Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes sporta tipa audzēšanas programma.