Ciltsdarba attīstības perspektīva lopkopībā – zootehniskā regula