Valsts atbalsts zirgu audzētājiem 2016

Biedrība LŠZAA 2016.gadā veiks apmaksu šādiem pasākumiem šķirnes un pārraudzībā esošām saimniecībām, kuras pretendē uz valsts atbalstu:

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.1524. “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai”
Rīgā 2013.gada 17.decembrī (prot. Nr.67 79.§) Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta 3.1 un ceturto daļu ar grozījumiem no 28.01.2016, stājās spēkā 29.01.2016.

—Valsts atbalstu saņem organizācija – par ģenētiskās kvalitātes un darbspēju noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem tīršķirnes dzīvniekiem pārraudzības ganāmpulkos.

—Organizācija slēdz līgumus ar vērtētājiem un zirgu īpašniekiem par zirgu sagatavošanu vērtēšanai un vērtēšanu.

Atbalsta summas par kumeļu, jaunzirgu un jaunu ērzeļu sertificēšanu sadalās:

  • organizācijai 30 % par valsts atbalsta administrēšana un vērtēšanas pakalpojumu nodrošināšanu
  • īpašniekam 70 % par zirga sagatavošanu vērtēšanai, vērtēšanas apstākļu nodrošināšanu un zirga piestādīšanu novērtēšanai

2016.gadā LŠZAA ieviesta dalītā likme – pārraudzības saimniecībām un lielāka šķirnes saimniecībām.

Zirgu īpašnieks saņem atbalstu no organizācijas:

1. kā vienreizēju maksājumu 190 eiro (207 eiro šķirnes saimniecībām)  apmērā par tāda augstvērtīga sertificēta šķirnes vaislas ērzeļa novērtēšanu pēc pēcnācējiem:

1.1. kura eksterjera vērtējums ir 49 punkti un vairāk;

1.2. kuram pēdējo piecu gadu laikā ir vismaz 10 pēcnācēju;

1.3. kuram ir sertificēts vai iekļauts šķirnes ciltskodolā vismaz viens pēcnācējs; Iesnieguma veidlapa (aizpilda ērzeļa īpašnieks un iesūta LŠZAA)

2. kā vienreizēju maksājumu 133 (150  eiro šķirnes saimniecībām) eiro  apmērā par vaislas ērzeļa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un sertificēšanu;

3. kā vienreizēju maksājumu 133 (150  eiro šķirnes saimniecībām) eiro  apmērā par jaunzirgu sagatavošanu darbspēju pārbaudei un darbspēju noteikšanu, ja jaunzirga tēvs ir sertificēts ērzelis;

4. kā vienreizēju maksājumu 120 (137  eiro šķirnes saimniecībām) eiro apmērā par kumeļa sagatavošanu vērtēšanai un tā ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu, ja kumeļa tēvs ir sertificēts ērzelis;

Vērtējumu iesniegšana: 1.pusgadā līdz 1.jūnijam, 2.pusgadā līdz 1.novembrim.

5. Par VCG ierakstītas vai ierakstīšanai VCG sagatavotu /prēmētās/ tīršķirnes vaislas ķēvi, kurai noteiktas darbspējas, ģenētiskā kvalitāte un kura novērtēta pēc pēcnācējiem 2016.gadā –  kā vienreizēju maksājumu 142 (156  eiro šķirnes saimniecībām)  eiro  apmērā (LŠZAA 100 labākās ķēves pēc pašu un pēcnācēju vērtējuma).

Pieteikuma iesniegšana – līdz 31.augustam!

DNS* izmeklējumi – LŠZAA veic un sedz izdevumus vaislas ērzeļiem un ciltskodola vaislas ķēvem – lūdzam pieteikties tos zirgu īpašniekus, kuru zirgiem vēl nav veiktas DNS analīzes!

* DNS izmeklējumus veic vienreiz dzīvnieka mūžā, izmeklējumus veic atkārtoti tikai tiem dzīvniekiem, kuri jāizmeklē atkārtoti sakrituši vai rezultāti ir atšķirīgi no iepriekšējiem gadiem.

NB! Ja dzīvnieks, kuram ir veikti DNS izmeklējumi, vismaz 1 gadu netiek izmantots ganāmpulka atražošanai, bet tiek eksportēts vai likvidēts, saimniekam izdevumi par izmeklējumiem būs jāatgriež (izņemot gadījumā, ja nepieciešama dzīvnieka likvidācija; šādā gadījumā jāsniedz likvidēšanas pamatojums).

Valsts atbalsta saņemšanas kārtība:

—Zirgu īpašnieks noslēdz līgumu ar asociāciju.

—Pieaicina zirgu vērtētāju un nodrošina sagatavota zirga vērtēšanu.

—Par  transportu vērtētājam jāmaksā pēc vienošanās.

  • Zirga vērtēšanas datus iesniedz/iesūta asociācijai, pārliecinoties, ka tie ir saņemti.
  • Vaislas ērzeļu īpašniekiem jāiesniedz pieteikums atbalsta saņemšanai pēc pēcnācēju kvalitātes. (10 pēcnācēji 2012-2016)
  • Asociācija pārbauda, apkopo un iesniedz LAD vērtēšanas datus.
  • Asociācija saskaņā ar noslēgto līgumu un iesniegtajiem datiem pārskaita subsīdijas zirgu īpašniekam un vērtētājam.
  • Asociācija ir tiesīga ieturēt arī iepriekšējos gados nesamaksātos parādus par pakalpojumiem un biedra naudu, par to vienojoties zirgu īpašnieku.

Vairāk sadaļā – Valsts atbalsts

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Sekot Mums