Pārmaiņu laikmets – drosme mainīties saskaņā ar nākotnes izaicinājumiem