LDGRS – Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku vietējo apdraudēto šķirņu saglabāšanai.

ℹ️ Informējam, ka atbalsta pasākums LDGRS tiek pārnests no Noteikumiem Nr.1524, uz Noteikumiem Nr.166 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā un ciltsreģistrā un vietējo apdraudēto šķirņu saglabāšanai” un arī finansējuma piešķiršana ir saskaņā ar šiem noteikumiem. (https://likumi.lv/…/340884-valsts-atbalsta-pieskirsanas…)
ℹ️ Izmaiņas:
ℹ️ Par katru pieteikto dzīvnieku uzņemas saistības uz vienu gadu (iepriekš bija 5 gadu saistības);
ℹ️ Par 50 euro ir palielinātas atbalsts par to šķirņu dzīvniekiem, par kuriem nepienākas brīvprātīgi saistītais atbalsts, – par zirgiem un cūkām;
❗️ par Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes braucamā tipa dzīvnieku, kas vecāks par sešiem mēnešiem, – 260 euro;
❗️ par Latvijas ardeņa zirgu šķirnes dzīvnieku, kas vecāks par sešiem mēnešiem, – 250 euro;
❗️ par Latgales rikšotāju zirgu šķirnes dzīvnieku, kas vecāks par sešiem mēnešiem, – 250 euro.
ℹ️ Pieteikumu pieņemšana līdz 2024.gada 15.aprīlim. 2023.gada septembrī pieteikumi NAV jāiesniedz!
ℹ️ Attiecībā uz atbalstu šim pasākumam 2024. gadā un turpmāk pretendenti iesniegumus iesniegs tikai kārtējā gadā un arī atbalstu saņems kārtējā gadā.
❗️ SVARĪGI – atbalsta pasākumam LDGRS var pieteikties tikai elektroniski – LAD EPS sistēmā.
❗️ SVARĪGI – atbalsta pasākumam LDGRS var pieteikties tikai saskaņojot atzinuma saņemšanu ar LŠZAA.
Par LDGRS atbildīgais LŠZAA – Laine Orbidāne, 29877518.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Sekot Mums