No 2022.gada 1.septembra līdz 30.septembrim var pieteikties atbalstam lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai.

No 2022.gada 1.septembra līdz 30.septembrim var pieteikties atbalstam lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai. Atbalsta mērķis ir saglabāt lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu nozīmīgākās vietējās cilmes sugas.

·       par Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes braucamā tipa dzīvnieku, kas ir vecāks par sešiem mēnešiem, – 210 euro;

·       par Latvijas ardeņa zirgu šķirnes dzīvnieku, kas ir vecāks par sešiem mēnešiem, – 200 euro;

·       par Latgales rikšotāju zirgu šķirnes dzīvnieku, kas ir vecāks par sešiem mēnešiem, – 200 euro.

Atgādinām, ka zirgu audzētājs par katru atbalstam pieteikto dzīvnieku uzņemas saistības uz pieciem gadiem, sākot ar pirmo maksājuma apstiprināšanas gadu, piecu gadu periodā iegūstot vismaz vienu pēcnācēju audzēšanas programmas ietvaros.

Zirga īpašnieks var iesniegt pieteikumu atbalstam, tikai izmantojot Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS) sadaļā LDGRS https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/atbalsts-lauksaimniecibas-dzivnieku-genetisko-resursu-saglabasanai-191

Tas jāveic atkārtoti katru gadu. Par atbilstošiem zirgiem LŠZAA izsniegusi atzinumus, kuri nosūtīti LAD, un individuāli zirga īpašniekam atzinums nav jāiesniedz. Aicinām iepriekš pārliecināties, vai atzinums par atbilstību iesniegts un saistības no Jūsu puses izpildītas. Jaunus dzīvniekus, uzsākot saistības, nepieciešams pieteikt LŠZAA.

Ja dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai atbilstošs zirgs tiek iegādāts saistību perioda vidū, gan pircējam, gan pārdevējam nepieciešams aizpildīt saistību nodošanas un pārņemšanas aktu (pielikumā). Ja tas netiek veikts un jaunais zirga īpašnieks saistības neturpina, iepriekšējam zirga īpašniekam jāatmaksā LAD saistību periodā jau izmaksātā summa. Gadījumos, ja nav iespējams izpildīt saistības pamatotu apstākļu dēļ un piecu gadu periodā nav iegūts pēcnācējs no ģenētiskajos resursos iekļautā zirga vai zirga īpašnieks vēlas pārtraukt saistības perioda vidū, nepieciešams iesniegt LAD veterinārārsta izziņu un LŠZAA tās kopiju, kas apliecina, ka zirgam radušās reproduktīvās veselības problēmas, aborti utt.

Lūgums ziņot LŠZAA, ja ģenētiskajos resursos iekļautais zirgs ir kritis, pārdots vai neplānojat turpināt saistības jaunā saistību periodā, lai izvairītos no iespējamiem pārpratumiem un veidotos veiksmīga sadarbība starp audzētāju un organizāciju.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Sekot Mums