Ziņojums par 2016.gadā paveikto un plāniem 2017.gadā.