Zirgu nagu kopšana – profesionālās pilnveides programma Bebrenē


Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola

aicina apgūt:

Profesionālās pilnveides programmu 160 stundu apjomā

ZIRGU NAGU KOPŠANA

Kursus vada Ivo Miķelsons Latvijā vienīgais zirgu kalējs ar Vācijā apgūtu amata prasmi, kuru ar diplomu apstiprinājusi Latvijas Amatniecības kamera. Kursu noslēgumā iegūst valsts atzītu apliecību par iegūto profesionālās pilnveides izglītību.

  • Iepriekš iegūtā izglītība: bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma
  • Maksas kursi: maksa 320 EUR (var mainīties atkarībā no izglītojamo skaita grupā)
  • Pieteikšanās uz kursiem: tālr. 65425966, 29252659, 26431273
  • Pieteikšanās līdz 2018.gada 2. martam
  • Mācību laiks: 2018.gada 6. marts – 30. Aprīlis
  • Programmā iekļautās tēmas: Zirgu turēšana un kopšana (24st), Zirga anatomija un fizioloģija (14st), Zirga naga uzbūve un funkcijas (10st), Zirgu nagu slimības (18st), Veterinārijas pamati (22st), Zirga nagu kopšana (10st) (praktiskās nodarbības 60st)

Adrese: “Bebrenes muiža”, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439

weblapa: www.bebrene.lv, www.draugiem.lv/bpv; e-pasts: [email protected] vai [email protected]

Informējam, ka jau kopš 2017.gada marta LŠZAA uzsāka sadarbību ar Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas vadību un mācībspēkiem, Ilūkstes novada domes un Bebrenes pagasta padomes pārstāvjiem, lai veicinātu vidējā līmeņa zirgkopības izglītības iespējas Latvijā. https://lszaa.lv/info-biedriem/lszaa-tiekas-ar-bebrenes-tehnikuma-vadibu/
LŠZAA pārstāvji 2017.gada rudenī piedalījās lauksaimniecības NEP (nozaru ekspertu padome) sanāksmēs par profesijas “zirgkopības speciālists” ieviešanu profesiju klasifikatorā un sekojoši  apmācību programmā Bebrenes tehnikumā. Procesā iesaistīti NEP eksperti, Labklājības, Zemkopības un Izglītības ministrija, Ilūkstes pašvaldība, Bebrenes tehnikuma vadība.
14.decembrī tika publicēta aptaujas anketa par izglītību zirgkopībā Latvijā. 19.decembrī aptauja slēgta, saņemot 545 respondentu atbildes, kuru kopsavilkums publicēts LŠZAA mājas lapā – https://lszaa.lv/info-biedriem/aptaujas-par-zirgkopibas-izglitibu-rezultati/
Kopā ar sociālo partneri biedrību “Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības  kamera”, LŠZAA sagatavoja vairākas vēstules Zemkopības, Izglītības un Labklājības ministrijai par minēto jautājumu.
2018.gada 25.janvāra NEP sanāksmē tika nolemts nozaru kartē iekļaut profesiju lopkopības tehniķis ar specializāciju zirgkopībā, aicinot skolas programmu nosaukumus veidot pēc saviem ieskatiem, lai tie būtu saistoši jauniešiem. 
NEP un Izglītības ministrija aicināja LŠZAA pārstāvjus veidot nozares ekspertu darba grupu un izstrādāt profesijas standartu, kā arī pievienoties modulāro profesionālās izglītības programmu izstrādei un ieviešanai zirgkopībā, tai skaitā to atbilstības izvērtēšana Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūrai un Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūrai, atbalstot mūžizglītības un profesionālo kompetenču programmu nodrošināšanu. Darbs minētajā izstrādē sāksies 2018.gada pavasarī.
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Sekot Mums