“Vai mums vēl joprojām nepieciešamas tīrasiņu asinis sporta zirgu audzēšanā?”


Uzsākam tulkoto rakstu sēriju par aktuāliem jautājumiem arī Latvijas zirgaudzētājiem. Kā pirmo piedāvājam rakstu par tīrasiņu ietekmi sporta zirgu audzēšanas programmās.

Lai kur jūs dotos, visur sporta zirgu audzētāji aizvien diskutē par to, cik grūti ir atrast labu tīrasiņu ērzeli un cik tie ir nepieciešami sporta zirgu audzēšanas programmās. Bet situācija veidojas paradoksāla – mēs gribam tīrasiņu asinis, bet nevēlamies izmantot pašus tīrasiņus. Holšeinas audzēšanas direktors Thomas Nissen intervijā “Horse International” stāsta par tīrasiņu asiņu saglabāšanu HL šķirnē: “Mums ir svarīgi, lai tips nebūtu pārāk smags. Tādi ērzeļi kā Cassini un Contender ir vairāk smagā tipa. Ja paskatās 2008.gada licencēto ērzeļu katalogu, tad tur vērojami  16 ērzeļi no pusasiņu ķēvēm ar tīrasiņu ietekmi. Tajā gadā netika piestādīti daudz ērzeļu no tīrasiņu tēviem, – tikai divi, no kuriem viens ieguva licenci – Esquire no Esteban xx. Ceru, ka nākamajā gadā varēsim licencēt 2-3 pusasiņu ērzeļus. Audzētājiem bieži vien ir grūti pieņemt jaunus pusasiņu ērzeļus, jo vienmēr ir vēlme redzēt ērzeļa vecākus startējošus pēcnācējus. Bet ir ārkārtīgi nepieciešams izmantot šos pusasiņu ērzeļus, lai saglabātu tīrasiņu ietekmi – tikai tā mūsu šķirne var attīstīties labā un pareizā sporta virzienā. Audzētāji ir kritiski noskaņoti. Viņi saka, – jā, saprotam, ka tas ir nepieciešams, bet varbūt to var darīt mans kaimiņš. Šī attieksme ir viens no iemesliem, kāpēc tīrasiņu un pusasiņu ērzeļi neražo veiksmīgus sporta zirgus – viņiem vienkārši nedod labākās ķēves”.

Thomass Nissens vēl saka: “Ir ļoti svarīgi, lai audzētāji izmantotu tīrasiņu ērzeļus, bet rūpīgi piedomājot par ķēves izvēli. Tai ir jābūt no labākajām māšu līnijām, ar pārliecinošu izcelsmi, spēcīgai, ar teicamu eksterjeru un labām lekšanas spējām. Pretējā gadījumā ir liels risks, ka rezultāts var būt neprognozējams. Audzētājam jāizmanto tīrasiņu ērzelis uz ķēves no labas mātes līnijas, jācer, ka piedzims ķēvīte un tad tā noteikti ir jāatstāj ganāmpulka vaislas sastāvā. Un tad uz šīm pusasiņu ķēvēm var izmantot tādus vaisliniekus kā Contender vai kādu viņa dēlu. Tad būsim ieguvuši tīrasiņu ietekmi no mātes puses un top sporta ģenētiku no tēva puses. Es domāju, ka tas ir mūsu pareizais ceļš”.

Franču audzēšanas autoritāte Arnaud Evain savos uzskatos nav tik noraizējies par šo situāciju: “Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc Franču jājamzirgu šķirne tiek tik augstu vērtēta pasaulē, ir tīrasiņu lielā ietekme. Mēs izmantojām pareizos tīrasiņus, izmantojām arī ne tik labus, bet tos vairs neviens neatceras, un tie ir izzuduši no māšu izcelsmēm. Šobrīd, ja skatās Franču jājamzirgu šķirnes ciltsgrāmatas ciltsrakstos, tad redz zirgus ar 15-20% tīrasiņu asinību. Tāda pati situācija ir Nīderlandē. Un “saliekot” šos zirgus kopā, iegūstam 15-30% tīrasiņu asinības.

Tīrasiņus “tīrā” veidā bija nepieciešams izmantot 15-20 gadus atpakaļ, kad bija nepieciešams “pieliet asinis” smagā tipa zirgiem.  Smagie Nīderlandes zirgi vadāja pienu pa valsti, Holšteinas zirgi bija smagi, Hanoveras zirgi bija smagi, ja paskatās ērzeļu fotogrāfijas no 50-tajiem gadiem, tad visi šie zirgi bija lieli smagā tipa zirgi.

Līdzīgi bija Francijā. Piemēram, Alme māte strādāja lauku darbos un vienlaicīgi tika izmantota vaislai. Viņas tēvs bija tīrasinis, bet mātesmāte ļoti smaga tipa zirgs. Bet tagad mēs turam šīs labās tīrasiņu izcelsmes līnijas Franču jājamzirgu šķirnē – Furioso, Rantzau, Fra Diavolo – var nosaukt kopā desmit vārdus, kas nodrošinās 90 % kvalitāti. Tas pats ir Vācijā – Ladykiller, Sacramento Song, un vēl vairāki, kas kopā veido labāko desmitnieku.

Moderno sporta zirgu izcelsme ir bez tīrasiņiem pirmajās 3 paaudzēs, bet tie tāpat ir pietiekoši “asinīgi”. Vairs nav jābūt tīrasiņu asiņu pārsvaram izcelsmē. Ņemsim piemēram  Quidam de Revel – ja skatās viņa izcelsmē, tad tur ir redzami diezgan daudz smagā tipa zirgi (pat aukstasiņi), bet ir viens tīrasinis 3.paaudzē, kas “izceļ” šīs asinis cauri visām trīs paaudzēm.

Tas, ko mēs sagaidām no tīrasiņa, ir ātra domāšana. Kā reiz man teica viens jātnieks – īss attālums starp smadzenēm un kājām. Zirgam var būt garš kakls, vai īss kakls, bet svarīgi ir, lai būtu īsa distance starp jūsu rokām un kājām un zirga smadzenēm. – to mēs saucam par “asinīm”. 70-tajos gados tikai tīrasiņiem piemita šī kvalitāte, bet šodien jau ļoti daudz siltasiņu ir ar tādu pašu kvalitāti. Labs tīrasinis – tas ir brīnišķīgi, bet kurš maksās par tā noteikšanu?

Florian Sitzenstock no Goettingenas Universitātes savā disertācijā pētījis tīrasiņu ietekmi uz Hanoveras šķirni no 1985.gada un nonācis pie paradoksāla slēdziena – ka kamēr to zirgu %, kas iegūti no tīrasiņu vai pusasiņu tēviem samazinās, tikmēr palielinās tīrasiņu ietekme Hanoveras šķirnes populācijā.

Tika izpētīti 217’475 Hanoveras šķirnes kumeļu ciltsraksti no 1980 – 2006.gadam un noskaidrojās, ka vidējā tīrasiņu asinība bija 23 %, ar palielinājumu no 20% 1980.gadā līdz 25 % 2006.gadā. Šī perioda laikā to zirgu %, kuriem nav tīrasiņu asiņu piejaukuma samazinājās no 40 uz 4 %!

Līdz ar tīrasiņu ķēvju trūkumu Vācijā, nav brīnums, ka asinis pielēja ar tīrasiņu ērzeļiem. Taču ar laiku tīrasiņu un pusasiņu ērzeļu izmantošana samazinājās, un tas notiktu vēl vairāk, ja nebūtu divu lielisku mūsdienu Hanoveras tīrasiņu – Prince Thatch xx un Lauries Crusador xx. 1990.gadā, kad šie divi ērzeļi pievienojās Celles ērzeļu sastāvam, viņu kontā bija 29% no tajā gadā iegūtajiem pusasiņu kumeļiem. 2006.gadā 61% no pusasiņu Hanoveras kumeļiem bija no Lauries Crusador.

FN ciltsvērtības parāda sakarību, ka tīrasiņu asinis spēcīgi ietekmē darbaspējas gan iejādē, gan konkūrā, lai gan konkūram šīs asinis prasās tālākās paaudzēs. Palielināta tīrasiņu asinība pozitīvi ietekmē cilstvērtības iejādē, kamēr konkūrā tas ir mazāk jūtams. No otras puses, konkūra zirgiem ar tīrasiņu asins piejaukumu ir labākas ciltsvērtības nekā zirgiem bez tīrasiņu asinīm vispār.

Tīrasiņiem bijusi svarīga nozīme arī Hanoveras zirgu eksterjera uzlabošanā. Pozitīvi uzlabojumi ir konstitūcijai, seglu vietai un tipam, īpaši uzlabojot priekškājas.

Pētījuma noslēgumā Florian Sitzenstock pavēstīja to, ko Arnaud Evains jau zināja intuitīvi – ir tikai ieteicams izmantot tīrasiņu un pusasiņu ērzeļus un pusasiņu ķēves audzēšanas programmās – tas var garantēt sporta zirgu kvalitātes uzlabošanos.

F.Sitzenstocka disertācijas publikāciju komentēja Hanoveras audzēšanas eksperts Dr.Ludwig Christmann (kurš 2008.gadā pēc LŠZAA uzaicinājuma viesojās arī Latvijā, zirgu vērtēšanas skatē Burtnieku zirgaudzētavā): “Pētījuma secinājums ir, ka Hanoveras šķirnes zirgu populācijā ir 25% tīrasiņu asinis. Pētīti tika pēdējie 30 gadi, kad šķirnē notika lielas pārmaiņas. Galvenokārt – tika uzlabots tips – iegūti asinīgāki zirgi ar garākām kājām un piemērotāki labākiem rezultātiem jāšanas sportā. Mēs akceptēsim tīrasiņus Hanoveras zirgu audzēšanā, bet ar noteiktām prasībām un nepieciešamo konsekvenci. Prasības ir produktīvas gaitas, laba jājamība un/vai lekšanas talants. Konsekvence nozīmē, ka mēs turpināsim rūpīgi meklēt šādus tīrasiņus.”

Ir atšķirība tīrasiņu izmantošanai iejādes un konkūra zirgu audzēšanā. Fakts, ka tīrasiņi pozitīvi ietekmē iejādes ciltsvērtības, ir cieši saistīts ar to, ka tādi ērzeļi kā Lauries Crusador xx, Prince Thatch xx un Sunlight xx (visi trīs orientēti uz iejādi) pētījumā iekļautajā periodā tika izmantoti Hanoveras zirgu audzēšanas programmā. Lauries Crusador xx ietekme turpina pieaugt..

Lauries_Crusador

Šodienas top zirgi sportā, tādi kā Shutterfly un Souvenir, abi no pusasiņu mātēm, pierāda tīrasiņu nozīmīgumu konkūra zirgu audzēšanā. Tomēr, ir gandrīz neiespējami, ka kāds tīrasiņu ērzelis būs top konkūra zirgu producētājs (tas attiecas uz tiešajiem dēliem un meitām) mūsdienu specializētajā konkūra zirgu audzēšanā. Otrajā paaudzē jau parādās tādas īpašības kā gatavība uzstāties, ātra reakcija un  bieži vien cīņas gars. Šķirnes mūsdienu vēsturē jāizceļ daži sporta zirgu producētāji, kas cēlušies no tīrasiņiem –  Cor de la Bryere ( no Rantzau xx), Landgraf (no Ladykiller xx) vai Furioso II (no Furioso xx). “

Modernajam sporta zirgam būs nepieciešamas tīrasiņu asinis arī turpmāk, tādēļ audzētājiem jāpiedomā, ka pusasiņu ķēves ganāmpulkā ir liela vērtība.

 

Ladykiller

Un diezvai kāds no lieliskā trio – Rantzau, Ladykiller un Furioso šodien būtu pieprasīti vaislas ērzeļi un dabūtu labākās ķēves. Viņiem nebija datu no sacensībām, kādi ir mūsdienu modernajiem ērzeļiem. Vienīgais ērzelis pēdējos 20 gados, kas apvienoja spožu konkūra karjeru ar veiksmīgu vaislas darbību, bija Franču jājamzirgu šķirnes zvaigzne – Laudanum xx. Un vēl tad viņa vaislinieka karjera attīstījās tikai tad, kad to savā aizbildniecībā paņēma “draudīgā mārketinga mašīna” franču žurnālists un audzētājs Bernard le Cortois.

Tomēr, sarunas noslēgumā, Arnaud Evain, secinot, ka jau ir pietiekoši tīrasiņu asiņu sporta zirgu ģenētiskajā fondā, uz atvadām saka: “Ja zini kādu labu tīrasini, tad dod ziņu!“.

Chris Hector rakstu no www.horsemagazine.com tulkoja un sagatavoja Aija Luse.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Sekot Mums