Latvijas zirgu šķirnes braucamā tipa ģenealoģiskās līnijas – izzūd vai turpinās?


Turpinoties lecināšanas sezonai, piedāvāju analīzi par Latvijas šķirnes braucamā tipa ģenealoģisko līniju attīstību.

Izcelsmei braucamā tipa zirgu audzēšanā ir prioritāra nozīme, kas veido pamatu zirgu izlasei. Neapšaubāmi mūsdienās vēlamies redzēt braucamā tipa zirgu izskatīgu, elegantu, universālu, ar labām darbaspējām, taču daudzveidības saglabāšanā būtiskākais ir uzturēt katras šķirnes gēnus, unikālas vēsturiskās līnijas un ķēvju ģimenes, kuras šobrīd zaudējušas savu saimniecisko nozīmi. Diemžēl par vēsturiskas nozīmes ģenealoģiskās līnijas saglabāšanu var runāt nosacīti, ja līniju šķirnē turpina tikai viens vaislinieks bez vairākiem kvalitatīviem vīriešu dzimuma pēcnācējiem. Diemžēl nav mehānisma, kas stimulētu  audzētāju savai ķēvei izvēlēties vaislas ērzeli no līnijas, kurai šķirnē draud izzušana, jo galvenais kritērijs no audzētāja skatu punkta jebkurā gadījumā būs ērzeļa kvalitāte, kā arī pieejamība ģeogrāfiskā ziņā. Taču bez jebkādas likumsakarības izpalikusi interese par vairākiem kvalitatīviem ērzeļiem, kuri ir šķirnes līniju turpinātāji un kuriem trūkst pēcnācēju no labām braucamā tipa ķēvēm, lai varētu plānot tālāku līnijas attīstību. Tādēļ arī vēlos vērst audzētāju uzmanību uz pašreiz piedāvātajiem vaislas ērzeļiem no ģenētiskās daudzveidības un vēsturiskās nozīmes viedokļa.

Tātad, sāksim ar vecāko ģenealoģisko līniju šķirnē – Ammon Old 7 līniju, kura šķirnē turpinās no pirmās ciltsgrāmatas. Vislielākie nopelni līnijas mērķtiecīgā saglabāšanā pienākas LLU Zirgkopības mācību centram Mušķi, kur ar studentu palīdzību tika atrasti un izmantošanai paņemti tolaik vienīgie līnijas turpinātāji  Varonis L 825 un Palīgs L 706. Līnija jau vēsturiski saistīta ar augstskolu – pirms tam LLA Mācību un pētījumu saimniecībā „Vecauce” atradās ērzelis Pērkons, Palīga tēvs. Līnija demonstrēja Latvijas zirgu šķirnes daudzpusību. Varoņa dēls Amons kļuva par Vissavienības braucamo zirgu sacensību čempionu soļu gaitā, bet Amona dēls Atvars ar panākumiem piedalījās konkūra sacensībās līdz 140 cm. Diemžēl trīs gadu vecumā tika zaudēts pēdējais līnijas turpinātājs universitātes staļļos – Avots, kurš atstāja vienu dēlu no tipiskas braucamā tipa ķēves. Līnija Zirgkopības mācību centrā atkal atgriezās, kad Avota dēlu Amuletu jaunzirga vecumā audzētāji LLU piešķīra kā dāvinājumu. Amulets, liels, dūkans ērzelis ar produktīvām gaitām, LLU jātnieču vadībā lieliski parādīja braucamā tipa zirgu darbaspējas iejādē (līdz III grupai), piedalījās dažādos pasākumus, prezentējot gan universitāti, gan popularizējot Latvijas zirgu šķirnes ģenētiskos resursus.

Amulets

Likteņa ironija, – Ammon līnijai atkal draudēja aiziešana no universitātes zirgkopības mācību centra! Līnijas saglabāšanas pasākumos abas šķirnes zirgu audzētāju organizācijas iesaistījās 2016. gadā. Tā kā LLU Zirgkopības mācību centrā Mušķi jaunie apsaimniekotāji vairs nevēlējās nodarboties ar audzēšanu un ģenealoģisko līniju un ķēvju ģimeņu saglabāšanu, atkal pastāvēja risks tikt izpostītam daudzu gadu selekcijas darbam. Universitātes vadība atrada risinājumu Amuletu atgriezt iepriekšējam īpašniekam. Amuletam līdz šim dzimuši vien astoņi pēcnācēji. Starp tiem Mušķos atražots arī braucamajam tipam pēc izcelsmes atbilstošs ērzelītis Amadejs, par kura pārdošanu LLU tika izsludināta izsole. Amadeja māte, kvalitatīva, viegla tipa ķēve ar labu eksterjeru, kura savulaik bija iekļauta šķirnes ģenētiskajos resursos,  iedevusi pēcnācējam vieglāku tipu. Diemžēl Amadejs netika atvests uz Mušķos organizēto vaislas ērzeļu sertifikāciju 2016. gada rudenī un tika atkārtoti piedāvāts izsolē. Ņemot vērā salīdzinoši augsto cenu par nesertificētu ērzeli, Amadejs joprojām atrodas Mušķos, un tiek piedāvāta iespēja zirgu audzētājiem slēgt līgumu par ērzeļa turēšanu.

Kā zināms, šie nav vienīgie Ammon līnijas turpinātāji. Daigas Birkmanes audzētais Abats no Atvara ir elegants un labdabīgs ērzelis, kurš apveltīts ar universālām darbaspējām un līdzsvarotu raksturu. Abats piedalījies sacensībās pajūgu braukšanā Baltijas līmeņa sacensībās, kā arī tiek demonstrēts šovos un pasākumos. No Abata iegūts lielāks pēcnācēju skaits, taču neviens no ērzelīšiem nav kļuvis par vaislas ērzeli un tie ir izkastrēti. Diemžēl Abats pēdējo gadu laikā nepelnīti nav pamanīts, kaut gan no kvalitatīvām ķēvēm iegūtie pēcnācēji ir eleganti, harmoniski un labdabīgi. Apstākļos, kad katram vaisliniekam ir mazs pēcnācēju skaits, nekvalitatīvu vaislas ķēvju izmantošana grauj iespaidu par ērzeļa pēcnācējiem, to būtiski ir ņemt vērā ērzeļa īpašniekam, kritiski pieejot pāru atlasei.

Abats (www.pajugubrauksana.com)

2014.gadā vaislinieka izmantošanas sertifikātu, sākumā uz pārbaudes laiku, ieguva šķirnei mazāk tipisks Ammona līnijas ērzelis Atoss ar mātes pusē mazāk braucamajam tipam atbilstošu izcelsmi. Uzmanību augumā nelielais vaislinieks pievērš ar labām gaitām – plašām un elastīgām, garu pakausi, elegantu galvu, kā arī labdabīgumu. No Atosa pagājušajā gadā iegūti divi ērzelīši no ģenētiskajos resursos iekļautām ķēvēm, kas ļauj domāt, ka ērzeļa izcelsmei, iespējams, būs turpinātāji. Neskatoties uz braucamajam tipam netipisko izcelsmi, šis Ammon līnijas turpinātājs varētu piesaistīt ģenētisko resursu ķēvju īpašniekus, kuri vēlas izaudzēt modernākus un elegantākus zirgus, un, protams, ar labu raksturu.

Atoss (Īpašnieka foto)

Kā nākamo vēlos atzīmēt Flagmaņa Lb 703 radniecīgo grupu, kura savulaik šķirnē bija plaši pārstāvēta, taču šobrīd tai ir viens turpinātājs sporta tipā un viens braucamajā tipā. Nebūtu pieļaujama šīs izcelsmes izzušana šķirnē, ņemot vērā augstvērtīgās darbaspējas sportā. Flagmaņa dēls Fināls, vaislas ērzelis Burtnieku zirgaudzētavā un šķirnes čempions, savulaik atzīts par labāko vaislas ērzeli Padomju savienībā, vērtējot pēc pēcnācēju kvalitātes, un bija iekļauts Vissavienības augstproduktīvo dzīvnieku grāmatā. Fināls sevi kvalitatīvi parādīja arī sportā.

Fināls

Fināla pazīstamākais dēls ir Fans, daudzu starptautisko un pasaules kausa posmu dalībnieks un godalgoto vietu ieguvējs, kurš bija liela auguma ērzelis ar labu eksterjeru. No Fana iegūti šobrīd vienīgie sertificētie līnijas turpinātāji.

Līdz 2014. gadam gadam vaislā darbojās Fana dēls Furioso, ģenētiskajos resursos iekļauts, vairāk sporta tipam atbilstošs ērzelis, viņa pēdējie kumeļi dzimuši 2015. gadā. Kopumā no Furioso iegūti 47 pēcnācēji (deviņos gados). Taču tikai 16 no tiem – ērzelīši, no kuriem lielākā daļa eksportēti, daļa iegūti no sporta tipa ķēvēm. Furiso ir dēli, kuri iegūti no ģenētiskajos resursos iekļautām ķēvēm, taču jau kastrēti, līdz ar to braucamajā tipā turpinājums nav palicis. Burtnieku zirgaudzētavā kā kvalitatīvs Furioso dēls tiek izcelts divgadīgais Flayders, kura izcelsme atbilst sporta tipam (no Aromāta meitas).

Jāpiemin arī radniecīgās grupas pārstāvis sporta tipā – Flamenko, kurš vaislā izmantots mazāk, iegūti tikai trīs ērzelīši. Flamenko pats piedalījies konkūra sacensībās līdz 140 cm, ir viegli jājams un nosvērts. Ērzelis šobrīd atrodas Strenču novadā un ir 15 gadus vecs.

Kvalitatīvs, bet nepelnīti maz vaislā izmantots Flagmaņa radniecīgās grupas turpinātājs ir 17 gadus vecais Fana dēls Fejs, kurš šobrīd tiek izmantots jauno jātnieku apmācībai, ir startējis konkūrā līdz 130 cm un iejādē līdz II grupai. Ērzelim ir mierīgs un līdzsvarots temperaments, eleganta uzbūve. Fejs atkārtotā vērtēšanā demonstrēja labu lēciena tehniku ar cieši pie ķermeņa pievilktām priekškājām un pakaļkājām, lēciens – drošs, spēcīgs, koordinēts.

 

Fejs

Neticami, bet no Feja,ērzeļa ar lielisku sportisko potenciālu un vienreizēju raksturu, iegūti tikai pieci pēcnācēji! Fejs faktiski ir vienīgais Flagmaņa radniecīgās grupas turpinātājs šķirnes braucamajā tipā, tāpēc nepieciešams atražot no viņa šķirnes prasībām atbilstošu vīriešu dzimuma pēcnācēju, izmantojot kvalitatīvas ģenētisko resursu ķēves. Neizmantojot šo pēdējo iespēju, augstvērtīgā izcelsme šķirnē var tikt neatgriezeniski pazaudēta.  Fejs atrodas sporta zirgu stallī, tāpēc ir piemēroti apstākļi ķēvju turēšanai lecināšanas laikā, taču ērzeļa īpašnieks piedāvā arī iespēju Feju vest uz ķēvju īpašnieka saimniecību. Ja braucamo zirgu audzētāji diskutē par to, kā braucamo zirgu izveidot par modernāku, pieprasītāku, tad, no otras puses, netiek izmantotas jau esošās iespējas, lai audzētu ģenētiskos resursus arī sporta virzienā.

 


Fejs. (Foto Reinis Rudzītis)

Fejs epizodiski redzams šajā video https://www.youtube.com/watch?v=9PDMvlCU8U4

Smiltenes pusē vaislā izmantots Flagmaņa radniecīgās grupas turpinātājs Franks ar atšķirīgu izcelsmi nekā iepriekš minētajiem ērzeļiem. Franka tēvs ir cits Burtnieku zirgaudzētavas vaislinieks – Flangs. Frankam bijuši kopumā pieci vīriešu dzimuma kumeļi, gandrīz visi eksportēti, taču kā kā pēdējais kumeļš Frankam ir Lindas Ziediņas izaudzētais ērzelītis Flirts no ģenētiskajos resursos iekļautas ķēves. Flirtam ir viegls braucamais tips, laba virsējā līnija, labi veidotas locītavas, izteiksmīgas acis, raksturā ērzelītis ir ļoti draudzīgs un vērsts uz kontaktu ar cilvēku. Ērzelītis tiek gatavots jaunzirgu darbaspēju pārbaudei, tomēr īpašniece neplāno turēt ērzelīti kā nākamo vaislinieku.

Ar diviem sertificētiem vaisliniekiem šķirnē tiek turpināta Gaida Lb 547 radniecīgā grupa. Gaidis –  republikas absolūtais čempions kombinētajā darbaspēju pārbaudē un 1969. gada Vissavienības izstādes čempions. Gaidis šķirnē savu izcelsmi līdz mūsdienām turpinājis caur dēlu Gatartu, kas bija elegants un labām darbaspējām apveltīts ērzelis, arī Vissavienības izstāžu čempions. Līnija vairs neturpinās caur citu kvalitatīvu Gaida dēlu, Gatarta tiešo brāli  Ģirtu.

Šobrīd radniecīgās grupas pastāvēšana nav uzskatāma par kritiski apdraudētu, jo iezīmējas vairāki ērzeļi, no kuriem iespējams iegūt turpinājumu, taču iegūto pēcnācēju skaits no vaisliniekiem ir niecīgs. Iepriekšējos sertificēto vaislas ērzeļu katalogos radniecīgās grupas pārstāvju skaits bija lielāks. Dūkanais, p.s. Sece izaudzētais radniecīgās grupas turpinātājs (no Gatarta dēla Gaučo) Grims kritis 27 gadu vecumā un ir atstājis nedaudz kumeļus, vairākas meitas un tikai vienu ērzelīti, kurš jau eksportēts. Oktē izaudzētais Gatarta dēls ērzelis Gredzens kritis 22 gadu vecumā un atstājis braucamajam tipam atbilstošus ērzeļus, no kuriem, pirmkārt, jāatzīmē sertificētais Gabriels. Bez Gabriela ir arī iepriekš sertificētais ērzelis Graso, kurš devis tikai vienu meitu un kuram šobrīd vaislinieka sertifikāts nav pagarināts. Kā arī nesertificēts 11 gadus vecs ērzelis Gusts no Māda līnijas ķēves, atrodas Amatas novadā.

Gabriels – masīvs un elegants ērzelis, ar mierīgu, paklausīgu raksturu. Gabriels ir interesants arī ar mātes, Rēbusa meitas, izcelsmi. Pateicoties braucamā tipa zirgu un Latvijas zirgu šķirnes vēstures entuziastes Baibas Grīvītes iniciatīvai pagājušajā gadā iegūts ērzelītis Gringo Grīns no Gintera līnijas ķēves, potenciālais nākamais radniecīgās grupas turpinātājs.  Gringo Grīns ir mantojis tēva lēnprātību un nosvērtību, neskatoties uz mātes straujo temperamentu, ērzelītim ir viegls braucamais tips un labas gaitas.

Gatarta izcelsmi turpina arī sertificēts 13 gadus vecs ērzelis Gaiziņš, kuru īpašnieki šobrīd piedāvā iegādāties vai turēt savā saimniecībā.  Gaiziņam kopumā ir septiņi pēcnācēji, bet pagaidām neviens neiezīmējas kā potenciālais radniecīgās grupas turpinātājs.  Arī pagājušā gadā aplecinātas vairākas braucamā tipa ķēves un ir gaidāmi kumeļi.

Gaiziņš (Foto Dace Štrausa)

Gaidis

Ar vienu sertificētu vaislas ērzeli šķirnē saglabāta Kru-Kru Old56 līnija. Jau 70.-gados kā mazskaitlīga līnija atzīta jau par gandrīz beigušu pastāvēt, taču tā vēl turpinājās caur vienu ērzeli – Ciltskoku.

Ciltskoka mazdēls, vienīgais līnijas turpinātājs Kingstons ir garkājains, elegants, ar lielu augumu un modernu braucamo tipu, labdabīgs, ar enerģisku temperamentu. No Kingstona iegūti 15 pēcnācēji, no tiem braucamajam tipam pēc izcelšanās atbilst divi ērzelīši, iegūti Kingstona īpašnieces Ingas Jaunzares ganāmpulkā (zirgaudzētava „Kroņi”) no ģenētiskajos resursos iekļautām ķēvēm. Tas ļauj domāt, ka mērķtiecīgi izaudzēti pēcnācēji no kvalitatīvām ķēvēm ar labu izcelsmi dos iespēju nākošajos gados izvēlēties augstas kvalitātes līnijas turpinātāju.

Kingstons. (Foto Reinis Rudzītis)

Kingstona bērniem raksturīgs viegls un elegants braucamais tips. Ērzelīšus, šobrīd gadu vecus, zirgaudzētava „Kroņi” piedāvā iegādāties. Kolistars (māte ģenētiskajos resursos iekļauta ķēve Aiza) ir viegla tipa ērzelītis ar smalku uzbūvi, elegantu, mazu galviņu, jau rāda labu lēcienu. Nedaudz smagāka tipa ir Kingstona dēls Korifejs no Flagmaņa līnijas ērzeļa Fabiāna meitas Faroditas. Ērzelīšiem ir labs raksturs.

Korifejs. (Foto Reinis Rudzītis)

Daudz riskantāka šķiet Markgrāfa Old 77 līnijas pastāvēšana. Iepriekšējos gados vaislā izmantots viens šīs līnijas ērzelis – Muskats, taču vaislā izmantots nepietiekoši intensīvi un atstājis tikai vienu jauno ērzeli no sporta tipa ķēves ar salīdzinoši zemu Latvijas šķirnes asinību. Pamatojoties uz nepieciešamību saglabāt vēsturisko ģenealoģisko līniju, pagājušajā gadā Musturs ir sertificēts braucamā tipa zirgu saglabāšanai. Pēc uzbūves pats jaunais ērzelis ir atbilstošs braucamajam tipam, harmonisks, ar stiprām saitēm, labām kājām, lielu augumu. Ceram, ka ķēvju īpašniekus piesaistīs arī ērzeļa salīdzinoši sportiskā izcelsme, jo nepieciešams iegūt vairākus vīriešu dzimuma pēcnācējus no kvalitatīvām vaislas ķēvēm ar augstu Latvijas šķirnes asinību, kas ļautu kritiski apdraudētajai līnijai nostabilizēties šķirnes braucamajā tipā. Šobrīd ērzelis tiek iestrādāts, un drīzumā jau būs iespēja pirmajiem interesentiem izmantot lecināšanai.

Musturs. (Foto Rita Kočmarjova)    

Cerīga sākotnēji likās Siego Old 66 līnijas atjaunošana, taču pašreiz līnijas attīstība nenotiek un tās pastāvēšana šķirnē uzskatāma par kritiski apdraudētu. No līnijas ciltstēva izcelsme turpinās jau septiņās paaudzēs. Kā līnijas turpinātājs iepriekšējos gados bija sertificēts izteikts braucamā tipa pārstāvis Salnis – neliels, masīvs ērzelis ar parupju konstitūciju, dzimis kā viens no dvīņiem. Salnim sertificēts viens no dēliem – Starts. No ģenētiskajos resursos iekļautas ķēves iegūti vēl divi Saļņa pēcnācēji, no kuriem viens ir eksportēts, bet otrs izkastrēts 2017. gadā. Jāatzīst, ņemot vērā izmantotās vaislas ķēves tipu, iegūtie pēcnācēji tomēr nesasniegtu vaislas ērzeļu kvalitāti no konkrētā vaislinieka un, iespējams, neradītu lielu interesi ķēvju īpašniekos.

Veiksmīgs pārojums bija izdevies zirgaudzētājai Vijai Bušai, Salni izvēloties pārojumā Spēkoņa līnijas ķēvei Saigai, izaudzētai Siguldas ZPS, un iegūstot vienīgo ērzelīti no šīs ķēves. Jaunzirga vecumā Starts nokļuva Zemgalē un savā saimniecībā devis dažus pēcnācējus. Iesākumā radās iespaids, ka labdabīgais un spēcīgi būvētais ērzelis radīs interesi ķēvju īpašniekos – 2013. gadā zirgu audzētāju dienās ērzelis ieguva skatītāju simpātiju balvu, bet gadu vēlāk – uzvarēja šķēršļu pārvarēšanas sacensībās braucamā tipa zirgiem. Ērzeli izmantoja voltizēšanas paraugdemonstrējumos un kravas vilkšanas sacensībās. Taču kopumā no ērzeļa iegūti vien seši pēcnācēji, tostarp viens jaunais ērzelis – no braucamajam tipam atbilstošas Markgrāfa līnijas ķēves. Pagājušā gada nogalē audzētāji jauno ērzeli piedāvāja pircējiem kā potenciālo vaislinieku, taču, nesagaidot interesi, ērzelis ir izkastrēts. Tātad šobrīd līniju šķirnē pārstāv tikai viens pats Starts.

Diemžēl varam konstatēt, ka līnijas attīstība ir atkarīga šobrīd vien no ķēvju īpašnieku aktivitātes un vēlmes saglabāt ģenealoģiju. Ir saprotama arī jauno ērzeļu audzētāju situācija – piedzimstot nākamajam potenciālajam vaisliniekam, ērzelim nav pircēju šādā statusā, ir neliels pieprasījums kā vaisliniekam, tāpat zirgaudzētāji nav ieinteresēti ērzeli ar viduvējām darbaspējām izmantot vaislā savā ganāmpulkā. Pašreizējie Siego līnijas pārstāvji parāda viduvējas gaitas, bet izceļas ar izcili nosvērtu un labdabīgu raksturu, tāpēc būs piemēroti tūrismā un jauno jātnieku apmācībā. Pats ērzelis Starts izceļas drošu un spēcīgu lēcienu, vēlmi lēkt.

SiegoOld 66

Starts. (Foto Inese Nagliņa)

2017.gada sākumā kritis Redžinalda Lb320 radniecīgās grupas turpinātājs Saimons, kurš bieži mainījis īpašniekus un atstājis 30 reģistrētus pēcnācējus. Lielākoties ērzelīši iegūti no sporta tipa ķēvēm vai eksportēti, no braucamā tipa ķēvēm iegūtie – kastrēti.

Ļoti aktīvi vaislā tiek izmantots Saimona dēls Sapards, parupjas konstitūcijas ērzelis, kurš sertificēts izmantošanai savā saimniecībā. Neskatoties uz izmantošanas ierobežojumiem, no Saparda iegūts vairāk nekā 50 pēcnācēju! Tas ir viens no lielākajiem iegūto kumeļu daudzumiem braucamā tipa ērzeļiem. Ņemot vērā ierobežojumus un ērzeļa tipu, līdz šim Sapards netika uzskatīts par potenciālo nākamo vaislinieku producētāju. Taču no Saimona netika iegūts neviens cits nākamais radniecīgās grupas turpinātājs, vien Sapards, līdz ar to vēsturiskās radniecīgās grupas saglabāšanai jāizvēlas no viņa pēcnācējiem vispiemērotākais.

Viens no vecākajiem Saparda dēliem ir Salvadors no sporta tipa mātes, ar sausu uzbūvi, labām saitēm. Īpašniece būtu ieinteresēta ērzeli sertificēt un izmantot vaislā, taču Salvadora mātei ir ļoti zema Latvijas šķirnes asinība tālākās paaudzēs un ērzeļa augstums skaustā nesasniedz šķirnes prasības.

Salvadors

Bija izdevība apskatīt arī Saparda dēlu Samtu, kurš ir vairāk atbilstošs pēc izcelsmes, iegūts no Ammon līnijas ķēves, taču jaunajam ērzelim ir šķirnei nepiemērots, nelīdzsvarots temperaments. Arī cits Saparda dēls, četrgadīgs ērzelis Sapnis sasniedz izcelsmes prasības. Taču, ņemot vērā Saparda izmantošanas intensitāti, jādomā, ka nākotnē varētu sagaidīt arī labas kvalitātes radniecīgās grupas turpinātāju no elegantākas, augumā lielākas braucamā tipa ķēves, kura spētu nodot pēcnācējam vēlamu tipu, vienlaikus saglabājot ērzeļa kaulotību, saišu stiprību un labo kāju kvalitāti.

Un vēl, Māda Lsb164 ģenealoģisko līniju jau uzskatījām par šķirnē izzudušu. Bet nē, Amatas novadā izdevās atrast pēdējo līnijas turpinātāju – Galopu, būtībā 4. pakāpes krustojumu. Šī ir vienīgā iespēja līniju atgriezt šķirnē, pie tam vēsturiski nozīmīgu līniju, kas devusi braucamā tipa zirgus ar izcilām darbaspējām un eksterjeru. Pazīstamākais līnijas pārstāvis ir Jurītis, Vissavienības braucamo zirgu darbaspēju pārbaužu čempions kravas piegādē soļu gaitā. Galopa izcelsme veidojas no Vissavienības izstāžu čempiona Jokera dēla Mareka, Galopa tēvs – dūkans ērzelis Mirklis L1378. Ņemot vērā izcelsmi, būtu jāveicina Galopa vaislinieka sertifikāta iegūšanu. Galops ir apveltīts ar patīkamu un inteliģentu raksturu, labi veidots, taču neliela auguma ērzelis. Atražot no piemērotām ķēvēm jaunu līnijas turpinātāju uzņēmusies Baiba Grīvīte, tas vieš cerības līnijas atjaunošanai.

Līdztekus Flagmaņa radniecīgajai grupai, būtu jādomā arī par citas sporta tipa līnijas saglabāšanu – Gintera (Gȕnter 3082H).

Ginters

Nevienu turpinātāju nav atstājis (pēcnācēji izkastrēti) iepriekš sertificētais Gintera līnijas ērzelis Milords, kura izcelsme veidojusies no Gintera dēla Grauda – šķirnes rekordista un Vissavienības braucamo zirgu sacensību uzvarētāja rikšos. Arī pārējie līnijas turpinātāji šaja ģenealoģiskajā zarā izcēlās ar izcilām braucamo zirgu darbaspējām.

Šobrīd līniju turpina viens ērzelis – Sorento, kuram ir atšķirīga izcelsme. Izcelsme veidojas no Gintera dēla, Hanoveras šķirnes ērzeļa Goldfiša, kurš dzimis Kaļiņingradā. Abiem šiem ērzeļiem  (Milordam un Sorento) ir arī pilnīgi atšķirīgs tips. Sorento ir izteiksmīga galva, labi veidots kakls, labas, enerģiskas kustības. Sorento vaislā izmantots ļoti produktīvi, viņam ir vairāk nekā 30 pēcnācēju, galvenokārt savā saimniecībā. Šobrīd Sorento ir viens potenciālais līnijas turpinātājs – Sorento Kardināls, piecus gadus vecs, dūkans ērzelis jeb, kā raksturo audzētāja Baiba Grīvīte – „milzīgs bullis ar labsirdīgu dabu”. Sorento Kardināla māte pārstāv Kru-Kru līniju. Plānots, ka Sorento Kardināls šogad vēl netiks gatavots sertifikācijai.

 

Sorento Kardināls. (Īpašnieka foto)

Spēkoņa Lsb100 līnijai izzušana nedraud, ir pietiekams skaits labas kvalitātes vaislinieku, katru gadu vaislas sastāvs tiek papildināts ar jauniem ērzeļiem. Tiek piedāvāta iespēja iegādāties jau sertificētus šīs līnijas ērzeļus Santosu un Simmonu. Simmonam ir klasiska braucamā zirga izcelsme ar 100% Latvijas šķirnes asinību. Interesenti var zvanīt īpašniekam J.Ļinovam (22051753) vai apskatīt ērzeli SIA „3 Vītolu staļļi”.

Ir Spēkoņa līnijas pārstāvji ar lielu pēcnācēju skaitu (Sultānam vairāk nekā 60 pēcnācēji, Sidrabam – vairāk nekā 30), ir arī vispār bez pēcnācējiem. Savādāka izcelsme nekā citiem līnijas turpinātājiem ir vaislas ērzelim Domino. Šķirnē izveidojušies trīs zari no trīs dažādiem Spēkoņa dēliem. Spēkoņa dēla Strādnieka zars līnijā attīstījies visplašāk, pārliecinoši paplašinās arī Sudraba zars. Savukārt Domino pašreiz ir vienīgais Spēkoņa dēla Sēļa zara turpinātājs. Domino – neliels, kompakts, ar stiprām saitēm un labām kājām. No Domino iepriekšējos gados iegūti divi ērzelīši no ģenētiskajos resursos iekļautām kumeļmātēm – viens no tiem kritis, otrs izkastrēts. Īpašnieks ērzeli labprāt piedāvā izmantošanai vaislā ar turēšanu ķēvju īpašnieka novietnē.

Domino

Sēlis Lb443

Plašāk ar rakstā minēto sertificēto vaislas ērzeļu kvalitāti, to atrašanās vietu un lecināšanas maksu var iepazīties vaislas ērzeļu katalogā 

Latvijas zirgu šķirnes braucamā un sporta tipa līnijas šķirnē kalpoja kvalitātes un vientipiskuma uzturēšanai, veidojoties no augsti kvalitatīviem ērzeļiem, kuri savas īpašības stabili nodeva pēcnācējiem. Ģenētisko resursu saglabāšanas gaitā līnijas ir veids kā saglabāt ģenētisko mantojumu, kuru līdz mūsdienām nes braucamā tipa zirgi. Līnijas paplašinot, varētu runāt par kvalitātes uzturēšanu un vēlamo pazīmju nostiprināšanu. Darbs ar tik plašu līniju kā Spēkoņa līnija ļauj nepārtraukti kāpināt tās kvalitāti, izlasot labākos vīrišķos īpatņus. Darbs ar apdraudētajām līnijām un radniecīgajām grupām balstāms uz to saglabāšanu un nostabilizēšanu šķirnē, veicinot vaislinieku sertifikāciju ar atvieglotiem noteikumiem.

Ceru, ka rakstā apkopotā informācija dos iedvesmu braucamā tipa ķēvju īpašniekiem palūkoties uz piedāvātajiem vaisliniekiem no cita skatu punkta un piemeklēt piemērotākos vaislas ērzeļus, vērtējot ne vien eksterjeru, darbaspējas un piemērotību konkrētajam pārojumam, bet arī izcelsmes unikalitāti.

Latvijas zirgu šķirnes ģenealoģisko līniju vaislinieku īpašniekiem, īpaši, ja konkrētais ērzelis ir vienīgais savas līnijas pārstāvis, būtu jāizprot nepieciešamība atražot vismaz vienu piemērotu līnijas turpinātāju. Zirgu audzēšanas organizācijām kopā ar audzētājiem ir jāatrod arī mehānisms, kas veicinātu reto līniju saglabāšanos un motivētu ķēvju īpašniekiem izvēlēties šos vaisliniekus.

Laine Orbidāne

Latvijas Šķirnes zirgu audzētāju asociācijas valdes locekle

Lecināšanas sezona vēl turpinās, tāpēc vēlamies aicināt Latvijas zirgu šķirnes braucamā tipa zirgu īpašniekus uz diskusiju par šķirnes ģenētisko resursu saglabāšanu, 2017.gada 27. aprīlī, plkst. 11.00, Siguldā, Kalnabeites 8.

Diskusijas tēmas:

Reto ģenealoģisko līniju saglabāšana Latvijas zirgu šķirnē.

Latvijas šķirnes braucamā tipa zirgu popularizēšana un tirgus iespējas.

Savu dalību lūdzam pieteikt [email protected] vai pa tālr.28388360

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Sekot Mums