēja garuma augsts skausts, vidēja garuma slīpa lāpstiņa. Nedaudz pilna josta, gari ovāli krusti. Korektas priekškājas un pakaļkājas bez būtiskām kļūdām. Gaitu precizitātē nedaudz novērojama priekškāju apļošana.

Plaši, elastīgi soļi, pakaļkājas ievērojami pārsniedz priekškāju pēdu nospiedumu. Plaši, elastīgi rikši un lēkši ar izteiktu pleca darbību. Lēciena brīdī ir tendence veidot arku , kājas varētu būt vairāk salocītas. Lēciens ir vidēji spēcīgs, elastīgs un ātrs.

Vērtēšanas laikā tika novērota zirga nepakļāvības izrādīšana.

Vienīgais no sporta tipaērzeļiem, kas savāca sertifikācijai nepieciešamos punktus. Pēc rtg uz OCD un DNS izcelsmes pārbaudes analīzes saskaņā ar MK noteikumiem, attiecīgā organizācija izsniedz vaislinieka sertifikātu.

Lasido 164 – 180 – 20.5

LEVANTOS I HL263 AREGONA OL ARGENTINUS HN

T VL ĶP PrK PkK GP KE Kopā Ext. Soļi Rikši Lēkši LT Kopā DS
7.0 7.0 6.6 7.0 7.3 7.0 8.0 49.9 8.1 7.0 7.1 7.0 29.3

Sausa harmoniska ķermeņa uzbūve ar apmierinošu muskualtūru un apmierinošām saitēm. Virsējā līnija vidēja, priekškājas bez būtiskām kļūdām, ar apmierinoši attīstītām karpālām locītavām un pēdvidu. Pakaļkājām šaura stāvotne, soļos arī sašaurināta pakaļkāju darbība.

Plaši elastīgi soļi, vidēji rikši. Lēkši vidēji un sasteigti.  Lēciena tehnika novērtēta kā viduvēja.

Secinājums – divos gados ērzeļi nav jāvērtē kā vaislinieki, tiem jābūt vismaz 3 gadus un vairāk veciem.

Esprit 174 – 192 – 23.0

EMBARGO HRG660 IMPĒRIJA LS5676 INGARS L1175

T VL ĶP PrK PkK GP KE Kopā Ext. Soļi Rikši Lēkši LT Kopā DS
8.5 7.3 8.0 7.8 7.6 7.0 8.0 54.1 7.0 8.0 7.8 6.0 28.8

Izteiksmīgs harmoniskas, sausas uzbūves ērzelis ar proporcionālu galvu, platiem ganašiem, garu pakausi. Lāpstiņa vidēja, samērā plati krusti. Korektas priekškājas un pakaļkājas. Soļos kājas liek pašauri.

Soļi vidēji, rikši  un lēkši samērā plaši un elastīgi, ar diezgan labu pleca darbību. Lēciena spēks vidējs, neveikls, ar tendenci skriet garām šķērslim. (Neveiksmīga lēciena dēļ pārbaude netika turpināta).

Ieteikums – pēc laika vēlreiz pārbaudīt darbaspējas.

Leo Vinter 170 – 192 – 21.0

LORDS L1501 VALFIJA LS VELŪRS H170

T VL ĶP PrK PkK GP KE Kopā Ext. Soļi Rikši Lēkši LT Kopā DS
7.5 7.1 8.0 7.8 7.0 6.8 8.0 52.1 7.6 7.0 7.0 7.5 29.1

Harmoniskas pamitras uzbūves ērzelis ar vidēji novērtētu virsējo līniju bez būtiskām kļūdām. Kāju stāvotnes korektas, bet pakaļkājām vērojami izteikti mitrumi. Gaitu precizitātē novērota gan priekškāju, gan pakaļkāju viegla apļošana.

Samērā plaši un elastīgi soļi, bet vidēji rikši ar neizteiktu pleca darbību. Lēkši vidēji, nedaudz sasteigti. Lēcienā vērojama tendence veidot arku, kājas pietiekoši salocītas, lēciens ir vidēji spēcīgs un koordinēts.

Simbols 169 – 192 – 23.0

SARMIS L1369 MIGLA L4983 MILJONS L874

T VL ĶP PrK PkK GP KE Kopā Ext. Soļi Rikši Lēkši Labdabība Kopā DS
7.6 7.9 7.4 6.9 6.9 7.0 8.0 51.6 8.9 7.0 7.5 8.0 31.4
9 9 10 8 7.5 8 8 59.5 8 8 9 2010.gada ērzeļu kataloga vērtējums (LZB)

Izteikts braucamā  ērzeļa tips ar apmierinošu muskulatūru un stiprām saitēm. Proporcionāla galva ar vidēja platuma ganašiem, vidējs kakls ar paīsu pakausi. Gara un slīpa lāpstiņa. Krūšu platums vidējs, bet dziļš. Priekškājām korekta stāvotne, nagiem zems papēdis un rags plaisains.  Zobenveidīgas lecamās locītavas. Gaitā vērojama pakaļkāju apļošana. Kustības aktīvas.

Soļi plaši, elastīgi, pakaļkājas ievērojami pārsniedz priekškāju pēdu nospiedumu. Vidēji ritmiski rikši, diezgan plaši un elastīgi lēkši. Ērzelis ir pietiekoši labdabīgs, kas novērtēts ar atzīmi 8. Ērzelis jau ir sertificēts, bet pēc īpašnieka vēlmes tika pārvērtēts skates laikā kompetentas komisjas vērtējumā.

Baron 148 – 163 – 19.0

GUFFI 53  VJ BARBI (PEDRITA) VJ

T VL ĶP PrK PkK GP KE Kopā Ext. Soļi Rikši Lēkši Lēciena tehnika Kopā darbaspējas
7.8 7.9 7.3 7.1 7.9 6.9 8.0 52.8 9.3 8.0 8.3 9.0 34.5

Harmoniska sausa ķermeņa uzbūve atbilstoši lielā ponija ērzeļa tipam. Garš augsts skausts, gara un slīpa lāpstiņa. Priekškājām pirksti nedaudz uz āru, citu būtisku kļūdu nav, pakaļkājas korektas. Gaitā pakaļkājām vērojama neliela kāju apļošana.

Teicami soļi – plaši, elastīgi, pakaļkājas ievērojami pārsniedz priekškāju pēdu nospiedumu. Plaši, elastīgi rikši un lēkši , teicama lēciena tehnika – ķermenis virs šķēršļa veido arku, kājas cieši pievilktas.

Atzīmēts kā vislabāk skatei sagatavotais zirgs. Pēc izcelsmes papildināšanas un apstiprināšanas, tiks izskatīts sertifikācijas jautājums.

Kopējie rezultāti

Vārds T VL ĶP PrK PkK GP KE Kopā Ext. Soļi Rikši Lēkši LT Kopā DS Kopvērtējums Vieta
BARON  VJ 7.8 7.9 7.3 7.1 7.9 6.9 8.0 52.8 9.3 8.0 8.3 9.0 34.5 87 1. poniji
CIKLONS 8.8 8.0 7.3 7.4 7.3 7.0 7.8 53.4 7.5 7.3 7.6 7.9 30.3 84 1
SIMBOLS 7.6 7.9 7.4 6.9 6.9 7.0 8.0 51.6 8.9 7.0 7.5 8.0 31.4 83 2
ESPRIT 8.5 7.3 8.0 7.8 7.6 7.0 8.0 54.1 7.0 8.0 7.8 6.0 28.8 83 3
LEO VINTER 7.5 7.1 8.0 7.8 7.0 6.8 8.0 52.1 7.6 7.0 7.0 7.5 29.1 81 4
LASIDO 7.0 7.0 6.6 7.0 7.3 7.0 8.0 49.9 8.1 7.0 7.1 7.0 29.3 79 5
AKROBĀTS 7.3 7.4 7.0 7.0 7.0 6.8 7.9 50.3 7.0 7.0 7.5 7.0 28.5 79 6
DONĀRS 6.9 7.0 7.0 7.1 6.9 7.0 6.3 48.1 6.5 5.3 6.3 7.5 25.5 74 7

 

3-gadīgo zirgu vērtēšanas rezultāti:

Vieta Vārds Tips Virsējā līnija Kājas Soļi Rikši Lēkši Lēciena tehnika Kopējais iespaids Kopā
1 CANANERO 7.67 8.00 7.33 8.00 7.00 7.00 8.33 8.00 61.33
2 AGRETTA 7.67 7.00 7.00 7.00 7.00 6.67 8.00 7.00 57.33
3 CAPELLE 8.00 8.00 7.00 7.00 7.00 6.00 6.00 7.00 56.00
4 LOKA 8.67 8.00 7.00 7.00 6.33 6.00 6.00 7.00 56.00
5 LEILALORETTA 8.00 7.67 7.33 7.00 6.33 6.33 5.00 6.00 53.67
6 DALLASA 6.67 7.00 6.33 8.00 6.33 6.33 6.00 6.00 52.67

4-gadīgo zirgu vērtēšanas rezultāti:

Vieta Vārds Tips Virsējā līnija Kājas Soļi Rikši Lēkši Lēciena tehnika Kopējais iespaids Kopā
1 SILVER ROSE 8.3 8.3 7.0 7.7 7.0 7.0 8.0 8.0 61.3
2 GRENARDI 8.0 7.0 7.0 7.0 7.7 8.0 8.0 8.0 60.7
3 LA DANCE MAY 8.0 7.7 7.0 7.0 7.0 6.0 7.3 7.0 57.0
4 COPENHAGENA 8.0 7.3 7.0 7.0 7.0 6.3 7.0 7.0 56.7
5 CHOKOLADE 7.0 7.0 7.0 7.0 7.3 7.0 7.0 7.0 56.3
6 ZITAR-VELVET 7.0 7.0 6.0 8.0 7.0 6.0 8.3 7.0 56.3
7 MIA PRADA 7.7 8.0 7.0 6.7 6.3 6.0 7.3 7.0 56.0

Viedokļi  par skati no dalībnieku puses:

Maira Leja – 4gadīgo zirgu klases uzvarētājas ķēves Silver Rose hendlers –
Pasākums bija labi organizēts, bez steigas un lieka stresa. Uzskatu ka šādi pasākumi būtu jāorganizē regulāri, tikai zirgi tiem attiecīgi jāsagatavo. Zirgs kurš ir lecis tikai kordā, āra laukumos, ieejot manēžā apstulbst un vairs nezin ko iesākt, līdz ar to, to nav iespējams labi parādīt. Mans ieteikums pasākuma organizatoriem, sakārtot aptuvenos laikus dalībniekiem, lai nelielajā priekšmanēžā neveidojas burzma un dalībnieki var saplānot savu laiku.
Evija Žuka – 4gadīgo zirgu klases 3.vietas ieguvējas ķēves La Dance May īpašniece –
Esmu ļoti apmierināta, ka mans jaunzirgs tika ļoti labi parādīts un novērtēts. Tas nebūtu bijis iespējams, ja jau laikus nebūtu sākusi zirgu gatavot šai skatei. Jaunzirga sagatavošanā ir jāiegulda liels darbs, jo tikai tad, ja zirgs saprot, ko no tā prasa, tas spēj savus talantus demonstrēt. Esmu par to, lai šādas skates tiktu rīkotas regulāri. Man kā zirga īpašniecei ir interesanti parādīt savu zirgu un redzēt citu audzētos. Pie kam, man ļoti patika tas, ka zirgus vērtēja pieaicināti eksperti, – ir interesanti, kā mūsu Latvijā audzētos zirgus vērtē citi.
Evita Baradovska – 4gadīgo zirgu klases 3.vietas ieguvējas ķēves La Dance May hendlers –
Biju pārsteigta, cik ļoti daudz labus zirgus “nogremdēja” sliktā parādīšana. Dažbrīd nebija skaidrs, vai apskatei ir izvests zirgs, vai vedējs ir atnācis sevi parādīt un par zirgu neliekas ne zinis. Laukuma komanda nav priekš tā, lai darītu jūsu darbu, tie ir palīgi, kuri ieklausās jūsu vēlmēs un operatīvi pilda jūsu dotos norādījumus. Pirms vest zirgu uz pasākumu, kur tiks pārbaudītas zirga darbspējas, jāņem vērā, ka zirgam jābūt atbilstoši sagatavotam. Ar interesi noskatījos pardošanai piedāvātos zirgus, patīkami bija redzēt, ka šajos zirgos ir ieguldīts liels darbs un tie tiešām ir sagatavoti pārdošanai.
Kopumā man ļoti patika iespeja redzēt Latvijā audzētos jaunzirgus, – tiešām labi zirgi, bet mazliet pietrūkst ieguldītā darba sagatavošanas procesā.

Info no LŠZAA www administratora un tiešraides nodrošinātājiem:

20.oktobrī, kad norisinājās skate, bija rekordliels i-neta mājas lapas www.lszaa.lv apmeklējums – vairāk kā 500. Lielākā daļa apmeklētāju bija no Latvijas, tad no Somijas, Zviedrijas, Vācijas, ASV, Krievijas un Baltkrievijas. Tiešraidei ir bijuši vairāk nekā 300 pieslēgumi, kas nozīmē, ka tikpat un vēl vairāk cilvēku ir vērojuši pasākumu online translācijā no pasākuma vietas.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Sekot Mums