Kārtība zirgu šķirnes noteikšanai un reģistrēšanai datu bāzē