Jaunumi LDC elektroniskās datu ievades sistēmā


Lai ganāmpulku īpašniekiem būtu ērti pārskatāms, vai ir ievēroti notikumu paziņošanas termiņi (atgādinām, ka dati par visiem notikumiem ganāmpulkā/novietnē ir jāiesniedz 7 dienu laikā pēc notikuma, sēklošanas/lecināšanas dati max 120 dienu laikā!), Novietnes žurnālā pie katra notikuma ieraksta esam ieviesuši krāsu indikatoru, kas momentā ļauj noteikt, cik dienu laikā pēc notikuma dati ir paziņoti – zaļā krāsa nozīmē, ka ziņots noteiktajā termiņā, dzeltenā (attiecas tikai uz sēklošanu/lecināšanu) – termiņš ievērots, bet vēlāks par 7 dienām, sarkanā – termiņš nav ievērots.

 

Atgādinām, ka laikā neiesniegti dati atsaucas uz vēlāku notikumu reģistrēšanu, piemēram, novēlotu sēklošanas/lecināšanas datu dēļ pēcnācējam tēvu nereģistrē!

 Elektroniskā ziņošana 2014 – prezentācija

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Sekot Mums