Mācības Latgales reģiona zirgu audzētājiem “Aktualitātes ciltsdarbā”


Biedrība “Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācija”, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākumā “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros organizē apmācības zirgu audzētājiem, š.g. 7. un 8.septembrī, Rēzeknē, Latgales reģiona zirgu audzētājiem.

Apmācību tēma ir “Aktualitātes ciltsdarbā” un apmācības paredzētas zirgu audzētājiem. Programmā: Nozares analīze, likumdošana, vietējās apdraudētās šķirnes, lineārā profilēšana, jaunākais ģenētikā, pārraudzības darbs zirgkopībā eksterjera saistība ar darbaspējām. Lektori: Aija Galeja, Laine Orbidāne, Irēna Baufale, Anna Veidemane.

Apmācību dalībniekiem ir jāveic līdzmaksājums par dalību apmācībās 18 EUR (bez PVN) vērtībā (9.50 EUR mazajām saimniecībām un mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 euro, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem).

Dalības maksā tiek iekļauta apmācību nodrošināšana, mācību materiālu sagatavošana un visu nepieciešamo mācību materiālu nodrošināšana un sertifikāta izsniegšana pēc apmācību noklausīšanās (vismaz 75% no apmācībām).

Tiek nodrošinātas gan teorētiskas, gan praktiskas apmācības. Dalības maksā nav iekļauta ēdināšana, nakšņošana, transporta un citi izdevumi.

Mācību programma

Reģistrācija semināram ir obligāta līdz 5.septembrim!

Pirms apstiprināsim dalībnieka reģistrāciju apmācībām, ir jāaizpilda un jāiesūta reģistrācijas veidlapa un kā arī jāiesniedz citus saistošus dokumentus.

Aizpildāmie dokumenti:

  1. Mācību dalībnieka reģistrācijas veidlapa
  2. Apliecinošie dokumenti, kas pierāda dalībnieka iesaisti nozarē, piemēram, Zemesgrāmatas kopija, kas apliecina, ka dalībnieka īpašumā ir lauksaimniecības zeme vai ja dalībnieks ir pieteicies platību maksājumiem, tad tam ir jāveic atzīme reģistrācijas lapā, bet jāuzrāda EPS izdruka ar informāciju par to, ka  2017.gadā ir pieteicies platībmaksājumiem. Lai noteiktu saimniecības apgrozījuma lielumu, nepieciešams iesniegt Gada pārskatu vai D3 deklarāciju.
  3. Apliecinošie dokumenti, kas pierāda saistību ar uzņēmumu. Ja uzņēmums ir ZS, bet dalībnieks ir ZS īpašnieks, par ko var pārliecināties LURSOFT, tad nekādus apliecinājumus nevajag, bet gadījumos, kad nāk klausīties darbinieki,  jābūt pievienotām izziņām no darba devēja, ka persona ar šo uzņēmumu atrodas darba attiecībās. Savukārt gadījumos, kad klausītājs ir ģimenes loceklis šim uzņēmuma īpašniekam/darbiniekam, tad jāiesniedz pilnvarojums un informāciju par to, ka tiek turēta kopīga mājsaimniecība un klausītājs ir iesaistīts uzņēmuma saimnieciskajā darbībā.

Jautājumu gadījumā – Aija Galeja, 28388360, [email protected]

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Sekot Mums