Aizvadīta gadskārtējā LŠZAA biedru kopsapulce


Š.g. 21.martā Siguldā notika ikgadējā biedru kopsapulce, kur pulcējās zirgu audzētāji un nozares speciālisti.

Sapulci atklāja valdes priekšsēdētājs Guntis Rozītis, sveicot zirgaudzētājus ar aizvadīto darba cēlienu, un jauna sākšanos.

Tālāk ar prezentāciju par LŠZAA paveikto 2014. gadā un plānoto valsts atbalstu zirgu audzētājiem 2015.gadā, uzstājās līdzšinējā biedrības izpilddirektore Aija Luse. Turpinājumā LDC speciāliste Ilona Trukšāne informēja par elektroniskās notikumu ziņošanas iespējām, zirgu apzīmēšanas noteikumiem un termiņu ievērošanu visiem iesniegtajiem dokumentiem. Tika uzdoti jautājumi par zirgu pasēm, pases aizvietotājdokumentu reģistru, dokumentu iesniegšanas termiņiem un pārvietošanas deklarācijām. Tika uzsvērts, ka visus dokumentus tiesīgs ir parakstīt ganāmpulka īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona uz notariāli apstiprinātas pilnvaras pamata.

LŠZAA ciltsdarba speciāliste Dzintra Puriņa, kura uzstājās nākošā, uzsvēra kvalitatīvu vaislas ķēvju nozīmi ganāmpulkos, ciltskodola konsolidēšanu, pareizu vaislinieku izvēli, kā arī aicināja nozares cilvēkus uz konstruktīvu diskusiju par problemātiskiem jautājumiem.

Par atbalsta iespējam zirgu audzētājiem Latvijas lauku attīstības programmas 2015-2020 ietvaros informēja SIA LLKC Pierīgas KB uzņēmējdarbības konsultants Linards Ligeris.

Tālāk biedri tika informēti par revidentu darbību, kuru kopš ievēlēšanas 2014. gada kopsapulcē, veica revīzijas komisija – Baiba Blekte un Anna Apsīte. Līdz ar to biedru kopsapulce apstiprināja arī gada pārskatu iesniegšanai VID.

Sekoja sapulces nozīmīgākā daļa – biedrības valdes pārvēlēšanas. Statūti nosaka, ka valde tiek ievēlēta uz 2 gadiem. Tā sastāv no 9 valdes locekļiem. Valde no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju. Kā kandidāti uz valdi tika izvirzīti vairāki cilvēki – Kārlis Neilands, Irēna Baufale, Daiga Liepiņa, Vita Radvilaviča, Olga Šellere, Linda Ziediņa, Iluta Majevska, Ilze Stabulniece, Dzintra Puriņa, Aija Luse, Guntis Rozītis, Iveta Pāža, Ligita Harčevska, Laine Orbidāne, Jolanta Jēkabsone, Kārlis Zauers un Eduards Martukāns. Irēna Baufale atsauca savu kandidatūru, pamatojot to ar aizņemtību un nepietiekamo laiku darbam valdē. Pēc atklātas balsošanas par katru, tai skaitā arī par izvirzītajiem kandidātiem, kas sapulcē klātienē nepiedalījās, tika nosaukti 9 cilvēki, kuri ieguva lielāko balsu skaitu un kuri turpmākos 2 gadus strādās Biedrības valdē – Guntis Rozītis, Dzintra Puriņa, Kārlis Neilands, Iveta Pāža, Aija Luse, Kārlis Zauers, Ligita Harčevska, Laine Orbidāne un Eduards Martukāns. Divus līdzšinējos valdes locekļus Irēnu Baufali un Laimu Rozentāli jaunajā sastāvā ir nomainījuši Kārlis Zauers un Eduards Martukāns.

Novēlot visiem savu enerģiju vairāk veltīt personiskai, un līdz ar to arī kopējai izaugsmei, nevis izniekot nevajadzīgos strīdos, sapulce tika pasludināta par noslēgtu.

Pēc sapulces jaunā valde savā pirmajā sēdē par valdes priekšsēdētāju ievēlēja ilggadējo Biedrības vadītāju Gunti Rozīti.

2015.gada kopsapulces prezentācija

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Sekot Mums