Zālājus ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc


Lauku atbalsta dienests atgādina no 2015.gada spēkā ir prasība, kas nosaka, ka atbalstam pieteiktās zālāju platības ir ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc.  Ja zālāju platības tiek noganītas, tad gadījumos, ja zālājs noganīts nepietiekami, tas ir jāapļauj.

Nosacījuma neievērošanas gadījumā par attiecīgo platību Vienotais platību maksājums (VPM) netiks piešķirts un tiks piemērota pārdeklarācijas sankcija.

Piemēram, lauksaimnieks 2015.gadā deklarēja VPM 10 ha zālāju, kuru viņš līdz 15.augustam nopļāva. No 8 ha nopļautais zālājs tika novākts, bet 2 ha nopļautā zālāja palika uz lauka. Šājā gadījumā lauksaimnieks VPM nesaņems, jo veidojas platības pārdeklarācija virs 20 %, t.i.:

10 ha (VPM deklarētā un nopļautā platība) – 8 ha (platība, kurā nopļautais zālājs ir novākts) = 2 ha (platība, kurā nopļautais zālājs nav novākts)

2 ha / 8 ha x 100 % = 25 % (pārdeklarētās platības procentuālā daļa)

Taču gadījumā, ja 10 ha nopļautais zālājs netiks novākts 1 ha apmērā, tad VPM deklarētajai platībai tiks piemērots atbalsta apmēra samazinājums par pārdeklarētās platības divkāršu apjomu, t.i.:

10 ha (VPM deklarētā un nopļautā platība) – 9 ha (platība, kurā nopļautais zālājs ir novākti līdz 15.08.) = 1 ha (platība, kurā nopļautais zālājs nav novākts līdz 15.08.)

1 ha / 9 ha x 100 % = 11,11 % (pārdeklarētās platības procentuālā daļa)

2 x 1 ha = 2 ha (platības samazinājums).

Rezultātā lauksaimnieks VPM saņems par 7 ha (9 ha (platība, kurā ir ievēroti visi atbalsta saņemšanas nosacījumi) – 2 ha (aprēķinātais platības samazinājums)).

Svarīgi datumi!

15.augusts – pēdējais datums, kad Vienotajam platības maksājumam, Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumam un / vai “Bioloģiskā lauksaimniecība” atbalstam pieteiktajiem zālājiem ir jābūt noganītiem vai nopļautiem un novāktiem.

15.septembris – pēdējais datums, kad jānogana (nepietiekami noganītās platības jāappļauj) vai jānopļauj un jānovāc zālāju platības, ja zālājs atzīts par ES nozīmes biotopu vai putnu dzīvotni vai tiek izmantots biškopība nektāra vākšanai vai ārstniecības augu ieguvei. Ja zālājs tiek izmantots biškopībā nektāra vākšanai vai ārstniecības augu ieguvei, tad zāle jānovāc no lauka pēc katras pļaušanas reizes, kas veikta periodā līdz 15.septembrim.

Informācija no LAD

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Sekot Mums