lad_sludinajums_par_atbalstu_nelauksaimnieciskai_darbibai