Individuālais biodrošības pasākumu plāns


Arvien aktuālāks kļūst jautājums par biodrošību lopkopības saimniecībās, tāpēc piedāvājam PVD sagatavoto materiālu par individuālā biodrošības pasākumu plāna sagatavošanu.
Prezentācija, kurā īsumā paskaidrots biodrošības mērķis un būtiskākie riska elementi, kuri tad atkarībā no saimniekošanas veida un individuālajiem riskiem jāiekļauj jau konkrētos biodrošības plānos.

Saite uz MK noteikumiem par biodrošību: https://likumi.lv/ta/id/274930-noteikumi-par-biodrosibas-pasakumu-kopumu-dzivnieku-turesanas-vietam

Kopumā, lai strukturētu biodrošības plāna posmus, galvenokārt jārunā par:

1) Dzīvnieku ievešanas/iepirkšanas “politiku”;

2) Apmeklētāju, fermas darbinieku – tātad cilvēku sanitāro caurlaidi (higiēnas prasības ieejot saimniecībā)

3) Iebraucošo transporta līdzekļu reģistra ieviešanu, prasības tā kustībai – līdz kurienei ļaujam braukt, pa kurieni (caur dezinfekcijas “bedri”, iekārtu). Prasības saimniecības iekšējā transporta izmantošanai (piem. nedrīkst izbraukt no novietnes teritorijas, nedrīkst izmantot citiem mērķiem un tml. Ja to dara, tad pēc tīrīšanas, dezinfekcijas)

4) Novietnes tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumi. Aprīkojuma dezinfekcija. Deratizācijas pasākumi.

5) Dzīvnieku līķu uzglabāšanas apstākļi līdz to savākšanai.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Sekot Mums