LŠZAA biedru kopsapulce 2018


Šī gada 23.martā notika ikgadējā LŠZAA biedru kopsapulce, kura šogad norisinājās Inčukalna tautas namā. Uz sapulci pulcējās aktīvākie LŠZAA biedri, vēloties satikties, uzzināt aktualitātes, izteikt viedokli un apmainīties ar to. Kopumā biedrībā ir 212 biedri un tā darbojas kopš 2004.gada, 14 gadus.
Sapulci atklāja valdes priekšsēdētājs Guntis Rozītis, bet turpināja ZM Lopkopības nodaļas vadītāja Gita Jansone, stāstot par jauno zootehnisko regulu un tās ietekmi uz zirgu audzēšanas nozari. LAD Lielrīgas pārvaldes speciālisti iepazīstināja ar aktuālo informāciju par platībmaksājumiem un ES projektiem,  Altum speciālists informēja par iespējamajām atbalsta programmām zirgu audzētājiem.
LŠZAA ciltsdarba speciāliste Laine Orbidāne dalībniekus iepazīstināja ar sagatavoto prezentāciju par sporta ērzeļu līnijām un radniecīgo grupu analīzi (prezentācija pielikumā).
LŠZAA valdes priekšsēdētāja vietniece Aija Galeja informēja par 2017.gadā paveikto, 2018.gada plāniem, kopējo nozares virzību un biedrības biedru lomu tajā. Diskusijas izraisīja nesenie notikumi ar vaislinieku sertifikātiem tiem ērzeļiem, kurus kopīgā komisija noraidīja, vai kuri netika vesti centralizētai vērtēšanai komisijai vispār. Atklāts jautājums palika par to, kas ir ciltsdarba organizācija, kā līdzsvarot audzētāju vēlmes ar nozares attīstību un tirgus prasībām, nedegradējot šķirni, veicot subjektīvu vērtēšanu, dalot vaislinieku sertifikātus visiem, kas to vēlas. Vai tas ir pareizais ceļš ciltsdarba organizācijai un zirgu audzēšanas nozarei?
Veicot interaktīvo aptauju par iespējamajiem risinājumiem LŠZAA darbības uzlabošanai, vairums klātesošo nobalsoja par interaktīvu saziņu – epasti, informācija portālos, organizēt informatīvus pasākumus reģionos. Neviens neatbalstīja atvieglotas prasības zirgu vērtēšanā un ērzeļu sertificēšanā.
Sapulces noslēgumā tika godināti LŠZAA biedri par sasniegumiem kādā jomā:

Iveta Janelsiņa kā 2017.gada lielākā LS zirgu audzēšanas saimniecība un 2017.gada ražīgākā zirgu audzēšanas saimniecība

z/s Erlain kā 2017.gada lielākā LS zirgu audzēšanas saimniecība 

z/s Dunāji kā lielākā LSB zirgu audzēšanas saimniecība

Ingai Jaunzarei, zirgaudzētava Kroņi kā lielākā LSB zirgu audzēšanas saimniecība

Laimai Rozentālei par mūža ieguldījumu zirgu audzēšanā /sekos atsevišķs raksts/

Ligijai Biteniecei par ilggadīgu ieguldījumu pasākuma “Latvijas zirgi senāk un tagad” organizēšanā

Gunāram Laizānam par ieguldījumu izcila sporta zirga Lagūna-N audzēšanā

Lindai Arājai par ieguldījumu un pašaizliedzīgu darbu jātnieku sporta sacensību organizēšanā

Elladai Kazašvili par drosmi un pašaizliedzīgu darbu zirgkopības nozarē

Apbalvoti tika arī labāko vaislas ķēvju īpašnieki:

LŠZAA biedriem ir iespēja iegādāties plāksni, kuru pielikt stallim:

Ciltsdarba attīstības perspektīva lopkopībā – zootehniskā regula

Kopsapulce_2018

Vaislas ērzeļu izcelsmes analīze

Platībmaksājumi LAD

Projektu iespējas LAD

Altum piedāvājums

 

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Sekot Mums