Profesionālās pilnveides programmu 160 stundu apjomā ZIRGU NAGU KOPŠANA


Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola

aicina apgūt:

Profesionālās pilnveides programmu 160 stundu apjomā

ZIRGU NAGU KOPŠANA

Kursus vada Ivo Miķelsons Latvijā vienīgais zirgu kalējs ar Vācijā apgūtu amata prasmi, kuru ar diplomu apstiprinājusi Latvijas Amatniecības kamera. Kursu noslēgumā iegūst valsts atzītu apliecību par iegūto profesionālās pilnveides izglītību.

  • Iepriekš iegūtā izglītība: bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma
  • Maksas kursi: maksa  320 EUR (var mainīties atkarībā no izglītojamo skaita grupā)
  • Pieteikšanās uz kursiem : tālr. 65425966, 29252659, 26431273
  • Pieteikšanās līdz 2019.gada 15. aprīlim
  • Pieteikšanās  ir apstiprinājums, ka Jūs esat gatavi mācīties, kas ļauj izveidot mācību grupu (izglītojamo skaits grupā vismaz 8 – 10 cilvēki) un uzsākt mācības
  • Iespējamais mācību laiks : gada 23. aprīlis – 14. jūnijs
  • Programmā iekļautās tēmas: Zirgu turēšana un kopšana (24st), Zirga anatomija un fizioloģija (14st), Zirga naga uzbūve un funkcijas(10st), Zirgu nagu slimības (18st), Veterinārijas pamati (22st), Zirga nagu kopšana (10st) (praktiskās nodarbības 60st)

Adrese:  „Bebrenes muiža”, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439

Mājaslapa: www.bebrene.lv,  www.draugiem.lv/bpv

e-pasts: [email protected] vai [email protected]

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Sekot Mums