Starptautiskā darba grupa par lineāro vērtēšanu „International Workshop on Linear Profiling in the Warmblood horse”


Lai sekotu pasaules tendencēm un gūtu pieredzi turpmākajam darbam, no 14.-15.martam Latvijas Šķirnes zirgu audzētāju asociācijas pārstāves Laine Orbidāne un Anna Veidemane apmeklēja ikgadējo starptautisko darba grupu par lineāro vērtēšanu „International Workshop on Linear Profiling in the Warmblood horse”, kas šogad norisinājās Vācijā, pilsētā Vissenhovēde ap 60 km no Brēmenes.

Darba grupa šogad pulcēja zirgu audzētāju organizāciju un zinātnisko institūtu pārstāvjus no Vācijas, Francijas, Zviedrijas, Dānijas, Spānijas, Šveices, Portugāles, Lielbritānijas, bet Lietuvu pārstāvēja ministrijas aģentūras pārstāvji.  Prezentāciju tēmas aptvēra jaunākos pētījumus, kuros izmantota zirgu lineārā profilēšana, lineārā profilēšanas datu  izmantošanu  ciltsvērtības noteikšanā, kā arī zirgu vērtēšanas praktisko pieredzi un ieteikumus, kā vērtēšanu padarīt objektīvāku un vērtētāju skatījumu – vienotāku. Ieviešot lineāro profilēšanu Latvijas siltasiņu šķirnes zirgu vērtēšanā, ārvalstu kolēģu ieteikumi un praktiskā pieredze ir nozīmīgi, lai jauno vērtēšanas sistēmu izveidotu pēc iespējas funkcionālāku.

Grupu darba tēmas šogad bija ļoti praktiskas un aktuālas –  kā iegūt kvalitatīvus datus un vai nepieciešams liels vērtējamo pazīmju skaits, kā apmācīt vērtētājus un kāda loma ir audzētāju izglītošanai par lineārās profilēšanas nepieciešamību un praktisku pielietošanu, kā arī lineārās profilēšanas pozitīvā loma audzēšanas programmu īstenošanā. Darbs grupās veicināja ideju apmaiņu starp dažādu ciltsgrāmatu pārstāvjiem un dalīšanos praktiskajā pieredzē, jo patreiz pastāv atšķirīgas lineārās profilēšanas sistēmas ar dažādu vērtējamo pazīmju skaitu un atšķirīgu gradācijas skalu. Dažās šķirnēs lineāro profilēšanu izmanto arī kumeļiem, piemēram, Oldenburgas zirgu šķirnē kumeļus vērtē pēc identiskas sistēmas kā pieaugušos zirgus, bet Francijā kumeļiem lineārā profilēšana netiek īstenota.

Praktiskās nodarbības tika organizētas Verdenā, saimniecībā Schwartze-Hof http://www.schwartze-hof.de, kas ir Baumgartu ģimenes uzņēmums, kurš nodarbojas ar iejādes un konkūra zirgu audzēšanu un sagatavošanu. Darba grupas dalībniekiem bija iespēja strādāt ar Hanoveras zirgu lineārās profilēšanas aplikāciju, bet noslēgumā par katra zirga darbaspēju kvalitāti dalībnieku viedokli apkopoja un savu redzējumu sniedza Ludvigs Kristmans (Dr Ludwig Christmann), Hanoveras  šķirnes zirgu audzēšanas departamenta vadītājs, kas 2008.gadā pēc LŠZAA uzaicinājuma viesojās Latvijā.

Pamatojoties uz sporta zirgu vērtēšanas tendencēm Eiropā un pozitīvi vērtējot citu valstu pieredzi audzēšanā nozīmīgu datu ieguvē, Latvijā zirgu lineāro profilēšanu plānots ieviest no 2019. gada, līdz tam organizējot vērtēšanas ekspertu apmācību.

Sagatavoja Laine Orbidāne

Ģenētiķe, VIT (IT Solutions for Animal Production)  pārstāve, Hannoveras Veterinārmedicīnas universtātes zinātniece  Katrīna Stoka (Dr. med. vet. habil. Kathrin F. Stock) ar prezentāciju par lineāro profilēšanu Oldenburgas zirgu šķirnē.

 

Darba grupas praktiskā daļa saimniecībā Schwartze-Hof

 

Laine Orbidāne kopā ar darba grupas dalībniekiem (no kreisās) jaunajām zinātniecēm Margotu Sabbagu (Margot Sabbagh) no Francijas,  Anniki Gmelu (Annik Imogen Gmel) no Šveices un Lusitano šķirnes zirgu vērtēšanas ekspertu, zirgkopības pasniedzēju A.Andradi Visenti (A. Andrade Vicente)

 

Kopā ar darba grupas organizatori Katrīnu Stoku (Dr. med. vet. habil. Kathrin F. Stock)

Hanoveras šķirnes zirgu audzēšanas departamenta vadītājs Ludvigs Kristmans (Dr Ludwig Christmann) komentē zirgu darbaspēju kvalitātes rādītājus

Hanness Baumgarts (Hannes Baumgart), Schwartze- Hof menedžeris un nacionālā līmeņa iejādes tiesnesis, darbaspēju vērtēšanai prezentē savas saimniecības iejādes zirgus

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Sekot Mums