Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes braucamā tipa saglabāšanas/audzēšanas programma.