Skate “Nacionālais dārgums 2020”

Ar spilgtiem iespaidiem un plašu interesi no zirgu audzētāju puses 12.jūlijā Inčukalnā noritējusi pirmā vietējo apdraudēto zirgu šķirņu skate “Nacionālais dārgums 2020”.

Vietējo apdraudēto šķirņu saglabāšana ir aktuāla ne vien Latvijā, bet visā pasaulē. Saglabājot izzūdošas šķirnes bez ekonomiska pamatojuma to audzēšanai mūsdienās, tiek saglabāti ne vien genotipi, kuri var izzust līdz ar šīm šķirnēm un unikālas gēnu kombinācijas, bet arī kultūrvēsturiskas vērtības. Vienas zirgu šķirnes izveidošanai nepieciešami gadu desmiti un rūpīgs selekcionāru darbs. Ja mēs pilnībā pazaudējam kādu šķirni, atjaunot to ir neiespējami. Katra šķirne ir arī kultūrvēsturiska vērtība.

Latvijā ir izveidotas trīs zirgu šķirnes – Latvijas siltasinis, Latvijas ardenis un Latgales rikšotājs. Skatē “Nacionālais dārgums” lielākā uzmanība tika veltīta Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes braucamajam tipam, tomēr atsevišķi eksemplāri tika demonstrēti arī no abu pārējo šķirņu pārstāvjiem.

Jāatzīmē, ka Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes veidošana uzsākta tieši 100 gadus atpakaļ, kad zirgus saka reģistrēt ciltsgrāmatā. Šķirnes vēsturiskais tips pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas sāka strauji izzust un šķirne vairāk sāka attīstīties sporta virzienā. Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes braucamā tipa saglabāšana tiek īstenota kopš 2004.gada. Tas tiek veikts, Latvijas zirgu audzētājiem strādājot pēc audzēšanas programmas, tiek sertificēti vaislinieki, saglabātas unikālas vēsturiskās šķirnes ērzeļu līnijas, katru gadu dzimst kumeļi. Audzēšanas programma dod iespēju saglabāt Latvijas siltasiņu šķirnes zirgu tā vēsturiskajā veidolā, kā labdabīgu, nosvērtu, universāli izmantojamu zirgu, kas piemērots gan lauksaimniecības darbiem, gan mūsdienu aktivitātēm – brīvā laika izjādēm, izbraucieniem pajūgā.

Skates “Nacionālais dārgums” mērķis ir demonstrēt, novērtēt un salīdzināt šo 16 gadu darbu tipa saglabāšanā, jo kopš saglabāšanas programmas uzsākšanas ir iegūtas ir divas vai pat trīs zirgu paaudzes. Tā bija iespēja dalīties zirgu audzētājiem pieredzē, parādīt savus izaudzētos zirgus plašākai sabiedrībai. Kā atzīst paši zirgu audzētāji pēc skates, “Nacionālais dārgums 2020” devis lielu motivāciju darboties tālāk, audzēt un sagatavot zirgus. Kas attiecas uz Latvijas ardeņiem un Latgales rikšotājiem, tad šīs uzskatāmas par kritiski apdraudētām zirgu šķirnēm, dzīvnieku skaits katrā ir ļoti mazs un pāragri ir izaudzēto novērtēt vai salīdzināt. Šo šķirņu pastāvēšana nākotnē būs atkarīga lielākoties no zirgu audzētāju entuziasma un vēlmes tās saglabāt.

Šāds vērtēšanas pasākums braucamā tipa zirgiem kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas notika pirmoreiz. Demonstrētas un vērtētas tika gan vaislas ķēves un ērzeļi, gan arī jaunzirgi. Ir svarīgi ne tikai zirgus izaudzēt, bet arī sagatavot un radīt pēc tiem pieprasījumu no pircēju puses, tāpēc zirgu audzētāji skatē demonstrēja arī šo universālo zirgu darbaspējas un piemērotību arī šķēršļu pārvarēšanai, gan arī to sagatavotību darbam grožos. Skatītājiem bija iespēja to vērot gan klātienē, gan arī tiešraidē, kuru iespējams noskatīties arī pēc skates, atstājot nozīmīgu uzskates materiālu zirgu audzētājiem. Priecēja, ka skati apmeklēja zirgu audzētāji no visas Latvijas, arī tie, kam zirgus atvest nebija iespējas, tā bija iespēja satikties un dalīties iespaidos par redzēto. Lai gan zirgi ieguva vien skates vērtējumu un daudz bija atkarīgs arī no zirga pirmā iespaida, ir iespējams izdarīt secinājumus par izaudzēto zirgu populāciju, izmantoto vaislinieku kvalitāti un popularitāti un veiksmīgākajiem pārojumiem.

Skatē priecēja tieši tas, ka vislielākais dalībnieku skaits bija ķēvju klasē. Interese par dalību bija gan daudz lielāka, taču skates formāts diemžēl neatļāva demonstrēt ķēves kopā ar kumeļiem.

Par kvalitatīvāko vaislas ķēvi 18 ķēvju konkurencē tika atzīta Pētera Miķelsona audzētā Darfa. Darfas īpašnieks – Vitas Radvilavičas saimniecība ZS Akmentiņi. No Darfas iegūts viens pēcnācējs atbilstoši ģenētisko resursu saglabāšanas pasākumiem. Darfai ir 100% Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes asinība. 7 gadus vecās Darfas tēvs ir Spēkoņa līnijas ērzelis Domino, kas turpināja mazāk pārstāvētu līnijas zaru. Domino diemžēl pāragri ir kritis un atstājis salīdzinoši nedaudz pēcnācēju un nevienu šī zara turpinātāju. Darfas izcelsme apkopo nozīmīgākās šķirnes līnijas – Ammon, Gotenfirsta, Kru-Kru, Spēkoņa, Juveela un citas. Darfa ir jājama un braucama, bet saimniece Darfu raksturo kā ķēvi ar raksturu. Augstākos vērtējumus ķēve saņēma par kopējo iespaidu, rikšu gaitu un temperamentu. Darfa atstāja iespaidu kā ļoti tipiska, harmoniski veidota un eleganta braucamā tipa  ķēve, šādu tipu var šķirnē uzskatīt par vēlamo.

Otro un trešo vietu skatē guva divas Saksijas Tīringas smagā siltasiņa Emir meitas. Emir tika atļauts izmantošanai vaislā braucamajā tipā, jo pārstāv Latvijas siltasiņu zirgu šķirnei radniecīgu līniju. Abas Emir pēcnācējas saņēmušas salīdzinoši augstus vērtējumus par rikšu gaitu, un kopumā gaitu vērtējums arī izvirza ķēves godalgotajās vietās.

Kopvērtējumā visas trīs augstāk novērtētās ķēves saņēma vienādu punktu skaitu, taču, vadoties pēc skates nolikuma, komisija izvērtēja ķēvju izcelsmi, kura pamatvērtēšanas laikā netika ņemta vērā. Otrās vietas ieguvēja bija 12 gadus veca ķēve Elba, kuras audzētāja ir Dzintra Dzērve. Elbas īpašniece ir Inese Tītmane. Elbas mātes tēvs Gomons pārstāv Gaida radniecīgo grupu. Kā raksturo pati īpašniece, Elba ir jājot enerģiska un, lai gan vēl baidās no daudzām lietām, uzticas cilvēkam. Elbai ir divi pēcnācēji ar nosvērtu un labdabīgu raksturu, viens no tiem eksportēts uz Zviedriju.

Sešus gadus vecās Ekstras, kura ieguva 3.vietu, audzētāja ir Ginta Nikolajenko, īpašnieks Māris Parfianovičs. Braucamajam tipam netipisko sirmo krāsu Ekstra mantojusi no mātes puses. Mātes tēvs pārstāv Flingarta līniju. Ekstra ir enerģiska, draudzīga, labdabīga, viegli jājama.

Pats Emir ir salīdzinoši plaši izmantots, un, ņemot vērā, ka Saksijas Tīringas smago siltasiņu zirgu šķirne tiek selekcionēta pajūgu braukšanai, viņa pēcnācējiem labas gaitas ir raksturīgas. Skatē tika demonstrēta arī Emir meita Ēra, kuras māte pārstāv sporta tipu. Ēra izcēlās ar vieglu, elegantu tipu, kā arī labu rikšu gaitu, taču ķēve kopumā pēc tipa ir tuvāka sporta zirgam. Kopumā Emir meitas skatē atstāja labu iespaidu, raksturojoties gan ar sausāku konstitūciju.

Diemžēl ērzeļu klase bija pārstāvēta ar nelielu skaitu sertificēto vaislas ērzeļu, jo lielākā daļa no pieteiktajiem nebija atraduši iespēju ierasties, pat iepriekš neinformējot par to, līdz ar to nerēķinoties ar pasākuma organizēšanā ieguldīto darbu un laiku.

Par izcilāko vaislas ērzeli tika atzīts 12 gadus vecais Starts, kurš ir šobrīd vienīgais Siego līnijas vaislinieks un kuram aug pāris vīrieškārtas pēcnācēju. Starta audzētāja Vija Buša, īpašnieks Kristaps Grosbahs. Startam ir izcila braucamā tipa izcelsme, kas apkopo zirgus no bijušajām labākajām Latvijas zirgaudzētavām, kuras specializējušās braucamā tipa izkopšanā, ērzelim ir 100% Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes asinība. Starts ir gan iebraukts, gan iejāts. Ar Startu var jāt bērni un mazāk pieredzējuši jātnieki, ērzelim ir arī spēcīgs un drošs lēciens. Starts piedalījies arī konkūra sacensībās. Pagājušā gadā Drostalu kausā braucamā tipa zirgu maršrutā ērzelis izcīnīja 1.vietu.

Skatītāju simpātijas izpelnījās iespaidīgais Musturs, kurš ieguva 2.vietu. Septiņus gadus vecais Musturs bija jaunākais no skatē demonstrētajiem ērzeļiem, vienīgais sertificētais Markgrāfa līnijas turpinātājs.  Mustura audzētājs SIA 3 Vītolu staļļi, īpašnieks SIA Muflonu dārzs Auļi. Mustura tēvs ir Muskats no Miljona un Artas ģimenes ķēves. Savukārt Muskata māte Rūra ir ar zemu Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes asinību. No Mustura ir iegūta braucamajam tipam atbilstoša ķēvīte un šogad no Mustura iegūts arī braucamajam tipam atbilstošs ērzelītis. Musturam ir labs un labdabīgs raksturs, ar viņu treniņos jāj bērni, piedalās arī sacensībās.

3.vietā ierindojās līdz šim plašākai sabiedrībai neredzēts ērzelis – Emir dēls Edelvaiss. Deviņus gadus vecā Edelvaisa audzētājs ir ZS Upmalas, īpašniece Lana Maurīte. Edelvaisa mātes tēvs ir Siego līnijas ērzelis Apelsīns. Mātei Arēnai ir izcila braucamā zirga izcelsme. Edelvaiss ir sertificēts izmantošanai vaislā tikai pirms diviem gadiem.  Ērzeli īpašniece raksturo kā labdabīgu, viegli un ērti jājamu, uzmanīgu pret cilvēku, taču ērzelis uzticoties tikai vienam cilvēkam. Iejāts Edelvaiss ir tikai astoņu gadu vecumā pagājušā gadā oktobrī un ir viegli apmācams.

Skatē teicamus vērtējumus guvis vēl viens no demonstrētajiem ērzeļiem – Santoss, kurš gan nepiedalījās kopējā konkurencē sakarā ar traumu, kas liedza novērtēt ērzeļa gaitas. 13 gadus vecais Santoss ir Spēkoņa līnijas vaislinieks ar 100% Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes asinību.  Santosa audzētājs – ZS Pūliņi, īpašniece – Laura Sila. Santoss ir iebraukts un savulaik izmantots lauksaimniecības darbos, vēlāk iejāts un izmantots jātnieku apmācībai.

Jaunzirgu klases ļāva izdarīt secinājumus par pēdējos gados izaudzēto braucamā tipa zirgu tipu, lai gan kopējais zirgu skaits šajās klasēs nebija liels. Ķēves tika vērtētas kopā ar ērzeļiem.  Trīsgadīgo jaunzirgu konkurencē uzvarēja, iespējams, nākošais Gaida līnijas turpinātājs Gaizers, kura audzētāja ir Laima Lāce. Gaizera īpašnieks Māris Parfianovičs ērzelīti iegādājies ar vēlmi to sertificēt izmantošanai vaislā un Gaida radniecīgās grupas saglabāšanai. Gaizera tēvs ir Gaiziņš, kurš līdz šim nav vaislas sastāvā sev atstājis turpinātāju, mātes tēvs  – Flagmaņa līnijas ērzelis Fabiāns. Kā jauno ērzeli raksturo īpašnieks, Gaizers ir ļoti mierīgs, nosvērts un mīlīgs.

Trīsgadniekos otro vietu ieguva Dominika, kuras audzētāja ir Jolanta Jēkabsone, īpašnieks – Māris Parfianovičs. Arī Dominikai ir 100% Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes asinība. Dominikas tēvs ir Spēkoņa līnijas ērzelis Domino, mātes tēvs – Kru-Kru līnijas ērzelis Kingstons. Pēc īpašnieka raksturojuma Dominika ir draudzīga un labdabīga, ir veikta pamatapmācība.

3.vietu ieguva eleganta viegla tipa ķēvīte Astere. Asteres audzētāja un īpašniece ir Daiga Vilne. Asterei ir 100% Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes asinība, viņas tēvs  – Alegro, kurš pārstāv radniecīgo grupu, kura veidojusies no Holšteinas šķirnes ērzeļa Albiona. Asteres māte – iepriekš demonstrētā Sinda no Sidrabs. Astere ir labdabīga, droša,  viegli  un ātri mācās. Īpašniece izceļ, ka Astere visu jauno apgūst viegli bez īpašas piepūles. Pašlaik  jaunā ķēve apgūst vadību grožos, un pierod pie segliem. Nākotnē Asteri plānots turēt kā saimniecības kumeļmāti un izmantot jauno jātnieku apmācībai.

Četrgadnieku konkurencē par kvalitatīvāko jaunzirgu tika atzīta Krēta, kuras audzētāja un īpašniece ir Ilze Bule. Krētai ir 100% Latvijas šķirnes asinība, un viņas izcelsme apkopo gan Kru-Kru līniju, gan Gaida un Redžinalda radniecīgās grupas. Krētas tēvs ir Kingstons, mātes tēvs – Salvis no Smuidris. Krēta raksturā tiek raksturota kā nosvērta, drosmīga un mīļa. Šobrīd ķēvīte ir apmācības procesā – iekordota un apsēdēta.

2.vietā ierindojās ļoti tipisks, masīvs braucamā tipa pārstāvis – Korifejs, kura audzētāja ir Inga Jaunzare, bet īpašniece Līga Mervina. Korifejam ir 100% Latvijas šķirnes asinība, viņa tēvs – Kru-Kru līnijas ērzelis Kingstons, mātes tēvs – Flagmaņa līnijas ērzelis Fabiāns. Korifejs tiek izmantots hobijam, pavasarī uzsākta iejāšana. Korifeju īpašniece raksturo kā drošu un ļoti labdabīgu, kuram piemīt uz cilvēku vērsts raksturs.

3.vietu ieguva vieglāka tipa jaunzirgs – Absolut. Jaunzirga audzētāja un īpašniece ir Tatjana Jankovska. Lai arī ar vieglu braucamo tipu, Absolut ir 100% Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes asinība. Absolut tēvs ir Ammon līnijas ērzelis Atoss, mātes tēvs – Spēkoņa līnijas ērzelis Sprinters. Kā raksturo īpašniece, raksturā Absolut ir brīnišķīgs, viņam piemīt visas īpašības, ko varētu vēlēties hobija jātnieks vai tāds jātnieks, kurš tikai nesen iepazinies ar zirgiem, jo Absolut būdams vien 4 gadus vecs ir mierīgs, nosvērts, labdabīgs, uz sadarbību ejošs, mīļš. Absolut ir arī laba jājamība un ir raksturīga vēlme kustēties uz priekšu.

Brīvās izvēles disciplīnas ļāva demonstrēt piemērotību dažādiem izmantošanas virzieniem, un iepriecināja dalībnieku ieinteresētība un aizrautība, jo brīvā izvēle tika organizēta kā sacensības starp zirgiem, kur varēja piedalīties kopējā konkurencē visu klašu zirgi, tāpat arī braucamā tipa zirgi, kuri nepiedalās nevienā no klasēm. Diemžēl pasākuma formāts un ierobežotais laiks nedeva iespēju zirgus vērtēt aizjūgā, kādu vēlmi lielākoties izteica skatītāji, taču arī vadība grožos ļāva demonstrēt zirgu sagatavotību, vadāmību, sadarbību ar cilvēku. Sen zināms ir braucamā tipa zirgu universālums un piemērotība gan lauku darbiem, gan sportam, tāpēc svarīgi ir parādīt plašākai sabiedrībai zirgu lēkšanas spējas un piemērotību amatieru un jauniešu sportam.

Brīvo lēcienu disciplīnā starp 12 zirgiem, no kuriem puse bija ķēvju klases pārstāves, īpaši izcēlās braucamā tipa ērzeļi. 1.vietu brīvajos lēcienos izcīnīja Markgrāfa līnijas ērzelis Musturs, kā otro atstājot Siego līnijas vaislinieku Startu. 3.vietā ierindojās 5 gadus veca viegla tipa ķēve Dakota. Dakotas audzētājs ir Burtnieku zirgaudzētava, īpašniece Anna Beļska –Seile. Dakotas tēvs ir ērzelis Diploms ar atvieglotu braucamo tipu, mātes tēvs – Furioso, kas pārstāv Flagmaņa līniju. Neskatoties uz visai sportisko izcelsmi, Dakotai ir 100% Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes asinība. Dakota ir jauna, taču jau uzrāda labas darba spējas konkūra sacensībās, izcīnot godalgotas vietas maršrutos līdz 110 cm. Šī ir otra vērtēšanas skate, kur Dakota piedalās – ķēve pagājušā gadā sporta tipa ķēvju konkurencē ieguva 3.vietu jaunzirgu skatē Rudens Pērle, gūstot atzinību arī no ārvalstu ekspertiem.

Jāpiezīmē, ka brīvajos lēcienos 4.vietu ieguva 21 gadu veca ķēve Puma, kuras audzētāja un īpašniece ir Lelde Pole (ZS Sandas).  Puma lieliski demonstrē Latvijas braucamā tipa zirgu saglabāšanas pirmssākumus, kad 2004.gadā Puma tika uzņemta šķirnes ģenētiskajos resursos kā prasībām atbilstoša, savukārt šobrīd prasības kļuvušas stingrākas, un lielākoties ataudzētie zirgi ir vairāk atbilstoši tipam un augstāku šķirnes asinību. Puma pārstāv Laimas ģimeni, savukārt tēva izcelsmes puse ir sportiskāka ar Hanoveras, Holšteinas un arābu šķirnes asinību.  Puma, neskatoties uz gadiem, ir enerģiska, un piedalīties sacensībās ar savu īpašnieci uzsākusi tikai pāris gadus atpakaļ, tad kad ķēvei bija jau 18 gadi. Ķēve ir piemērota jaunajiem jātniekiem, ar mīkstām gaitām, mierīga, labdabīga attiecībā pret maziem bērniem.

Tikpat liela interese no dalībnieku puses bija vadības maršrutam grožos, kur 1. un 3.vietu ieguva vaislas ķēves Sarseda un Fanta īpašnieka Jāņa Ruskuļa vadībā. Uzvarētājas, 13 gadus vecās Sarsedas audzētāja, ir Valentīna Reliņa. Sarsedas tēvs ir Spēkoņa līnijas ērzelis Sarmis,  mātes tēvs Sīriuss pārstāv Siego līniju. Īpašnieks raksturo Sarsedu kā mīļu darba zirdziņu.  Kopumā Sarsedai ir pieci pēcnācēji. Sarseda veic visus lauku darbus, ir braucama arī satiksmē un nebaidās no transportlīdzekļiem. Ir arī jājama. Sarseda ir laba kumeļmāte. Īpašnieks raksturo viņu kā labu darba zirgu, taču Sarseda ir arī pietiekami temperamentīga, ar raksturu. Temperametīgs un ar labām kustībām ir arī Sarsedas dēls Samts, sertificēts vaislas ērzelis, kurš diemžēl uz skati netika atvests.

Otru savu ķēvi Fantu, kura vadības maršrutā grožos palika trešajā vietā, īpašnieks Jānis Ruskulis raksturo kā lēnāku un raksturā mierīgāku, lai gan ķēvei ir vieglāks tips. Fantas tēvs Furioso pārstāv sportisko Flagmaņa līniju. Fantas mātes tēvs ir Alegro, kurš turpina šķirnē radniecīgo grupu, kas veidojas no Holšteinas šķirnes ērzeļa Albions. Septiņus gadus vecās Fantas audzētājs ir ZS Porkalni. Fanta ir labdabīga, arī laba, gādīga un pienīga kumeļmāte un labs darba zirgs, kas veic visus lauku darbus. Lai gan ķēvju klasē Fanta saņēma salīdzinoši zemu vērtējumu par tipu, kopvērtējumā augstie vērtējumi palīdzēja ierindoties 5.vietā 18 ķēvju konkurencē.

2.vietu šajā disciplīnā izcīnīja 11 gadus vecā Sendrija, kuras audzētāja ir Evija Brauna-Upīte, īpašniece Linda Zariņa. Sendrijas tēvs ir Spēkoņa līnijas ērzelis Sprinters, māte – Amata no Ammon līnijas ērzeļa Akota.  Sendrija ir jājama un viņu izmanto bērnu vizināšanai un jauno jātnieku apmācībai. Piedalījusies treniņsacensībās. Sendrija ir labdabīga, un kā raksturo īpašniece, var būt gan aktīva, gan lēna un ieturēta. Jāatzīmē, ka ķēvju klasē Sendrija izcīnīja 4.vietu un saņēma augstu vērtējumu no komisijas, īpaši atzinīgi vērtējot tipu, virsējo līniju un soļu gaitu.

Vairāki zirgi piedalījās abās izvēles disciplīnās, piemēram, vaislas ērzeļi Starts un Musturs, ķēves Puma, Darfa, Sendrija, Glorija. 12 gadus vecās Glorijas audzētāja ir Līga Rezgale-Reidzāne, īpašniece – Sarmīte Strazdiņa. Glorijas tēvs ir Gaida radniecīgās grupas ērzelis Gabriels, savukārt Glorijas māte Varavīksne līdztekus braucamā tipa zirgu asinībai apvieno arī Hanoveras un Traķēnes šķirnes ietekmi, kas arī dod Glorijai vairāk temperamenta. Gloriju izmanto jātnieku apmācībai, tipiskā braucamā tipa ķēve ir piedalījusies arī sacensībās konkūrā.

Skate deva arī iespēju izvērtēt un salīdzināt vairāku vaislinieku pēcnācējus. No viena pārojuma  – Kingstons un Farodita no Fabiāns – tika demonstrēti trīs pārstāvji. Ķēvju klasē divas ļoti tipiskas ķēves – Kofi Kaffu un Konfekti demonstrēja Inga Jaunzare, kuras saimniecība nodarbojas ar braucamā tipa izkopšanu. Abas ķēves saimniecībā palīdz apmācīt  jāšanas prasmē mazos bērnus un citus jātniekus.

Jaunzirgu klasē Korifejs pārstāv šo pašu pārojumu. Ķēves saņēma ļoti augstus vērtējumus par tipu, savukārt Korifeja tipu komisija novērtēja ar 9 ballēm, kas ir augstākais vērtējums starp jaunzirgiem. Lielākoties tipu šī pārojuma zirgi pārmantojuši no mātes Faroditas, tomēr cita vaislas ērzeļa Kingstona meita Krēta, kura uzvarēja 4 gadus veco zirgu konkurencē, tāpat saņēmusi augstu vērtējumu par tipu un kopējo iespaidu.

Visplašāk skatē bija pārstāvēti divas Saksijas Tīringas smagā siltasiņa Emir pēcnācēji – kopumā pieci gan ķēvju, gan jaunzirgu, gan ērzeļu klasēs. Kā jau iepriekš minēts, divas no ķēvēm iekļuva godalgoto skaitā, izceļoties ar labām kustībām.

No plaši šķirnē izmantotā ērzeļa Sultāns skatē demonstrēti tika tikai divi pēcnācēji – vaislas ērzelis Santoss un Soraida jaunzirgu klasē, kuras audzētāja ir Aira Rēvele, īpašniece Inga Kursīte. Kā raksturo īpašniece, Soraida ir labdabīga, uz cilvēku vērsta, un nākotnē plānots Soraidu izmantot universāli – konkūram, iejādei, pajūgu braukšanai un vaislai.

Ar diviem pēcnācējiem bija pārstāvēti arī ērzeļi Domino, Diploms un Sorento. Viegla tipa Burtnieku zirgaudzētavas ērzeļa, Detektīva līnijas turpinātāja, Diploma pēcnācēji skatē guva arī labus rezultātus, Dakotai izcīnot 3.vietu brīvajos lēcienos un Devonai iegūstot 5.vietu ķēvju klases kopvērtējumā. 12 gadus vecās Devonas audzētāja un īpašniece ir Alita Meijere. Devonai ir 100% Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes asinība. Devonas mātes tēvs Vulkāns ir Flingarta līnijas pārstāvis. Devona ir iebraukta un jājama, raksturā labdabīga.

Gintera līnijas ērzelis Sorento bija pārstāvēts ar divām meitām, kuru audzētāja un īpašniece ir Baiba Grīvīte. Deviņus gadus vecā Sorento Gina ir ar 100% Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes asinību. Arī Sorento Ginas mātes tēvs Granīts pārstāv Gintera līniju. Sorento Gina ir jauno jātnieku apmācības zirgs, un, kā raksturo īpašniece, Ir ļoti ieinteresēta sadarbībai, ar dzīvu interesi par visu, kas notiek ap viņu. Labi saprotas ar cilvēkiem, viegli un ātri mācās. Otra Sorento meita Sorento Ferro tiek piedāvāta pircējiem. Sorento Ferro ķēvju klasē ieguva augstu vērtējumu no komisijas, ierindojoties 6.vietā. Sorento Ferro mātes tēvs Sarmis ir Spēkoņa līnijas pārstāvis. Sorento Ferro tiek pārdota lielākoties tāpēc, ka ir izteikts viena cilvēka zirgs. Sorento Ferro ir ļoti enerģiska un centīga.

Kopumā izaudzētie un skatē demonstrētie zirgi atstāja pozitīvu iespaidu. Bija vērojams, ka starp braucamajiem zirgiem pārstāvēts gan vēsturiskais, masīvais tips, gan arī vieglāks tips, tuvs sporta zirgam, taču arī ar ļoti augstu šķirnes asinību. Tips ķēvju klasē visaugstāk, ar 9 ballēm, tika novērtēts ķēvei Sarseda, kura saņēma arī augstāko novērtējumu ķēvju konkurencē (8.3) par kopējo iespaidu. Tieši tādus pat vērtējumus saņēmis jaunzirgu klases pārstāvis Korifejs. Vēl ļoti augstus vērtējumus par tipu un kopējo iespaidu saņēmis ērzeļu klases uzvarētājs Starts (8.7 un 8.7), savukārt visaugstāko vērtējumu par kopējo iespaidu saņēmis vaislas ērzelis Santoss (9 balles), kurš gan traumas dēļ neguva kopvērtējuma atzīmi. Augsts kopējā iespaida vērtējums arī jaunzirgu klases uzvarētājai Krētai (8.7 balles). Ķēvju klasē ļoti augsti vērtējumi par tipu ir arī 4.vietas ieguvējai Sendrijai  (8.7) un Gravīrai (8.3). Sešus gadus vecās Gravīras audzētāja un īpašniece ir Ligita Harčevska. Gravīrai ir 100% Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes asinība, viņa ir Artas ģimenes turpinātāja. Gravīras tēvs ir Gaida radniecīgās grupas ērzelis Grims, kuram Gravīra ir vienīgā meita ģenētiskajos resursos. Gravīra pēc temperamenta ir enerģiska, līdzsvarota.

Klašu starplaikos bija iespējams vērot citu vietējo apdraudēto zirgu šķirņu demonstrējumus. Latvijas ardeņu zirgu šķirni pārstāvēja 12 gadus veca ķēve Jašma, kuru seglos prezentēja ZS Kurģi saimniece Laura Buile.

Latvijas ardenis ir kritiski apdraudēta vietā zirgu šķirne, kura nepelnīti tika atstāta novārtā un tās saglabāšana sākta īstenot vien četrus gadus atpakaļ. Latvijas ardeņu šķirnes audzēšanas programmas selekcijas un audzēšanas mērķis ir saglabāt apdraudētu, Latvijā izveidotu zirgu šķirni kā kultūvēsturisku vērtību, saglabājot šķirni kā neliela auguma, vientipiskus vezumnieku tipa zirgus ar spēcīgu uzbūvi, labiem ķermeņa platumiem. Diemžēl līdz mūsdienām saglabāti vien kritiski mazs skaits šīs šķirnes dzīvnieku, daļa no tiem bez zināmas izcelsmes. Ardeņu saglabāšanas programmas īstenošanā iesaistījušās vairākas saimniecības. ZS Kurģi ir viena no pirmajām, kurā uzsākta Latvijas ardeņu zirgu šķirnes saglabāšana. Te iegūts arī pirmais Latvijas ardeņu šķirnes kumeļš šķirnes saglabāšanas programmas ietvaros  – ķēvīte Tautumeita. Saimniecība šobrīd darbojas lauku tūrisma virzienā, saimniecībā var iepazīties ar šķirnes trušu audzēšanu, kazu audzēšanu, zirgkopību. Saimniecība Kurģi piedāvā gan izjādes un izbraucienus pajūgā, gan jātnieku apmācību, kā arī izgatavo unikālas zirglietas.

Latgales rikšotāju zirgu šķirni pārstāvēja 8 gadus vecais Latgales rikšotāju šķirnes ērzelis Gercogs  un 3 gadus vecais Latgales rikšotāju šķirnes ērzelis Granit, kuru audzētāja un īpašniece ir rikšotāju audzēšanas entuziaste Elena Stashuls. Latgales rikšotāji ir vietējā apdraudētā zirgu šķirne, kuras saglabāšanu uzsākts īstenot 2007. gadā. Šobrīd saglabājies neliels skaits Latgales rikšotāju, lielākoties pateicoties šķirnes entuziastiem, Stašuļu ģimenei, kuriem šīs šķirnes zirgu audzēšana un trenēšana ir sirdsdarbs. Galvenais Latgales rikšotāju saglabāšanas mērķis mūsdienās gan nav ātrums, bet izcelsme, taču nevar aizmirst tās vēsturisko pielietojumu. Joprojām ir ļoti svarīgi iegūt skrejceļā pietiekami ātrus zirgus, jo ikvienai vēsturiskai šķirnei, lai to veiksmīgi atjaunotu un saglabātu, nepieciešams atrast pielietojumu mūsdienās. Lai gan hipodroms Rīgā darbojās tikai līdz 1965.gadam, Latvijā joprojām notiek entuziastu rīkotas rikšošanas sacensības pašu veidotos skrejceļos, kuri lielākoties atrodas Latgalē.

Sertificētā ērzeļa Gercoga tēvs ir Krievijas rikšotāju šķirnes ērzelis Hamlets, māte – Gaipa, iekļauta rikšotāju saglabāšanas programmā. Gaipas tēvs – pazīstams Krievijas rikšotājs Pialuns, kura pēcnācēji veiksmīgi startējuši rikšotāju zirgu darbaspēju pārbaudēs. Gaipa dzimusi Dagdā, kolhozā Brīvība, kur tika audzēti labākie rikšotāji Latvijā. Izcilais Amerikas rikšotājs Eipekshanovers Gercogam izcelsmē ir atrodams divreiz, un ar šo ērzeli savulaik bija atļauts lecināt tikai labākās ķēves. Eipekshanovers bija pirmais ērzelis, kas importēts no Amerikas Padomju savienībā, daudzu sacensību uzvarētājs.

Jaunā trīsgadīgā ērzeļa Granit tēvs ir Orova rikšotājs Gubernator. Māte – Latgales rikšotāju šķirnes audzēšanas programmā kā īpaši vērtīga iekļautā Monšer, kuras izcelsme daudzās paaudzēs apkopo rikšotāju šķirnes zirgus, kas audzēti Latgalē. Tostarp arī ērzelis Novij Eksperment, pirmais zirgs pasaulē, kas iegūts mākslīgās apsēklošanas rezultātā ar dziļi sasaldētu spermu. Šo ērzeli savulaik nopirka Latvijas Lopkopības un veterinārijas zinātniski pētnieciskais institūta izmēģinājumu stacija un Novij Eksperiment kļuva par ātrāko zirgu republikā. Novij Eksperimenta tēvs – izcilais amerikānis Eipekshanovers. Salīdzinoši ar citiem Latgales rikšotāju saglabāšanas programmā iekļautajiem zirgiem, Granit parāda potenciālu rikšošanas sacensībās.bilde

Priecēja arī zirgu īpašnieku vēlme šos zirgus parādīt plašākai sabiedrībai, popularizējot braucamā tipa zirgu un citu vietējo apdraudēto zirgu šķirņu audzēšanu, zirgu koptais izskats, sagatavotība. LŠZAA izsaka pateicību dalībniekiem par ieguldīto darbu,  drosmi, entuziasmu, izturību, skaistajiem, sakoptajiem un sagatavotajiem zirgiem!

Paldies līdzjutējiem, audzētājiem, tiešraides vairāk kā 600 vērotājiem!
Paldies lielajai brīvprātīgo saimei un laukuma komandai – Evita Baradovska, Vadims Blažēvičs, Egija Bodnare, Sintija Ģīle, Gunita Berkmane ar visu ģimeni, Nora Ņukša, Ieva Ieviņa, Milinda Austere, Anna Kalnaja, pasākuma “balsij” Mārim Parfianovičam, vērtētāju komandai – Iveta Pāža, Kārlis Neilands, Irena Baufale un sekretārei Ausma Budreiko.


Paldies atbalstītājiem – Havens LatvijaMarstall & TRM LatviaZirglietu veikals/Tack store IppeasJāšanas inventāra interneta veikals “4pakavi”Horses.eu,  Agrichamber.
Paldies puišiem no Tiešraides Tev un skaņotājiem no Leo komandas!
Paldies fotogrāfēm – Laura Skuja Photography un Ekaterina Kovalenko par lieliskajām bildēm!
Paldies Young Riders School par infrastruktūru!
Un visbeidzot paldies plānošanas un organizēšanas komandai Ligija Biteniece, Laine Orbidāne un Aija Luse.
Fotoreportāža pieejama LŠZAA FB profilā, tiešraides ieraksts redzams LŠZAA Youtubes kontā.

Tiekamies nākamreiz!

 

Sagatavoja Laine Orbidāne

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Sekot Mums