WBFSH 2017.gada ģenerālā asambleja

Šogad Pasaules sporta zirgu audzēšanas federācijas (WBFSH) ģenerālā asambleja norisinājās no 11. – 14.novembrim Dānijā, Billundā, kas zināma arī kā Lego zeme. Asamblejas dalībniekus uzņēma Dānijas siltasiņu ciltsgrāmata, kura asamblejas gaitā arī deva ieskatu par zemi, tradīcijām, Dānijas siltasiņu zirgu audzēšanu un pazīstamākajām audzētavām Blue Hors un Stutteri Ask. Tika aizvadītas četras ļoti piepildītas un spraigas dienas.

Mana vizīte Dānijā sākās ar dalību WHIRDEC sanāksmē, kur tika diskutēts par zirgu reģistru, pasēm, pārvietošanu, importa un eksporta kustību Eiropas Savienībā. Tā kā Latvijā par zirgu reģistru un pasēm atbildīgā iestāde ir Lauksaimniecības datu centrs, tad tā pārstāvji arī piedalījās sanāksmē. Viens no sanāksmes aktuālajiem jautājumiem – vai pie zirga importa un sekojošas reģistrācijas reģistrā nepieciešams veselības sertifikāts, kas ir veterināro iestāžu kompetence un reģistram nav ar to saistības. Būtu nepieciešams atvieglot prasības zirgu reģistrēšanai, nepieprasot veterināro importa sertifikātu. Skaidri zināms, ka tāpat zirgu kustība ES ietvaros ir bez ierobežojumiem kustībā. Tas gan nenozīmē, ka nav jābūt izsekojamībai, kas Latvijā tiek nodrošināta pietiekoši augstā līmenī, pateicoties LDC izveidotajai sistēmai.

Lietuvas un Latvijas pārstāvji WBFSH ģenerālajā asamblejā.

Dienas otrajā daļā notika kopīga vizīte Blue Hors audzētavā ar sekojošu audzētavas vaislas ērzeļu prezentāciju un iejādes sacensību vērošanu “Blue Hors Dressage Festival”.

Blue Hors direktors Mr. Ole Magnus Pedersen iepazīstina ar audzētavu kā Lego grupas kompānijas sastāvdaļu, tās vērtībām un mērķiem.

Ērzeļu stacijas direktors Mr. Esben Møller vada ekskursiju pa Blue Hors audzētavu.

Blue Hors Don Schufro – leģendārs Dānijas siltasiņu šķirnes ērzelis.

Nākošā diena iesākās ar WBFSH prezidenta Jana Pedersena uzrunu dalībniekiem, un diviem semināriem – “Genomu selekcijas ieviešana Dānijas siltasiņu (DWB) audzēšanas shēmās” (lektors  Anders Christian Sørensen) un “Uzvedības, treniņu un snieguma mijiedarbība sporta zirgiem” (lektors vet. Rikke Munk Andersen). Pēc semināriem dāņi organizēja īsu iepazīstināšanu ar savu lepnumu – Lego House (Klucīšu namu), kas atvērts tikai pirms 2 mēnešiem.

Pēcpusdiena tika aizvadīta Blue Hors audzētavā ar ekskursiju pa audzētavu, iejādes zirgu prezentāciju un sacensību Grand Prix Freestyle vērošanu. Vakarā notika tradicionālās svinīgās vakariņas, kas šoreiz tika ieturētas dāņu Ziemssvētku tradīciju stilā, kuru sponsors bija Blue Hors un Stutteri Ask īpašnieks Mr. Kjeld Kirk Kristiansen (vienlaicīgi arī Lego grupas īapšnieks).

Šis īpašais brīdis, kad visi dalībnieki tradicionāli trīs reizes uzsauc “hip hip urā” par zirgiem, stāvot ar vienu kāju uz krēsla, ar otru uz galda.

Trešā diena iesākās ar prezentāciju par Dānijas siltasiņu zirgu šķirni, audzēšanas programmu, faktiem un turpinājās ar ģenerālo asambleju, kuras laikā tika uzņemti jauni biedri, tai skaitā mūsu kaimiņu kolēģi – Lietuvas jājamzirgu audzēšanas asociācija uz pārbaudes laiku līdz galīgai apstiprināšanai 2018.gadā. Biedra pieteikumu iesnieguši ar Baltijas Hanoveras zirgu audzētāju asociācija, bet nav iesnieguši papildus prasītos dokumentus, tāpēc uzņemšanas process ir apturēts.

Ar WBFSH patronesi Dānijas princesi Benedikti un WBFSH prezidentu Jan Pedersen.

Pēcpusdienā norisinājās intensīvs darbs darba grupās, kurās bija sadalīti dalībnieki atbilstoši ciltsgrāmatu lielumam (to nosaka pēc gadā dzimušo kumeļu skaita konkrētā šķirnē). Diskutējamie jautājumi bija daudz, to starpā – kādai būtu jābūt sadarbībai starp ciltsgrāmatām, WBFSH, kā arī par to lielumu un veidu (meitas ciltsgrāmatas, māsu ciltsgrāmatas, asociētās ciltsgrāmatas), par sadarbības iespējām ar nacionālajām jāšanas sporta federācijām, kas ir smags process, par reitingu atvēršanu jaunām disciplīnām un WBFSH atvēršanu jaunām šķirnēm, par WBFSH biedru uzņemšanas kritērijiem.

Ceturtā un pēdējā diena bija ekskursiju diena, kad apmeklējām arābu šķirnes zirgu audzētavu Kirk Arabian, kura ar īpašu lepnumu prezentēja savu izcilo vaislas ērzeli Zonyx, kas dzimis ASV.

Kā nākošo apmeklējām  konkūra zirgu audzētavu  – Sutteri Ask, kurā dzimušiem zirgiem tiek pievienots vārds Ask, no kuriem zināmākais ir Favorit Ask un viņa dēls Frontier Ask. Vairāk informācijas par audzētavas ērzeļiem – Ask audzētava.

Ar Casir Ask, WBFSH prezidentu Janu Pedersenu un Francijas (SF) pārstāvi.

Pēcpusdienas sesijā vēl noritēja divi semināri – par embriju transplantācijas metodēm un jau nākošo, jaunāko ICSI metodi (intracitoplasmas spermas injekcijām), kuras rezultāta ir iegūti arī daži Ask audzētavas ērzeļi. Un par pakavu biezuma ietekmi uz jaunzirgu sniegumu vērtēšanas pasākumos un šovos.

Lietuvas un Latvijas pārstāvji  Great Northern Golf Resort (Funen) pēc semināriem.

Diena noslēdzās ar ekskursiju uz Koldinghus pili, kas ir pēdējā karaliskā pils Jitlandē, un kuru  1268. gadā Dānijas karalis uzcēla, lai sargātu robežu starp Dānijas karalisti un Šlēzvigas hercogisti.

Fakti par Dānijas siltasiņu zirgiem:

  • Ciltsgrāmata dibināta 1962.gadā, kopš 2004.gada specializējas atsevišķi iejādes (70%) un konkūra (30 %) zirgu audzēšanas programmās.
  • Vietējo, spēcīgāko Dānijas ķēvju uzlabošana ar Eiropā atzītu izcelsmju vaisliniekiem.
  • Augsti standarti un stingri izlases kritēriji.
  • Visām vaislas ķēvēm un ērzeļiem jābūt novērtētiem saskaņā ar dāņu siltasiņu audzēšanas programmu, pirms kumeļi tiek reģistrēti šķirnē.
  • 3500 biedri, 1,700 kumeļi gadā (1,200 iejādes + 500 konkūra), 600 novērtētas ķēves gadā, 20 jauni ērzeļi gadā.
  • Veiksmes pamats – atvērtā audzēšana pēc metodes “labākais no labākajiem”, stingri vērtēšanas un izlases kritēriji, audzētāju izglītošanas pasākumi un konsultācijas, atvērti pārmaiņām un inovācijām.
  • Ērzeļus nav ļauts izmantot vaislā pirms jājamības testa kopš 2000, modernizēta ērzeļu vērtēšana 2006.gadā,  lineārā vērtēšana kopš 2014 .gada, pētījumi genoma selekcijā, fokusēšanās uz ilgmūžību, reģistrējot slimības (sadarbībā ar veterinārārstiem).

Kā vērtīgākais ieguvums šādos starptautiskos pasākums vienmēr ir neformālās sarunas, diskusijas, iepazīšanās un pieredzes apmaiņa vai mūsu gadījumā – iegūšana. Sniedzot atbalstu Lietuvas kolēģiem iestāšanās procesā, tika iegūts vairāk informācijas arī par viņu darbību. Pa ceļam uz audzētavām izveidojās diskusija par sarunu atjaunošanu par Baltijas jaunzirgu čempionātu konkūrā 2018.gadā, kur piedalītos Latvijas, Igaunijas un Lietuvas 5.6 un 7 gadus vecie zirgi, lai kvalificētos Pasaules jaunzirgu čempionātam konkūrā, kas norisinās Zangersheidē. Tam nepieciešamas divas lietas – finansējums un vēlme organizēt. Interesi par šādu pasākumu izrādīja WBFSH valdes loceklis Pols Huberts (Francija, SF), iesaistoties diskusijā, kā arī vēlāk atsūtot vēstuli, kurā pauž atbalstu idejai un organizēšanai, kā kā vērtīgam nacionālās šķirnes zirgu audzēšanas popularizēšanas pasākumam. Par norises vietu tika izvēlēta Latvija kā viduspunkts un LŠZAA pārstāvi kā galveno kontaktpersonu un organizatoru. Uz to gan skatos skeptiski, jo vienmēr no šādiem pasākumiem atgriežos iedvesmas un jaunu ideju pilna, bet sastopoties ar mūsu realitāti, diemžēl rokas nolaižas un vēlmes pazūd.

Neskatoties uz to, ZM tiks lūgts rast iespēju  2018.gadā piešķirt finansējumu vismaz diviem pasākumiem gadā Baltijas jaunzirgu čempionāta konkūrā organizēšanai, kuru atbalsta arī Pasaules sporta zirgu audzētāju federācija  un jaunzirgu vērtēšanas finālam (paredzēts ciltsdarba programmā), lai zirgu audzētāji var parādīt savus sasniegumus. Līdz šim viss ciltsdarba sadaļā paredzētais finansējums nozares rezultātu popularizēšanas pasākumiem ticis novirzīts Pasaules kausa posma Rīgā CSI2* organizēšanai, sniedzot atbalstu vien dažiem Latvijas zirgiem, kuri startē šajās sacensībās un kuriem startu sarakstos, arī rezultātos gadiem netika pat pierakstīta šķirne, kuru tie pārstāv (līdz 2017.gada sacensībām, kad pēc zināmām aktivitātēm no LŠZAA puses, tika panākts, ka šķirni pieraksta).

 

Sagatavoja Aija Galeja

Ar Casir Ask –  audzētavas pamatlicēju.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Sekot Mums