Obligāti veicamie izmeklējumi novietnē

Informējam, ka LDC mājas lapas sadaļā  Obligāti veicamie izmeklējumi novietnē ir jau publicēti izmeklējumi 2017.gadam. Liellopu novietnēs  izmeklējumi uz leikozi, brucelozi; aitu un kazu novietnēs – bruceloze; aitu novietnēs – Maedi-visna; buļļiem -kampilobakterioze; zirgiem – infekciozā anēmija.

Lūdzu pārbaudiet, ievadot  novietnes numuru, vai jūsu novietnē ir  veikti visi plānotie izmeklējumi par 2016.gadu! Gadījumā, ja izmeklējumi ir veikti, bet ieraksts ir palicis, jāsazinās ar teritoriālo PVD.

Lai nodrošinātu zirgu infekciozās anēmijas (INAN) uzraudzību un apkarošanu, Pārtikas un veterinārais dienests saskaņā ar 2012.gada 10.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.40 „Zirgu infekciozās anēmijas uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība”, (http://www.likumi.lv/doc.php?id=242657) nosaka tās novietnes, kurās dzīvnieku reģistrā reģistrētajiem zirgu dzimtas dzīvniekiem attiecīgajā gadā obligāti jāveic noteiktie izmeklējumi uz zirgu infekciozo anēmiju.

No 2012. gada ne retāk kā reizi trijos gados zirgiem, kas vecāki par 12 mēnešiem, ir jāveic seroloģiskie izmeklējumi uz zirgu infekciozo anēmiju (INAN).

Tā kā šī ir valsts uzraudzībā esoša infekcijas slimība, tad nepieciešams, lai izmeklējumi no laboratorijas tiktu nosūtīti un saglabāti LDC datu bāzē, un nākamajā gadā Jūsu izmeklētais zirgs atkal netiktu iekļauts sarakstā obligātajai izmeklēšanai uz zirgu INAN.

Ministru kabineta noteikumi Nr.40 nosaka, ka dzīvnieku īpašnieks vai turētājs sedz izdevumus par kontroles paraugu ņemšanu, to nosūtīšanu uz laboratoriju un laboratorisko izmeklēšanu (t. i. veterinārārsta un laboratoriskās izmaksas).

Par zirgu izmeklējumiem, kas tiks izmeklēti citas valsts laboratorijā: zirgu īpašniekam testēšanas pārskata kopija jānosūta uz PVD attiecīgo pārvaldi.

Atgādiniet praktizējošajam veterinārārstam, lai paraugu pavadrakstā norāda: – izmeklēšanas mērķi: valsts uzraudzība par komersanta līdzekļiem; – pasūtītāju: ierakstot attiecīgo Pārtikas un veterinārā dienesta pārvaldi.

Laboratorisko izmeklējumu izmaksas varat apskatīt Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” mājas lapā: (http://www.bior.gov.lv/lv/top-menu/pakalpojumi/cenradis), atverot „Veterinārmedicīnas izmeklējumi”.

Ja netiks veikti izmeklējumi, attiecīgai novietnei tiks noteikts dzīvnieku pārvietošanas aizliegums.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Sekot Mums