Latvijas ardeņu zirgu šķirnes saglabāšanā izmantojamie dzīvnieki