Pārtrūcis mūžs, kas veltīts Latvijas šķirnes zirgiem


23. oktobrī visas valsts zirgaudzētāji saņēma smagu triecienu. Pārtrūcis Triju zvaigžņu ordeņa IV šķiras virsnieka, valsts vadošās „Burtnieku zirgaudzētavas” vadītāja, Burtnieku novada domes deputāta Jāņa Juraša dzīves ceļš.

 Jāņa tēvs Konstantīns un māte Anna, kā strādīgi latviešu zemnieki un labi saimnieki, 1944. gada otrajā pusē bija spiesti pamest dzimtās mājas Bebrenes pagasta „Zirnīšus”. Ir kara laiks. Kara vētras pastiprinās un ģimene paliek Kurzemē, Kazdangas pagasta “Strupaušos”, kur 1945. gada 17. janvārī dzimis Jānis Jurašs. Skolas gaitas mazais Jānis uzsāk 1952. gada Kazdangas pamatskolā, vēlāk mācības turpinās Aizputes pamatskolā, kuru pabeidz 1959. gadā. Līdz 1963.gadam Jānis mācās Kazdangas lauksaimniecības tehnikumā. Zirgi ir viņa mīlestība no bērnības. Kazdangas tehnikumā skolotāja Ilgoņa Rozīša vadībā darbojās jātnieku sporta sekcija. Šeit Jānis apgūst pirmās iemaņas šķēršļu pārvarēšanā un 1961.gadā sacensībās iegūst II sporta klasi jātnieku sportā. Armijā Jāni iesauc 1964. gadā, kur viņš pavada 3 gadus. Studijas Latvijas Lauksaimniecības universitātē Jānis Jurašs uzsāk 1967. gadā. Studējot zootehniku, Jānis paralēli trenējās jātnieku sportā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Zirgkopības mācību centrā „Mušķi”. Jau studiju prakses laikā iepazīst Burtniekus un toreizējo zirgaudzētavas vadītāju un selekcionāru Vili Stukuli, kurš uzticēja 1972.gadā jaunajam speciālistam Jānim Jurašam Burtnieku zirgaudzētavas tālāko vadību. No 1972.gada līdz šim brīdim Jānis Jurašs ir bijis Burtnieku zirgaudzētavas vadošais selekcionārs.

Studiju gados Jānis iepazīstas ar Veterinārmedicīnas fakultātes studenti Valdu Miķelsoni un 1973. gadā veido kopīgu ģimeni Burtniekos, izaudzinot trīs dēlus. Paralēli zirgkopības darbam, Jānis aktīvi nodarbojas ar jātnieku sportu, piedalās dažāda mēroga sacensībās šķēršļu pārvarēšanā, daudzus gadus esot Latvijas izlasē, līdz 1979.gadā izcīna PSRS sporta meistara nosaukumu.

Burtniekos audzētos zirgus iepazīst un iegādājas daudzi Padomju Savienības jāšanas sporta klubi. Pēc Latvijas valsts atjaunošanas Burtnieku zirgi nonāk arī Rietumeiropas zemēs. Jāņa Juraša izaudzētais Latvijas šķirnes zirgs Rotors (Rusty) izcīnīja olimpisko zelta medaļu Vācijas valsts komandas sastāvā. Par ieguldījumu Latvijas šķirnes zirgu audzēšanā un attīstībā, Latvijas Valsts Jānim Jurašam piešķīra Triju zvaigžņu ordeņa IV pakāpi.

Jānis Jurašs bija arī biedrības „Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācija” dibinātāju sastāvā, un arī ilggadēji darbojās valdes sastāvā.

Latvijas zirgu audzētāji Jāni Jurašu turēs mūžīgā piemiņā. Izsakām visdziļāko līdzjūtību visiem Jāņa Juraša piederīgajiem.

 

Latvijas Šķirnes zirgu audzētāju asociācijas vārdā,

valdes priekšsēdētājs, LLU asociētais profesors

Guntis Rozītis

P.S.: Izvadīšana no Burtnieku tautas nama (Burtnieku centrā) piektdien, 28.oktobrī, plkst.12.00

“Saimnieka” 2007.gada intervija ar Jāni Jurašu.


Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Sekot Mums