Valsts atbalsts 2015


Valsts atbalsts zirgkopības nozarei 2015.gadā

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.1524. “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai”
Rīgā 2013.gada 17.decembrī (prot. Nr.67 79.§) Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta 3.1 un ceturto daļu ar grozījumiem no 17.02.2015, stājās spēkā 26.02.2015.

—Valsts atbalstu saņem organizācija – par ģenētiskās kvalitātes un darbspēju noteikšanai un novērtēšanai pēc pēcnācējiem tīršķirnes dzīvniekiem pārraudzības ganāmpulkos.

—Organizācija slēdz līgumus ar vērtētājiem un zirgu īpašniekiem par zirgu sagatavošanu vērtēšanai un vērtēšanu.

Atbalsta summas par kumeļu, jaunzirgu un jaunu ērzeļu sertificēšanu sadalās:

  • organizācijai 30 % par valsts atbalsta administrēšana un vērtēšanas pakalpojumu nodrošināšanu
  • īpašniekam 70 % par zirga sagatavošanu vērtēšanai, vērtēšanas apstākļu nodrošināšanu un zirga piestādīšanu novērtēšanai 

Zirgu īpašnieks saņem atbalstu no organizācijas:

 1. kā vienreizēju maksājumu 180 eiro apmērā par tāda augstvērtīga sertificēta šķirnes vaislas ērzeļa novērtēšanu pēc pēcnācējiem:

  1.1. kura eksterjera vērtējums ir 49 punkti un vairāk;

  1.2. kuram pēdējo piecu gadu laikā ir vismaz 10 pēcnācēju;

  1.3. kuram ir sertificēts vai iekļauts šķirnes ciltskodolā vismaz viens pēcnācējs; Iesnieguma veidlapa (aizpilda ērzeļa īpašnieks un iesūta LŠZAA)

2. kā vienreizēju maksājumu 133 eiro apmērā par vaislas ērzeļa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un sertificēšanu;

3. kā vienreizēju maksājumu 133 eiro apmērā par jaunzirgu sagatavošanu darbspēju pārbaudei un darbspēju noteikšanu, ja jaunzirga tēvs ir sertificēts ērzelis;

4. kā vienreizēju maksājumu 120 eiro apmērā par kumeļa sagatavošanu vērtēšanai un tā ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu, ja kumeļa tēvs ir sertificēts ērzelis;

Vērtējumu iesniegšana: 1.pusgadā līdz 1.jūnijam, 2.pusgadā līdz 1.novembrim.

5. Par VCG ierakstītas vai ierakstīšanai VCG sagatavotas /prēmētās/ tīršķirnes vaislas ķēves, kam noteiktas darbspējas, ģenētiskā kvalitāte un kuras novērtētas pēc pēcnācējiem 2015.gadā –  kā vienreizēju maksājumu 145  eiro apmērā (LŠZAA 112 labākās ķēves pēc pašu un pēcnācēju vērtējuma).

Pieteikuma iesniegšana – līdz 31.augustam!

! Arī 2015.gadā tiks veiktas DNS analīzes vaislas ērzeļiem un ciltskodola vaislas ķēvem, kuras tiks apmaksātas no valsts piešķirtā atbalsta speciālā sadaļā! 

Valsts atbalsta saņemšanas kārtība:

—Zirgu īpašnieks noslēdz līgumu ar asociāciju (tie, kas nav noslēguši iepriekš, sākot ar 2012.gadu).

—Pieaicina zirgu vērtētāju un nodrošina sagatavota zirga vērtēšanu.

—Par  transportu vērtētājam jāmaksā pēc vienošanās.

  • Zirga vērtēšanas datus iesniedz/iesūta asociācijai, pārliecinoties, ka tie ir saņemti.
  • Vaislas ērzeļu īpašniekiem jāiesniedz pieteikums atbalsta saņemšanai pēc pēcnācēju kvalitātes. (10 pēcnācēji 2011-2015)
  • Asociācija pārbauda, apkopo un iesniedz LAD vērtēšanas datus.
  • Asociācija saskaņā ar noslēgto līgumu un iesniegtajiem datiem pārskaita subsīdijas zirgu īpašniekam un vērtētājam.
  • Asociācija ir tiesīga ieturēt arī iepriekšējos gados nesamaksātos parādus par pakalpojumiem un biedra naudu, par to vienojoties zirgu īpašnieku.
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Sekot Mums