Informācija ģenētisko resursu īpašniekiem!


Līdz 2014.gada 3.septembrim atbalsta pretendentiem, kas vēlas saņemt Agrovides apakšpasākuma „Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana” (LDGRS) atbalstu, ir jāiesniedz „Iesniegums pasākuma „Agrovides maksājumi” apakšpasākumam „Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana” 2014.gadā” (turpmāk – iesniegums).

Iesnieguma veidlapa

Aizpildīti iesniegumi ir jāiesniedz LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē (RLP), ierodoties personīgi RLP vai atsūtot pa pastu.

2014.gadā jau trešo gadu atbalsta pretendentiem ir iespēja iesniegt iesniegumu elektroniski. Lai iesniegtu elektroniski, atbalsta pretendentam:

1) ir jānoslēdz Līgums par Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu http://www.lad.gov.lv/files/eps_ligums_2008_5ba49.pdf;

2) informāciju par LAD EPS ir pieejama LAD mājas lapā http://www.lad.gov.lv/lv/elektroniska-pieteiksanas-sistema/ka-klut-par-eps-lietotaju/ ;

Divus parakstītos līguma eksemplārus “Par Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu” atbalsta pretendents var tikai iesniegt personīgi LAD RLP vai nosūtīt e-pastā ar elektronisko parakstu!

3) pēc tam atbalsta pretendents varēs iesniegt iesniegumu elektroniski https://eps.lad.gov.lv/login

Atzinumu par atbilstību ģenētiskajiem resursiem sagatavo LŠZAA un nosūta zirga īpašniekam, jo  ir nepieciešams uz rokas apliecinājums, ka attiecīgais dzīvnieks atbilst ģenētiskajiem resursiem. LAD LDGRS atbalsta izmaksu veiks pamatojoties uz informāciju ģenētisko resursu datu bāzē LDC-ā, kas nozīmē, ka ATZINUMS NAV jāiesniedz LAD, tikai IESNIEGUMS. Atzinumus LŠZAA pašiievadīs LDC ģenētisko resursu datu bāzē.

Ja lauksaimnieks neiesniegs atbilstošu LDGRS 2014 iesniegumu un LDC nebūs informācijas par ATZINUMU, viņam būs jāatmaksā iepriekš saņemtais atbalsts!

Izņēmums ir īpašie gadījumi, kad iepriekš saņemtais atbalsts netiks atprasīts, ja ir izbeidzies dzīvnieka produktīvais vecums, dzīvnieks neatbilst ciltsdarba programmā noteiktajām prasībām, slimības, nelaimes gadījumi, kuros dzīvnieks daļēji cietis un nav ārstējams.

Īpašos gadījumus apliecina veterinārārsta izziņa, uz kuras ir datums, pamatots iemesls, veterinārārsta paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs ar licences numuru.

Īpašo apstākli, kad dzīvnieks ir dzīvs, bet ir brāķējams, jo neatbilst ciltsdarba programmā noteiktajām prasībām, apliecina tikai šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas.

Ja rodas papildus jautājumi, lūdzam sazināties ar LŠZAA ciltsdarba speciālisti Dzintru Puriņu, tālr. 22023852

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Sekot Mums