“Latvijas šķirnes braucamā tipa zirgu populācija – situācija un rīcība”


Gada nogalē, 20.decembrī, Siguldā norisinājās projekta noslēguma konference “Latvijas šķirnes braucamā tipa zirgu populācija Latvijā – situācija un rīcība”.

Konferenci apmeklēja vairāk kā 60 dalībnieki, kuri 4 stundu laikā ieguva informāciju par projektā paveikto darbu analīzi.

Konferenci atklāja LŠZAA valdes priekšsēdētājs Guntis Rozītis, turpināja izpilddirektore Aija Luse, iepazīstinot klātesošos ar vispārīgo informāciju par projekta gaitu, veiktajiem darbiem un pasākumiem, kā arī par kopējo situāciju un rīcību.

Latvijas šķirnes braucamā tipa zirgu populācijas analīzes projekts 2014.gadā tika izstrādāts, lai apsekotu un sekmētu ģenētisko resursu dzīvnieku saglabāšanas programmu, kā arī atrastu ekonomiski izdevīgu dažāda tipa zirgu pielietojumu Lauku attīstības programmas ietvaros.

LŠZAA veiktās aktivitātes projekta ietvaros:

 • Izveidota projekta vadības grupa, 4 reģionu vērtēšanas ekspertu komandas ar koordinatoriem,– zirgu apsekošana, vērtēšana, foto un video materiāla veidošana, rezultātu apstrāde, dalība reģionālo pasākumu organizēšanā, informatīvo materiālu sagataves.
 • Noteikta ciltsvērtība vaislas ērzeļiem un vaislas ķēvēm pēc pašu un pēcnācēju vērtējuma
 • Labāko īpatņu izlase un demonstrēšana publiskā pasākumā
 • Informatīvo materiālu un publikāciju sagatavošana un prezentēšana

Projekta ietvaros tika apsekoti aptuveni 483 zirgi visos Latvijas reģionos.

Latgales reģiona zirgu apsekošanas rezultātus prezentēja Ligita Harčevska un Irēna Baufale.

Kurzemes rezultātus prezentēja Iveta Pāža un Laima Rozentāle.

Vidzemes rezultātus – Dzintra Puriņa, palīdzot Kārlim Neilandam.

Zemgales rezultātus prezentēja Laine Orbidāne un Kārlis Neilands.

Projekta ieguvumi:

 • apzināti zirgu ganāmpulki un novērtēta reālā situācija Latvijas zirgu šķirnes genofonda sastāvā
 • organizēti publiski zirgkopības nozares popularizēšanas pasākumi reģionos
 • apzināta ģenealoģisko līniju un vēsturisko valsts nozīmes ķēvju ģimeņu izplatība un turpināšanas iespēja.
 • iegūts apjomīgs un vērtīgs informatīvais materiāls populācijas ģenētiskās kvalitātes un ciltsvērtības analīzei.
 • zirgu īpašnieku atsaucība un ieinteresētība zirgu apsekošanas procesā.
 • sagatavota un izdota grāmata «Latvijas šķirnes braucamā tipa zirgu populācija 2014», 172 lpp., autoru kolektīvs. (LŠZAA biedriem un atbalstītājiem būs bez maksas pieejama no janvāra vidus).

Secinājumi:

 • Latvijas šķirnes braucamā tipa zirgs zaudējis tipam raksturīgo formātu, turklāt populācijā novērojama neprognozējama fenotipisko pazīmju „skaldīšanās”.
 • Pēdējo desmit gadu laikā, realizējot ciltsdarba programmas pasākumus, zirgu audzētāji mērķtiecīgi atražojuši braucamajam tipam atbilstošus šķirnes īpatņus, tādejādi saglabājot un pat paaugstinot Latvijas šķirnes asinību populācijā.
 • Vaislas ķēvju iekļaušana ģenētiskajos resursos veicina prognozējamu braucamā tipa pēcnācēju skaita atražošanu, kā arī motivē zirga īpašniekus tīršķirnes ķēves atstāt ganāmpulkā kā vaislas materiālu.
 • Lai uzlabotos kopējās braucamā tipa zirgu populācijas kvalitāte, nepieciešams akcentēt laba vaislas materiāla nozīmi un veicināt zirgu īpašnieku izpratni par mērķtiecīgu ciltsdarbu.

Rīcība:

 • Zirgu audzētāju organizācijām jārod risinājums efektīvākai šķirnes braucamā tipa saglabāšanai.
 • Jāveido vērtīgāko ķēvju kodols un jāstimulē mērķtiecīgāka vaislas materiāla izmantošana.
 • Lai šķirni turpmāk saglabātu vientipiskāku, īpaša uzmanība veltāma vaislas materiālam ar augstu Latvijas šķirnes asinību un tipam vēlamajām pazīmēm.
 • Lai uzlabotos kopējās braucamā tipa zirgu populācijas kvalitāte, nepieciešams akcentēt laba vaislas materiāla nozīmi un veicināt zirgu īpašnieku izpratni par mērķtiecīgu ciltsdarbu.
 • Jāsaglabā ērzeļi no izzūdošajām vēsturiskām līnijām ar mazu īpatņu skaitu, atlasot šiem ērzeļiem ķēves ar izcelsmi no labākām ķēvju ģimenēm. Jāveido vērtīgāko ērzeļu spermas banka.
 • Jāizstrādā tirgus stratēģija, veidojot kopīgu platformu ģenētisko resursu zirgu pārdošanai ar kvalitatīvu reklāmu.
 • Jāorganizē vairāk kopīgas tikšanās, pārrunas organizācijai ar audzētājiem par braucamā tipa zirgu attīstību.

Konferences pilna prezentācija

Būs pieejama arī informatīvā izdevuma /grāmatas/ elektroniskā versija.

Materiālu sagatavoja Aija Luse.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Sekot Mums