Prasības vaislas ērzeļu sertificēšanai – LABOTS!


Ciltsdarba likuma 10.pants nosaka, ka zirgu pēcnācējus iegūst tikai no sertificētiem vaisliniekiem un sertificēta vaislas materiāla.

Pamatojoties uz Ciltsdarba likuma saistošajiem 21.06.2011. MK noteikumiem Nr.474 “Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikācijas kārtība”, lai pieteiktu ērzeli sertifikācijai, īpašnieks iesniedz zirgu audzēšanas organizācijā:

1. Iesniegumu (veidlapa pieejama šeit).

2. Vaislinieka ciltskartītes kopiju (izgatavo organizācija).

3. Dokumentu, kas apliecina dzīvnieku infekcijas slimību valsts uzraudzības plānā noteikto obligāto pasākumu izpildi vaislinieka turēšanas novietnē – praktizējoša veterinārārsta apliecinājums

4. Testēšanas pārskatu, kas apstiprina vaislinieka izcelsmi (DNS analīzes rezultātus), kā arī testēšanas pārskatus, kas apstiprina vaislinieka tēva un mātes izcelsmi, ja iepriekš šādas analīzes nav veiktas.

Lai vaislas ērzelim PAGARINĀTU sertifikātu, īpašnieks organizācijai iesniedz:

1. Iesniegumu2 mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām.

2. dokumentu, kas apliecina dzīvnieku infekcijas slimību valsts uzraudzības plānā noteikto obligāto pasākumu izpildi – praktizējoša veterinārārsta apliecinājums

3. vaislinieka ciltsvērtības novērtējumu (To aprēķina organizācija. Sporta tipa ērzeļiem pēc vismaz 10 pēcnācējiem, kuru vērtējumi pārsniedz populācijas vidējo rādītāju – darbaspējas >28, kopvērtējums > 80 punktiem. Braucamā tipa ērzeļiem ir jābūt pēcnācējiem (vismaz vienam)).

 

Ja zirgu īpašnieks vēlas sēklot savas ķēves ar ievesto biomateriālu vai ved sēklot ķēves ar citas ES valsts sertificētajiem vaisliniekiem, tad  par izmantojamo ērzeli /biomateriālu/ PIRMS sēklošanas organizācijā ir jāiesniedz nepieciešamie dokumenti sertifikātam:

1. Iesniegumu (veidlapa pieejama šeit).

2. Vaislinieka izcelsmes sertifikāta kopiju izsniedzējas valsts oriģinālvalodā un tā tulkojumu;

3. veterinārā (veselības) sertifikāta kopiju;

4. Testēšanas pārskatu, kas apstiprina vaislinieka izcelsmi (DNS analīzes rezultātus), kā arī testēšanas pārskatus, kas apstiprina vaislinieka tēva un mātes izcelsmi, ja iepriekš šādas analīzes nav veiktas.

 

Neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties Asociācijā, – mēs vienmēr esam atvērti konstruktīvai sarunai!

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Sekot Mums